Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Emilia Lindstrand

Emilia Lindstrand

Emilia Lindstrand är vikarierande kommunikatör i Västerleds församling. Valbar i kyrkovalet. Tidigare förtroendevald, anställd och frivillig i Svenska kyrkan.

Saknar lekväskor och barnperspektiv

Krönika

Gudstjänsterna är inte alls vad de har varit. Sen jag fick barn. Kyriet menar jag, och även Lovsången. De stora orden och riterna – heligheten – har fått nytt djup, landat i det lilla och vardagliga. Jag står numera oftast längst bak, vaggar och underhåller en liten fröken. Jag har fått sluta nöta bänk i […]

Ingen hör kyrkoanställdas rop på hjälp

Krönika

Arbete i Svenska kyrkan är alltför ofta både rättsosäkert och förknippat med dålig arbetsmiljö. Media uppmärksammar, ärkebiskopen välkomnar förändring, men mobbning och konflikträdsla lever vidare, skriver Emilia Lindstrand.

Alla kan hjälpa den som mår dåligt

Krönika

Alla kan bidra till att hindra självmordsförsök och lindra ångest. Idag är ärren ett bra sätt att bryta isen och få igång de svåra samtalen, skriver Emilia Lindstrand.

”Var inte rädd”

Krönika

Bibelns vanligaste uppmaning är, ”var inte rädd”. Ändå skaffar vi säkerhetsdörrar och inbrottslarm. Men trygghet kommer inre källor, skriver Emilia Lindstrand.

Här får nio hemlösa tak i natt

Krönika

Utan jobb får du inte bostad, och utan bostad får du inte jobb. Några av dem som hamnat utanför cirkeln får husrum på härbärget. Där är sängkläderna rena men lånade och maten varm, men aldrig lagad av en närstående. Emilia Lindstrand skriver om en natt på härbärget.

Bra ledarskap skapar frihet genom trygghet

Krönika

Medvetet ledarskap på en arbetsplats handlar om att ge medarbetare förutsättningarna att ta sina egna initiativ. Man måste ge förutsättningar för både trygghet och trivsel – det ger följdeffekter på hela verksamheten, skriver Emilia Lindstrand.

Kyrkan borde värdera ideellt arbete högre

Krönika

Att känna sig behövd är viktigt för de flesta. Att möta andras behov bygger gemenskap. Vi borde som kyrka bejaka och välkomna frivilliga insatser, skriver Emilia Lindstrand.

Nu blir de gamla berättelserna nya igen

Krönika

När kristendomen inte längre är allmänbildning så får berättelserna ny kraft och tolkningen större frihet, skriver Emilia Lindstrand.

Insikt är första steget till förändring

Krönika

Vi är en organisation som ska tåla granskning. Inför Uppdrag granskning om homofobi bland präster måste vi börja med att inse att problemet finns, skriver Emilia Lindstrand.

Lär av dem som lyckats

Krönika

Stiften måste fundera över hur de bäst tar tillvara kompetensen i församlingarna och hur de bäst bidrar till att den kompetensen ökar, skriver Emilia Lindstrand. Anställ prestigefria experter, låna ut dem flitigt, lyssna in behov från församlingar och försök att tillgodose dem. Skapa enkla snabba forum att dela. Lär av dem som lyckats.

Fimpa kroppshets och matångest i kyrkan

Krönika

Den stora avdelningen som rubricerats ”kokböcker” är fylld av böcker om hur du kan kontrollera ditt ätande, inte hur du tillagar mat. Redan år 2000 visade rapporter att var tionde 7-årig flicka försökt att gå ner i vikt. Tror någon att den siffran har minskat, frågar Emilia Lindstrand.

Lyssna på russin och dansa i ring räcker inte

Krönika

Svenska kyrkans verksamheter skulle må bra av lite fler manliga ledare och färre heliga danser skriver Emilia Lindstrand i dagens krönika.

Ett par hundralappar spelar stor roll

Krönika

Av solidaritet med barn och i Jesu efterföljd, bör Svenska kyrkan vara en plats där pengar aldrig ska göra skillnad på människor, skriver Emilia Lindstrand.

Släpp drömmen om att stå oemotsagda

Krönika

På nätet är det möjligt att möta människor när de är mottagliga, på deras hemmaplan och väcka en längtan, ett hopp, en tanke. Där är det också möjligt att vara en god kristen motkraft till en massa elände: näthat, mobbning, rasism. Det kräver att vi släpper drömmen om att stå oemotsagda, och att vi som kyrka vågar skapa relationer och kontakter också i sociala medier, skriver Emilia Lindstrand.

Det saknas modern musik i kyrkan

Krönika

Måste vi bara spela klassisk musik i kyrkan, undrar Emilia Lindstrand. Många exkluderas om musikutbudet blir för enahanda.

Välkommen till samarbetets tid

Krönika

Tiden är förbi då församlingarna kunde göra allt. Nu måste vi samarbeta för att nå ut. Kanske är inte utskick per slentrian bästa kommunikationen, skriver Emilia Lindstrand.