”Vad är en imam?” Den 5-åriga flickan tittar på sin jämnåriga vän som ställt frågan. Tillsammans betraktar de flickans mamma som klär sig i heltäckande kläder och slöja inför fredagsbönen.

Sherin startade första kvinnomoskén

Helena Ekhem

”Vad är en imam?” Den 5-åriga flickan tittar på sin jämnåriga vän som ställt frågan. Tillsammans betraktar de flickans mamma som klär sig i heltäckande kläder och slöja inför fredagsbönen. ”En kvinna som gör viktiga saker”, svarar flickan med självklarhet, och fortsätter att leka med sin vän.

Sherin Khankan är imam och mamma till fyra barn. Hon gör viktiga saker. Men det är ingen självklarhet att hon är imam. I helgen delade hon med sig av sina erfarenheter under Seglora smedjas temadagar.

Att bli imam var inte Sherins syfte när hon för drygt 15 år sedan iscensatte visionen som blev Maryammoskén i Köpenhamn.

– Jag såg ett starkt behov, inte minst av islamisk själavård, berättar Sherin.

Det är det behovet som gett Maryammoskén sin främsta legitimitet; kvinnor som behöver stöd och vägledning i olika situationer i livet, på fängelser och sjukhus. Men det finns också behov av att förrätta ceremonier, vigslar och att ledsaga i skilsmässor.

Frågan om legitimitet arbetar Sherin mycket med.

– Det finns ingen manlig imam som menar att det är möjligt för kvinnor att fungera som imam, i alla fall inte att leda män i bön, säger Sherin.

Med Koranens hjälp är det svårt att hitta stöd för kvinnliga imamer, men i traditionen, i Haditherna, finns berättat att i Profetens hus ledde hans hustrur, Aisha och Umm Salamah, kvinnornas bön. Det finns också berättat att kvinnor tjänstgjort som imamer när deras män var i krig. Då lärde kvinnorna ut Koranen, ledde bönen och undervisade män.

Att tolka hur man ska förstå Koranen och Profeten Muhammed i dessa frågor är en av de viktigaste uppgifterna för Sherin och hennes kollegor. I Koranen står något som kan tolkas som att mannen är kvinnans ”tak”, men samma ord kan också betyda ”pelare”. Att studera, tolka, lära ut och sprida progressiva värderingar och islamisk feminism är en stor del av arbetet i Maryammoskén.

Här är vi just nu, menar Sherin.

– Tålamod och att inte provocera fram något har varit viktigt. Ännu leder kvinnor inte män i bön i vår moské. Men nu har vi regelbundna fredagsböner, till våren blir det varje vecka. Det är stora framsteg.

Maryammoskén är den enda kvinnomoskén i världen och på många sätt leder Sherin ett pionjärarbete. Hennes mod, entusiasm och hängivenhet går inte att ta miste på.

Sherin hämtar mycket av sin inspiration från sufismen, den mystik som finns likt en röd tråd genom alla grenar av islam. Hon menar att också Profeten Muhammed var sufi. En stor inspirationskälla är imamen Ibn Arabi som levde på 1100-talet. Han lär ha sagt att ”the perfect man is a woman”, berättar Sherin och ler förtjust.

 

1 kommentar på “Sherin startade första kvinnomoskén

  1. Gun-Britt Kasrlsson skriver:

    Det var verkligen intressant att möta henne och höra hennes berättelse på Seglora dagar om Livsmod!