Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Debatt

Det är chockerande att läsa Ivar Arpi i dagens ledare i SvD sprida trettiotalsmyter om romer. Det är en stark signal att något inte står väl till i vårt samhälle.

Debatt

Om människans benägenhet att lyda order och överskrida sina etiska och humana gränser kan vem som helst bli offer eller bödel, i utsatta situationer. Om detta riktas mot redan stigmatiserade och utsatta individer och grupper, har redan andra världskriget bevisat att konskvenserna är fullständigt oacceptabala. Det finns alltså uppenbara skäl att föra in socialpsykologiska förklaringar och perspektiv i analysen av samtida allehanda maktpositioner, skriver Cecilia Persson.

Debatt

I den prekära situation som råder för de kristna i Mellanöstern måste vi för att förstå det som sker ha så nära relationer till kyrkorna att vi förstår komplexiteten. Ett konkret exempel är frågan om hur kyrkorna ställer sig till att deras medlemmar lämnar landet. De flesta kyrkorna säger tydligt att de avråder sina medlemmar att lämna landet samtidigt som kyrkor inte sällan hjälper medlemmar att fly. På avstånd ser det ut som dubbla budskap men med insikt i situationen är det mycket konsekvent för det handlar ytterst om att rädda liv, skriver Håkan Sandvik i en replik till Anna Karin Hammars krönika om ”Förföljda kristna”.

Debatt

Efter att ha hört det mest avlyssnade avsnittet, ”Det gudlösa folket” av Läsarpodden med Joel Halldorf och Patrik Hagman gnager två frågor inom mig.
För det första. Varför denna inledande galopp mot buddhism? Bilden som ges är från början negativ, nästan burdus, skriver Sven Andersson i detta debattinlägg.

Debatt

Dagens Segloras krönikör Emilia Lindstrand skriver i en krönika den 28 april om arbetsmiljön inom Svenska Kyrkan. I sin text sätter hon fingret på ett par nyckelfrågor. Ingen ska behöva må dåligt på jobbet, skriver Anders Blom, stiftskonsulent i Skara stift och förbundsstyrelseledamot i Vision.

Debatt

När kyrkan fixar och trixar, för att ostört kunna sköta sina inre angelägenheter blir skadan bara värre. Man prioriterar att skydda sina medarbetare och sin kyrka. Mänskligt men ovärdigt. Risken är att Kyrkan därigenom glömmer att värna de utsatta, att skadan blir osynliggjord skriver Kerstin Berglund, juris dr.

Debatt

Det behövs fler ord för att beskriva och levandegöra erfarenheten av att leva utanför normer. Ett sådant ord som behövs är ”normskugga”, skriver Malin Elgborn, psykodramaterapeut med intresse för normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Debatt

Lunds andaktsmöte/Kväkarna, uttrycker sitt stöd för de 380 pastorer ifrån frikyrkorna som tagit avstånd från den människosyn som SD representerar, skriver deltagarna i Lunds andaktsmöte/Kväkarna.

Debatt

Prästerna Kent Wisti och Kerstin Wimmer har satt igång ett upprop för Lunds Diakonicentral. På Diakonibloggen skriver de att Diakonicentralen är akut underdimensionerad för verksamheten och vädjar till beslutande organ inom Svenska kyrkan i Lund att ge diakonerna förfogande över det hus som nyligen blivit tillgängligt.

Debatt

Sanna Israelvänner bör välkomna den svenska regeringens nya linje. Kritiken mot den nya linjen är lika förväntad som förutsägbar, skriver Bernt Jonsson.