Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Elias Lomfors Carlberg

Elias Lomfors Carlberg

Elias Lomfors Carlberg är samordnare för Sveriges interreligiösa råd. Försöker lära sig om världen och historien på sin fritid. Tidigare har han arbetat på Fryshuset med religionsdialog samt ledarskap.

Min sanning & andras

Krönika

Ärligt, ibland har jag svårt att förstå hur en kan vara så övertygad i sin religiösa tro. Paradoxalt nog har jag minst lika svårt att förstå hur en inte kan vara övertygad.

Istället för mors dag

Krönika

Är det inte på tiden att vi, religiösa företrädare och medlemmar i interreligiösa nätverk visar att även vi står enade mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet? För det bästa sättet att åstadkomma förändring är alltid tillsammans.

En optimists guide till 2016

Krönika

Oroliga tider borde ses som intressanta tider. För aldrig tidigare har jag upplevt att samverkan mellan religioner sätts som allt viktigare. Inte bara i Sverige. Utan i hela världen.

Bilden av religiöst liv ska bygga på fakta

Krönika

Sanningen är snarare att en majoritet av Sveriges befolkning, över sju miljoner, är medlemmar eller registrerade deltagare i något trossamfund. Över en halv miljon människor deltar i gudstjänst minst en gång varje vecka. Vårt land har aldrig tidigare varit så här mångreligiöst.

Vikten av att värna religionsfriheten

Krönika

Kommuner instiftar interreligiösa råd i syfte att skapa utbyten mellan och över religionsgränser. Engagemang för att få flera samfund att arbeta tillsammans vid kriser ökar. Interreligiösa ungdomsprojekt för ungdomar från olika religioner blir fler. Ofta kommer initiativen från lokala eldsjälar men för en demokratisk religionsfrihet behöver initiativen komma från trossamfunden, skriver Elias Lomfors Carlberg, ny medarbetare i Dagens Seglora. Välkommen!