Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Kultur

Jag vaknar upp och börjar som alltid dagen med min morgonbön. Jag sätter på datorn och nedtecknar nattens drömmar och molnen rör sig när jag försöker fånga dagen. Ur mitt hjärtas djup strömmar några ord som ett inre mantra.

Den trofasta tron och Guds kärlek är det enda som varje dag går att lita på

Under flera veckor har jag mediterat på två ord, ”trofasthet och trolöshet”, och denna morgon i december, några dagar innan Jesus födelse kommer så Guds svar. Nattvardsbrödet genom årstiderna, genom dagar och nätter. Ljusets gestalt. Kristus. En vän.

Den trofasta kärlekens eviga mysterium

Cecilia Persson

Kultur

Reza Aslans bok ”Zealot” har väckt stor uppmärksamhet genom dess uppdelning mellan en historisk och politisk Jesusgestalt. Jag växte upp med en Jesus Kristus som ”romarriken” från Konstantin till Obama gjort till en maktens ledstjärna. Nu är det dags att vi börjar lära känna Jesus från Nasaret för att se vad vi kan lära av honom, skriver Isak Gerson.

Essä

Den västerländska kyrkan har en profetisk utmaning i att förkunna befrielse från rikedomens slaveri och kräva jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Detta budskap går ju som en röd tråd hos nästan alla Bibelns profeter och framförallt hos Jesus. I Sverige har det nu blivit riktigt tydligt att hela politiken inför extravalet nästa år kommer att handla om global rättvisa eller nationell egoism skriver Eskil Jonsson

Kultur

När Stadsteatern satte upp Bibeln av Niklas Rådström bearbetades kraftfull öppenhet bort och ersattes av klichéer och problematisk syn på judar, skriver biskop emerita Caroline Krook.

Essä

Högernationalism, som nu spökar som en gengångare i Europa, var den dominerande ideologin kring förra sekelskiftet. Sverige hade fått sin beskärda del. Boströms idealistiska statskyrkosyn i Uppsala och den lundensiska högkyrkligheten hade inte helt avklingat när de ungkyrkliga drog ut i landet med ”Fädernas kyrka” i bagaget. Tidens nationalism var exkluderande och explosiv. Den hade sprängkraft nog att 1914 slå världen i spillror skriver Biskop emeritus Jonas Jonsson.

Essä

Det finns en risk att kyrkan blir en distributionscentral dit de fattiga kommer för att få och de rika kommer för att bli av med saker. Vi behöver inse att kristen tro är politisk och biblisk politik tar alltid ställning för den fattiggjorda och utanförställde. Bibeln tar alltid ställning för dem som samhället gjort fattiga, skriver Magnus Wåhlin.

Kultur

Du gav mig vandringskängor när mina fötter blödde av djupa sår. Jag hittade ett pilgrimskors i skogen där du bor och när jag stod i skogen i solens sken kände jag att du leder mig.
Jag säger till dig att jag älskar dig och du visar vad kärlek är.

Cecilia Persson

Kultur

Förra året publicerade den större ungerska dagstidningen en artikel som uppmanade till etnisk rensning av landets romer. ”De här djuren borde inte få existera”, skrev författaren, som även är medgrundare till regeringspartiet Fidesz. I EU reagerar inget av Fidesz allianspartier. Människovärdet är hotat, och motkrafterna måste bli synligare, skriver Martin Lind.

Essä

Att göra något utan att få något i gengäld är ju själva livsnerven för oss kristna. På denna grund vilar hela vår tro. Den stavas NÅD. Ingen kan förtjäna Guds kärlek utan den ges ovillkorligt som en gåva – av nåd, skriver Olle Kristensson.

Kultur

Antologin Feminism och kyrkan är en lättillgänglig och inbjudande bok som på hundra sidor ger utrymme åt tio olika författare att resonera om förhållandet mellan Kristendomen och feminismen. I rätt händer kan boken leda till visionära och omstörtande samtal, skriver Elin Lundell. Lundell är själv författare i antologin Att hoppas på ett annat system och har tidigare skrivit krönikor i bland annat Svensk Kyrkotidning.