Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarredaktionen

Här är Dagens Segloras ledarredaktion:

Görel
Byström Janarv
Arne Carlsson Mattias Irving
 Helena_Myrstener_150x150 Helena Myrstener Hanna Stenström Peter Lööv Roos

Vi som skriver har skiftande bakgrund, men vi har den progressiva och kontextuella teologin gemensamt. Vår grundinställning är att anta de utsattas perspektiv. Därför strävar vi som medverkar i Dagens Seglora efter att vara en antirasistisk, feministisk och maktkritisk nättidning, som vågar sätta luppen på vår tids stora frågor utan att tappa omsorgen också om de små och verklighetsnära frågorna.

Ledare på Dagens Seglora skrivs under personligt. Var och en i ledarredaktionen står för sin egen text.