Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Anders Jonåker är doktorand i Kyrkovetenskap vid teologiska fakulteten i Uppsala, knuten till Teologiska Högskolan Stockholm, och skriver en avhandling om Kyrkan i sekulariseringen utifrån Dietrich Bonhoeffers teologi.

Bli vän med en tiggare

Krönika

Tiden utan tiggare i Sverige har varit en historisk parentes, som sammanfallit med den välfärd som nu monteras ner. Ändå är tiggarens återkomst i Sverige förknippad med en utdragen samhällelig chock. Var är visionerna, undrar Anders Jonåker.

Sekularismen är ett skydd för tron

Krönika

Även om Sverige sägs vara ett starkt sekulariserat samhälle, kanske det mest sekulariserade, är fortfarande långt mer än hälften av befolkningen medlemmar i ett samfund. En slutsats är att religion och sekularisering inte är varandras motsatser. Kanske är det tvärt om, skriver Anders Jonåker.

Skolan avgör inte vem du är

Krönika

Skolan är en grund för att ta sats för hela livet. Men den är inte heller det enda som sätter avtryck på vem du är och vilka val du gör, skriver Anders Jonåker.

Skolan har oförtjänt dåligt rykte

Krönika

Visst saknas det några rader om religionens roll i samhället, men skolan är kanske på rätt väg ändå, skriver Anders Jonåker.

Rundgång mellan politiker och journalister

Krönika

Valrörelsen är i hög grad ett spel mellan politiker och media, och båda har ansvar när den gemensamma liturgin för det politiska dramat skall läggas ut, skriver Anders Jonåker apropå SVT:s utfrågning av Gustav Fridolin.

När orden tystnar ska stenarna ropa

Krönika

Storpolitiken har på de flesta håll övergivit diskussionen om de stora gemensamma värdena. Istället är det kyrkklockornas malm som ropar budskapet om medmänsklighet, skriver Anders Jonåker.

Kyrka och samhälle hör ihop

Krönika

Kyrka och samhälle hör ihop, genom samlingens kraft, vare sig vi samlas på valborg, första maj eller i kyrkbänken, skriver Anders Jonåker.

Opartiskhet gör debatten grå

Krönika

Neutralitetsivern i Sveriges Radio känns igen från grupparbetena i barndomen. Att förhålla sig neutral och objektiv blev viktigare än att sätta färg på värderingar och samhällsstrukturer. ”Den grå betongen” härjade också bland idéerna, skriver Anders Jonåker.

OS har brutit med sina värden

Krönika

Väsentliga värden bryts sönder när OS och andra internationella evenemang byggs på människors blod. Spelen bär inte längre på barndomens snövita dröm av samförstånd, skriver Anders Jonåker.

Kongo kan lära Sverige om integration

Krönika

Kongo Kinshasa är ett jättelikt land som huserar ungefär 200 språk, utan historisk enhet. Det ger perspektiv när vi pratar om ”integrationsproblem”, skriver Anders Jonåker.

Ljus i ruiner

Krönika

Krubbans ursprung är då som nu, identifierad med mänsklig utsatthet och lidande. Mitt i ett till synes kärlekslöst tillstånd, berättar bilden om en delad utsatthet. I dess närhet tänds ett ljus för var och en som får sitt hem bombat, skriver Anders Jonåker.

Falska drömmar om varmare tider

Krönika

Paulus skrev om skapelsens våndor på ett sätt som är högst aktuellt idag. Alltför många bemöter klimathotet med ro, skriver Anders Jonåker.

Hellre vinna en vän än en debatt

Krönika

Begränsande attityder kam drabba både en själv och andra. De kan ibland bara motas genom en kärleksfull och tillåtande attityd. Det går att bottna i en kärlek som löser nya problem i livet genom ännu mera kärlek, skriver Anders Jonåker.

Att ta ansvar är första steget mot äkta frihet

Krönika

De senaste dagarnas händelser har handlat mycket om ansvar. Men de har också handlat om frihet, särskilt för alla de som väljer att gå ut och berätta, ta diskussionen, leva i samtiden. Tack alla ni människor som fortsatt berättar trots riskerna, handlar efter övertygelse mitt i det brännande och lever ett liv i sann frihet, skriver Anders Jonåker, i en meditation utifrån teologen Dietrich Bonhoeffers sista tid, i fängelse i nazityskland.

Snowdens kamp erinrar om Luther

Krönika

Snowden sade: ”Jag vill inte leva i en värld där allt spelas in” och erinrar om Luther: ”Här står jag och kan inte annat.” För en del kostar samvetet mer än för andra, skriver Anders Jonåker.

Samhällets brister är kyrkans möjligheter

Krönika

När samhället brister i fogarna tar sig kristen tro många olika uttryck. Engagemanget sker inte nödvändigtvis inom kyrkans väggar, och gamla frågor om hur vi ska göra för att samexistera aktualiseras på nytt, skriver Anders Jonåker.