Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Bo Nylund

Bo Nylund

Kyrkan – en ambassad

Krönika

Den svenska staten som i andra hänseenden är högst civiliserad har fattat  det horribla beslutet att tvångsförvisa tusentals unga män till det extremt våldsdrabbade Afghanistan, vars ytterst bräckliga stat öppet medger att den inte kan skydda sina egna medborgare.

Flyktinggömmare i olika världar

Krönika

Ett stort antal judar tros ha räddats till livet av enskilda människor i de av Nazityskland ockuperade länderna under 2:a världskriget. Det fanns människor som vågade gömma dem och dela sin knappa matransoner med dem. Hur många som räddades på detta sätt är osäkert. Det kan röra sig om tiotusenden.

Perspektiv på svenskhet och reformationen

Essä

Kyrkan har med alla sina kloster och skolor spelat en roll som inte kan överskattas för tillblivelsen av det Europa som finns i dag. Den främjade bildning och tekniskt kunnande. De stora universiteten, i Paris, Basel och Prag var liksom de allra flesta kyrkans verk, skriver Bo Nylund i del 2 av sin essä.

Det finns ingen svenskhet

Essä

I dag vinner nynationalismen framgång i stora delar av Europa och inte bara här. I sådana nynationalistiska kretsar försöker de mer moderata eller mer taktiska att undvika rasbegreppet. Man vill inte kallas rasist. I stället handlar det om en nationell kultur som inte bör kontamineras av eller blandas med andra kulturer. Men det förblir hopplöst svårt att definiera vad till exempel det genuint ”svenska” egentligen är, skriver Bo Nylund i del 1 av en essä i tre delar vi kommer publicera. Del 1 handlar om det bedrägliga i begreppet svenskhet.

Det stora jihad

Essä

Kanske skulle vi i våra västerländska samhällen rentav ha skäl att positivt begrunda det etiska innehållet i “Stora jihad” och likt mahatma Gandhi inkludera det i vårt sätt att tänka kring det svåra men nödvändiga arbetet att bygga fred.

Kristna och muslimer hotas av terrorn

Essä

Förföljelserna av kristna bedrivs främst av en rörelse som reser anspråk på att vara de enda sanna muslimerna – wahabiterna, numera oftast benämnda salafister. De ojämförligt flesta som faller offer för deras terrordåd är emellertid muslimer varför avskyn och rädslan för terror i religionens namn är allmän i den muslimska världen, skriver Bo Nylund.

Brutal nynationalism en utmaning för den kristna kyrkan

Krönika

Vi lever i en konspiratorisk tid, en nationalistisk och separatistisk tid. Det sanslösa våldet i mellanöstern är en spegling av det monomana hatet i Europa. Den kristna kyrkans utmaning i denna tid är att vara motkraft, ge fördjupad insikt i vår historia och överbrygga människornas främlingskap, skriver Bo Nylund.

Kluven ateism och vågsam tro

Kultur

Det finns moraliska hjältar och helgonlika människor men de är förmodligen lika ovanliga bland kristna som bland icke-troende. Den litauisk-brittiske filosofen Isaiah Berlin har reflekterat över det faktum att inemot100 000 judar räddades undan naziregimens mordorgier i av nazisterna ockuperade länder genom enskilda personer som gömde dem.Ingen politisk, religiös eller icke-religiös grupp har i efterhand kunnat ta åt sig äran av att just den skulle äga större andel av dessa hjältar än någon annan. Fredagsprofilen Bo Nylund reflekterar över godheten hos flyktinggömmare i en essä om kluven ateism och vågsam tro.