Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Essä

Kyrkan har med alla sina kloster och skolor spelat en roll som inte kan överskattas för tillblivelsen av det Europa som finns i dag. Den främjade bildning och tekniskt kunnande. De stora universiteten, i Paris, Basel och Prag var liksom de allra flesta kyrkans verk, skriver Bo Nylund i del 2 av sin essä.

Essä

I dag vinner nynationalismen framgång i stora delar av Europa och inte bara här. I sådana nynationalistiska kretsar försöker de mer moderata eller mer taktiska att undvika rasbegreppet. Man vill inte kallas rasist. I stället handlar det om en nationell kultur som inte bör kontamineras av eller blandas med andra kulturer. Men det förblir hopplöst svårt att definiera vad till exempel det genuint ”svenska” egentligen är, skriver Bo Nylund i del 1 av en essä i tre delar vi kommer publicera. Del 1 handlar om det bedrägliga i begreppet svenskhet.

Kultur

Ön där pojken Samuele bor heter Lampedusa och är ungefär lika stor som Gotska sandön. Runt 400 000 flyktingar har tagits emot där de senaste åren, cirka 15 000, kanske fler har hittats döda. Filmaren Gianfranco Rosi har vistats där under lång tid, lärt känna pojken, Samuele, och läkaren, Pietro Bartoli.
Rosi har gjort en stillsam men starkt uppfordrande filmberättelse om en verklighet som vi känner till, men inte känner. Det är en verklighet som pågår dag ut och dag in. Alla vet om den men ingen orkar eller klarar av att förändra den, skriver Ylva Liljeholm.

Kultur

Åsbrinks bok får mig att tänka på vilka kopplingar vi har till 1947. Hur många vet vad deras släkter gjorde 1947? Hur många vet på vilken sida ens släktingar stod vid den tidpunkten? Hur många vet om ens släkt störde fascistmöten eller försvarade de tyska trupptransporterna på svensk mark? Hur många vet om deras släktingar bokade resor till Argentina? frågar Isak Gerson.

Kultur

Över min teaksoffa hänger en orange väggmatta med Andy Warhols Marilyn, köpt i samband med en Warholutställning på danska Loisiana. Popkonst har fördelen av att även kunna vara snygg design. Åtminstone om man gillar starka färgkrockar. Warhol intresserade sig ständigt för gränsen mellan reklam och konst. Mellan kopia och original. Hela hans konstnärsskap byggde på […]

Kultur

Filmen ”Spotlight” väcker många tankar. Dels om journalistikens villkor i en digitaliserad värld där få vill betala för nyheter och där misstron mot medier gräver sig in till och med hos en gammal partiledare och en kulturminister, och där despoter tar till global desinformation som ett av sina främsta vapen. Sett till den bakgrunden är Panama-avslöjandena riktigt upplyftande. De grävande murvlarna finns kvar, de är skickliga och de vet att organisera sig globalt. Tjoho! skriver Ylva Liljeholm.

Kultur

Nadezjda Tolokonnikova säger i Pussy Riot´s slutplädering att de ”sökte ett uttryck” för sin aktion och fann den i ”punkkonsertens heliga dårskap”. Hon ger därmed en viktig ledtråd till tolkningen av deras punk-bön och kopplar den till Paulus ord i Korinterbrevet 1:21: ”Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror,” skriver Arne Carlsson som sett den aktuella Dramatenföreställningen.

Essä

Klimatförändringarna och flyktingströmmarna – med islamofobi, muslimsk antisemitism, kristen antisemitism, sekulär antisemitism och islamitisk terrorism etc. som följd – är två enorma och inom sig oöverskådligt motsägelsefulla utmaningar som visserligen inte helt och hållet framstår som okända om man betraktar saken i historiskt perspektiv, men som idag möter oss med en helt ny kraft genom att de gamla stora berättelsernas strukturer är fullständigt satta ur spel.

Enkelt uttryckt: vi finner inte svaren på våra frågor genom att hänvisa till Gud eller till förnuftet, skriver Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi vid Uppsala universitet i denna essä.

Kultur

En konflikt har blossat upp mellan gatutidningarna, och det är de romska försäljarna som hamnar i kläm. Det vore lämpligt att aktörerna påbörjade en dialog, skriver Stefan Bergmark.

Essä

Både de stora gudstjänstfirande gemenskaperna och den inre, kontemplativa bönen är värdefulla uttryck för tron. Vi finner alla olika sätt att förnimma och sprida Andens väldoft, skriver Are Victor i en fredagsessä om trons många levande uttrycksformer.