Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ewa Lindqvist Hotz

Ewa Lindqvist Hotz

Ewa Lindqvist Hotz är chef för och medgrundare av Seglora smedja, och präst i Svenska kyrkan.

Heligt trots mot taggtråd och tårgas

Gästkrönika

Predikan från 20 september 2015 (16:e söndagen efter trefaldighet) i skuggan av flyktingkrisen. Söndagens tema: Döden och Livet. Texter: Jesaja 26:19, Andra Korinthierbrevet 4:7-14 och Johannesevangeliet 11: 28-44.

Maria gråter. De judiska vännerna gråter. Jesus gråter. Alla gråter. En älskad är död och allt är bara tårar och kramp. I desperationen viner anklagelser genom luften. Om du hade varit här, hade min bror inte dött, kvider Maria till Jesus. Men Lasaros är död. Det har gått fyra dagar. Hans kropp har till och med börjat att lukta i värmen. Allt är förbi. Allt är tårar. Allt är död.

Försonaren

Kultur

Eva Lindqvist Hotz predikade på Seglora smedjas fördjupningssöndag i Nacka kyrka femte söndagen i fasta. Läs hennes predikan här med tema: Försonaren.

Den brutala avrättningen av Jesus från Nasaret var ingen kosmisk nödvändighet utan konsekvensen av outsäglig mänsklig brutalitet skriver Ewa Lindqvist Hotz.

På stranden hörs historiens tilltal

Kultur

Ewa Lindqvist Hotz om visioner för kyrkan och samhället, om en strandens teologi, i öppenhetens landskap, om den stafettpinne som hon och Seglora smedja har att förvalta.

Dags att förstärka Burmaarbetet

Ledare

Idag, torsdag, kommer en av Burmas mest intressanta teologer i Sverige. Eh Tar Gay, studierektor på Myanmar Institute of Theology (MIT) och framstående feministisk och postkolonial tänkare gästar Seglora smedja. Hennes besök i Sverige är ett uttryck för det stora behov som finns bland burmesiska kristna ledare och teologiska utbildningsinstitutioner, av fördjupat utbyte och samarbete med de kyrkor och organisationer som funnits med i förbön under ett halvsekel av extremt politiskt förtryck. Nu är tid för handling.

Bevare oss från pesthärden

Ledare

I ett hårdnande samtidsklimat riskerar en byråkratiseringskultur som mest ser till den egna institutionens väl att sippra in i Svenska kyrkan. Det skapar en introvert anda som kväver visioner och medmänsklighet. Orienteringen mot medmänniskan genomsyrar evangelierna om Jesus Kristus. Kyrkans liv är relation, skriver Ewa Lindqvist Hotz.

Alltid medmänsklighet, aldrig medlöperi

Ledare

Är detta den samhällsengagerade kyrka vi vill se, en kyrka som underlättar för statsmakterna att utvisa människor, undrar Ewa Lindqvist Hotz. Kyrkans kallelse måste vara medmänsklighet.

Kvinnorna får än idag skylla sig själva

Ledare

Jag kom att tänka på villkoren för rösträttskvinnornas kamp i början av 1900-talet när jag såg Uppdrag gransknings program om det utbredda näthatet mot kvinnor, skriver Ewa Lindqvist Hotz.

Sätt stopp för sexismen

Ledare

I kyrkans egna sammanhang och debattforum finns ofta en anmärkningsvärt hög tolerans för kränkningar med misogyna förtecken, skriver Ewa Lindqvist Hotz.

Bättre sent än aldrig

Ledare

Folkkyrkan har tyvärr alltför länge utgjort en parlamentarisk plattform för Sverigedemokraterna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att bilda motkraft, skriver Ewa Lindqvist Hotz.

Burmas förståelse måste bli vår

Ledare

För ett par veckor sedan var jag med och arrangerade en tankeverkstad på Myanmar Institute of Theology i Rangoon i Burma. Programmet ”Dare to dream – Living Christian leadership today” sträckte sig över två dagar och riktade sig till både lärare och studenter på skolan. För den som växt upp i Burma är detta med drömmar ett känsligt kapitel. För den som blivit till som människa i ett totalitärt samhälle är ofta kreativitet något farligt.

Att värna glesbygden är ett kyrkligt ansvar

Ledare

Den glesbygdsdebatt som initierats av biskop Tuulikki Koivunen Bylund i Länstidningen är efterlängtad. Det är onekligen djupt problematiskt att statsmakternas ointresse att satsa resurser i landskapen utanför det biskopen kallar ”trängselsverige” går igen i Svenska kyrkans arbete på nationell nivå, skriver Ewa Lindqvist Hotz.

Turismen i Burma inte oproblematisk

Ledare

Burma är ett fantastiskt spännande land att resa i. Men den positiva utveckling som tog sin början strax före Hillary Clintons besök hösten 2011 är inte odelat vacker, skriver Ewa Lindqvist Hotz från Burma.

Mission kräver eftertanke

Ledare

Under några månader var en palestinsk-muslimsk familj inneboende i hos oss. Nyanlända till Sverige var familjen även folkbokförda på vår adress i väntan på egen bostad. Det dröjde inte många veckor förrän ett brev från Svenska kyrkan damp ned i brevlådan. Döm om min förvåning när jag såg att det var adresserat till mina muslimska […]

Kyrkans missionssatsning ett högriskprojekt

Ledare

Lucia är en högtid som i år på ett särskilt sätt påminner om ljusbärarnas betydelse i det mörker som nu sänker sig över Europa. I spåren av en massiv arbetslöshet tycks desperationen inför den egna existentiella, ekonomiska och sociala utsattheten få sitt utlopp i ett förakt för det djupast mänskliga. Dessa skrämmande mekanismer har filosofen […]

Kyrkan måste bryta könsmaktordningen

Ledare

Istället för att vara en motkultur till rådande ordning är Svenska kyrkans församlingar ofta ett sammanhang som bekräftar och befäster de ojämlika förhållanden som redan existerar i samhället.

Emilia, änglarna och det livsnära

Ledare

Denna text är tidigare publicerad på www.seglorasmedja.se
På söndag firas Mikaelidagen i våra kyrkor. Änglarnas söndag under kyrkoåret är också en hängivenhetens högtidsdag. Ewa Lindqvist Hotz skriver i sin krönika om teologen och författaren Emilia Fogelklou och det livsnära förhållningssätt till livet som hon modigt gestaltade i skola och samhälle.