Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han har varit verksam som universitetslärare sedan 1989. Mohammad är också spanare i Seglora smedja.

Daesh´s mamma och pappa

Krönika

Den militära kampen mot Daesh/IS måste kombineras med en hel rad andra åtgärder.
Till att börja med måste detta arbete sättas i ett historiskt sammanhang som gör att
man stirrar sig blint på nuet. Framväxten av Daesh/IS och likasinnade grupper vittnar
om en historisk bakgrund. Västmakternas svek och övertramp allt sedan Sykes-Picot-avtalet från 1916, utifrån vilket man ritade om Mellanösterns och Nordafrikas karta och deras nära samarbete med diktaturer i denna region är en av de historiska
orsakerna, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Viktigt för muslimer att bekämpa ISIS

Krönika

Vi kan inte bara bekämpa ISIS militärt, även om det är en början. Vi måste bekämpa det tankesätt som ISIS företräder och äga problemet som muslimer, fastän ISIS på intet sätt är representativt för islam. Deras teologiska argument måste fördömas, och vi behöver sociala insatser på gräsrotsnivå, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Terrorgrupper får inte sätta medias agenda

Krönika

Boko Harams kidnappning av över två hundra nigerianska skolflickor har väckt avsky världen över. Dessa illdåd förstärker gruppernas agenda, nämligen att föra fram sin egen version av islam. Därför är det viktigt att vi lyfter motbilder, skriver Mohammad Fazlhashemi.

”Genusjihad” behövs för en jämställd värld

Krönika

Jämställdhetstanken och idéer om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter har idag en solid plats hos såväl kvinnliga som manliga muslimska tänkare. De som tagit till sig dessa idéer för en ojämn kamp mot en traditionell och kvinnofientlig kvinnosyn, representerad av konservativa och traditionalistiska religiösa ledare, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Syna Saudiarabiens sponsring av terror

Krönika

Terrordåden i Mellanöstern bara växer, och Saudiarabien sponsrar jihadistiska organisationer i Mellanöstern med miljarder. Efter militärkuppen i Egypten, som flankerades av Salafisterna, träder Saudiarabien in och ger kuppregimen sitt stöd. Samtidigt terrorstämplar landet det avsatta Muslimska brödraskapet. Deras ”kamp mot terrorismen” är tomma ord, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Kuppregimen har inte folkets stöd

Krönika

Egyptens valresultat visar med all önskvärd tydlighet att det ”breda stödet” för militärkuppen ska tas med en stor nypa salt, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Islamofoba skrönor är en framgångsrik taktik

Krönika

Sverigedemokratiska toppolitiker har nyligen varit i blåsväder när de påstått att våldtäkter kan dömas ut som straff enligt islam. Men fastän detta är rena lögner, växer SD för varje skandal. Hur går det ihop, frågar sig Mohammad Fazlhashemi.

En beslöjad kvinnokämpe som klär av patriarkatet

Krönika

Qahera är den maskerade kvinnokämpen som blivit succé på nätet. Hon skapades av Deena Mohamed för att synliggöra egyptiska kvinnors utsatthet. Men hon bekämpar inte bara våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Hon driver i lika hög grad med kvinnofientliga attityder i den patriarkala kulturen i Egypten där män av ren vana kan utsätta kvinnor för trakasserier på offentliga platser, skriver Mohammad Fazlhashemi.

USA har banat väg för ett starkt Iran

Krönika

Nyheten om telefonsamtalet mellan USA:s president Barack Obama och den iranske presidenten Hassan Rouhani i slutet av september var sensationell. Efter mer än tre decennier av avbrutna diplomatiska förbindelser och militära och diplomatiska konfrontationer och öppen fiendskap talade nu de två nationernas presidenter med varandra. Mohammad Fazlhashemi skriver om en region i förändring.

Religionen kapas av cyniska politiker

Krönika

Sekteristisk retorik ger sig till känna på flera håll i mellanöstern. Men den framstår allt mer som ett bihang till en cynisk realpolitisk maktkamp, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Stort bakslag för Egyptens demokrati

Krönika

Våldet i Egypten bör beskrivas som följden av en militär statskupp, ett hårt slag mot demokratin, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Många frågor inför presidentvalet i Iran

Krönika

Inför det nära förestående presidentvalet i Iran minns Mohammad Fazlhashemi det senaste valet 2009 och resonerar om det politiska läget i Iran idag.

”Kannibalrebellen” visar att kriget inte är svartvitt

Krönika

Den syriska rebellen som tuggade på ett organ från en stupad fiendesoldat ställde sig i en uråldrig, förislamisk tradition av kroppslig skändning, skriver Mohammad Fazlhashemi.

Okunskap präglar debatten om Mustafa

Krönika

För religionsforskaren är begreppet islamism mångtydigt och säger nästan ingenting alls innan det har specificerats. Men i debatten kring Omar Mustafa har den befintliga forskningen om islam negligerats. Kanske är det för att svartvita skildringar går hem hos dem som föredrar en svartvit verklighet, skriver professor Mohammad Fazlhashemi.

Hoppfullt miniAlmedalen i Kairo

Krönika

Polariseringen i Egypten visar att det inte räcker med ekonomiskt bistånd för att bygga upp landet, det är lika viktigt att toleransen mot oliktänkande förankras i det politiska klimatet så att politiska motståndare kan verka under samma tak i det civila samhället. Då måste alla parter följa demokratins spelregler, skriver professor Mohammad Fazlhashemi och hänvisar till en ”Mini-Almedalsdag” i Kairo som gott exempel.

Tolkande islamsk teologi utmanar trångsyntheten

Krönika

Oavsett vad essentialismens försvarare förfäktar finns det många muslimska tänkare som har övergett dess trångsynta föreställningsramar. Den muslimske tänkaren Mohammad Mojtahed Shabestari (född 1936), som gjort sig känd för en hermeneutisk tolkning av islams urkunder är ett bland flera exempel som professor Mohammad Fazlhashemi lyfter fram i denna krönika. Antalet religiösa tänkare som bryter mot de stereotypiska föreställningar är många.