Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Brita Westerman

Brita Westerman

Brita Westerman är en social ensamvarg, musiker och konstnär. Hon pendlar dagligen till arbetet som bibliotekarie i Gävle.

De främlingsfientliga är Sverigefientliga

Krönika

Traditionen i vårt land att värna allas lika rätt, oberoende av kön, etnicitet eller ekonomisk bakgrund går långt tillbaka och det är viktigt att vi påminner oss själva om det. Istället för att tänka på nyvalet med oro och frustration kan vi se det som en chans för oss alla. Vi som lutade oss tillbaka i förra valet och lät politikerna ensamma ta debatten. Nu är det dags för alla att höja sina röster, att skriva insändare och gå ut och prata med grannar och folk på stan, skriver Brita Westerman.

Vi behöver känslan av sammanhang

Krönika

Men vi är många som väljer att bo utanför storstadsområden och därför måste jobb, offentlig service och kultur finnas också där. Och även känslan av sammanhang.

Tankar före valet, efter valet

Krönika

Brita Westerman skriver om dagen före valet, om ovissheten och om medborgarskapet. Förebådande med gubbar som ska rösta på Åkesson, och en känsla av att bilden av det gemensamma kan gå sönder när som helst.

Tron ryms i både vila och rörelse

Krönika

När Brita Westerman åker till New York tillsammans med kören krockar två traditioner. Stilla svensk psalmsång ställs mot Brooklyns gospel, och det är svårt att inte ryckas med när det spelas bra musik.

Även vår historia kan tas ifrån oss

Krönika

I den lilla byn vid Siljan står härbren vid varje stuga. De är förråd som påminner om vår kultur och bakgrund. Samtidigt bor flyktingar från det syriska kriget i samhället. De har förlorat allt. Inte ens vår historia kan vi ta för riktigt självklar, skriver Brita Westerman.

Ett nedlagt Sverige möter flyktingarna

Krönika

Frågorna hopade sig. Varför är det så tyst och öde? Varför finns det ingen kyrka? Var kan vi träffa andra människor? När flyktingarna kom till byn började vi invånare att se på vårt eget samhälle med nya ögon, skriver Brita Westerman.

Historien om King lever i musiken

Krönika

Via böckernas skildringar av kolonialismen väcktes intresset för gospel. När hon så stod och lyssnade på gospelartisten Joshua Nelson, då blev historien om Martin Luther King närvarande. Bäst upplevs kanske historien om Kinf och medborgarrättsrörelsen i det levda livet, skriver den nya krönikören Brita Westerman.