Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Rebecka Lennartsson

Rebecka Lennartsson

Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och verksam som forskare på Stockholms stadsmuseum. Under 2013 vikarierar hon för Anders Gullberg också som chef för Stockholmsforskningen och Stockholmia förlag. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är prostitution, könsroller och kvinnors utsatthet i ett historiskt perspektiv, men hon har också studerat situationen för asylsökande i eget boende och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige.

Vår tids hjälte är människovännen

Krönika

Inte minst unga matas med ideal av superhjältar. Men de verkliga hjältarna minns vi idag för det hopp de sådde när mörkret i Europa var som störst, skriver Rebecka Lennartsson.

Kvinnor torterades i rädsla för Blåkulla

Krönika

Rebecka Lennartsson krönika I påsktid om 1600-talets svenska häxprocesser, och vad vi kan lära av dem idag.

Man är ingen medan man väntar

Krönika

Nu står sportlovet för dörren. Men inga sportlovsaktiviteter i världen kan läka de sår som en uppslitande migrationsprocess orsakat, skriver Rebecka Lennartsson.

”Trösta din mamma och säg henne: Det är bra nu”

Krönika

I alla tider har oönskade spädbarnen dödats och begravts i smyg. Skammen har hängt sig fast långt in på nittonhundratalet, skriver Rebecka Lennartsson.

”Öknen och ödemarken skall lustig vara”

Krönika

Livet för 1800-talets prostituerade präglades av skam och fattigdom. Många kristna hjälpprojekt var viktiga, skriver Rebecka Lennartsson.

Döden var underhållning och tabu i Sverige

Krönika

Från en spik i en bostad på Södra malmen hängde det en gosse. Han hade tagit sitt liv och skulle aldrig få komma till himlen, skriver Rebecca Lennartsson.

Våga möta de fattigas ögon

Krönika

Historien upprepar sig. Diktrader av Baudelaire blir angelägna på nytt. De fattigas ögon kastar skuggor över den moderna staden. Skuggorna kan vi inte slippa undan, så länge vi har ett samvete, skriver Rebecka Lennartsson.

Horan och hatet som aldrig dör

Krönika

I alla tider har horan stått för det mest stigmatiserade och skamfyllda. Det spelar ingen roll att nya värderingar kommit till i vår moderna tid, när en kvinna ska sättas på plats så kallas hon fortfarande hora, skriver Rebecka Lennartsson, som forskar i prostitutionens historia i Sverige.

Ingrid, gästfriheten och Gud fader

Krönika

Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och vikarierande chef för Stockholmsforskningen, med fokus på kvinnors historiska situation. Hon skriver om den framlidna Ingrid och Gud fader.