Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Annika Sjöqvist Platzer

Annika Sjöqvist Platzer

Annika Sjöqvist Platzer är spanare på Seglora smedja och journalist med lång erfarenhet av arbete i och för Svenska kyrkan som anställd och frivillig.

Gravstenen är ett tidsdokument

Krönika

Kyrkogården är inte bara en plats för den historielösa döden, det är också ett utrymme där historia skrivs idag. 2014 vägleds utformningen av gravstenar och kyrkogårdsrum enligt principer som ligger i tiden: Estetik, ekologi och omsorg, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Glömd poesi har inte klingat ut

Krönika

Poesihistorien fångar upp alltför få i sitt grovmaskiga nät. Gulli Lundström är en av de mystiska poeter som förtjänar att lyftas fram, skriver Annika Sjöqvist-Platzer.

Självet som alltings mått i interaktivitetens tidevarv

Krönika

Vad är det egentligen som sker där under tidens yta? Varifrån kommer dessa överallt närvarande digitalkameror? Har det blivit ett tvång att betrakta sig själv? Annika Sjöqvist Platzer reflekterar över hur kortvarigheten i relationer och till ting gör att vi inte kan spegla oss i dem. Den snabba växlingen gör innehållen ointressanta och utbytbara.

Himlen är här

Kultur

En stor utställning uppmärksammar tusen år av kyrkokonst i Uppsala domkyrka. Under namnet Himlen är här möter den besökaren med konst och bruksföremål från hela världen, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Röster som inte får tystna

Krönika

Nils Horners död lägger ett tungt ansvar på våra axlar att bära berättandet och människors röster vidare, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Administration in absurdum

Krönika

Vi administerar mer och mer, men får mindre och mindre gjort. Samtidens skildring av arbetsplatsen ter sig allt oftare absurd, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Du är vad du säger

Krönika

Ord som yttras utan tanke når inte himlen, som det sägs i Hamlet. Men orden har också makt över tanken. Det hatiska språket följer ett mönster som avhumaniserar och förminskar. Men orden sätter också vår egen identitet, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Ett nytt ansikte utåt för kristna i Sverige

Krönika

En intervju med Antje Jackelén i Sveriges största gratistidning Nöjesguiden väcker goda förhoppningar, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Lyft på nytt fram treenigheten

Krönika

Trefaldigheten är en av de lutherska kyrkornas mest obrukade resurser, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

När vi läser böcker, läser böckerna oss

Krönika

Böcker för ungdomar ska vara korta om de ska bli lästa, visar nya läsundersökningar. Varje generation måste erövra läsförmågan på nytt, skriver Annika Sjöqvist Platzer

Ovanliga stunder av vanlighet

Krönika

På huk i hallonlandet är semesterns undantagstillstånd som mest drabbande. Men också semestern har en vardag. Och det är stor skillnad på den vanlighet som är att betrakta nykläckta grodor i bäcken, och den som möter oss i solsemesterns konstruerade landskap, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Att be med fötterna

Krönika

Pilgrimsvandring är som att be, men med fötterna, skriver Annika Sjöqvist Platzer i en krönika om sin egen vandring. Det händer något när man går. Inte minst får man syn på dem som gått före oss.

Delade liv i denna sköna nya värld

Krönika

Romanen Du sköna nya värld beskriver en tid som drunknar i information. Idag är vi nästan där. Annika Sjöqvist Platzer skriver om en självbild stadd i förvandling.

Caravaggio får nytt liv i Uppsala

Kultur

En av barockens främsta konstnärer upplever en renässans genom sofistikerade tekniska analyser av hans målningar. Annika Sjöqvist Platzer beskriver Caravaggios konstnärskap, som fått betydelse för alla fält, från psykologer och samhällsvetare till teologer.

Church of England berör med tro och handling

Krönika

Kyrkan kan och ska fortsätta att förändra samhället. Det gäller att kunna föreställa sig andra sätt att verka på än de vedertagna, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Orden en livlina genom konsumism och yta

Krönika

Genom ett allt snabbare och ytligare samtal förlorar vi mellanrummen där de sprängkraftiga orden får födas. Konsumism driver oss blint framför sig och vi utmanas att hitta en livlina för att inte förlora språkets sammanbindande kraft, skriver Annika Sjöqvist Platzer.