Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Hanna Stenström

Hanna Stenström

Hanna Stenström är bibelforskare och teol dr i Nya testamentets exegetik. Hon har bland annat arbetat med feministisk bibelforskning. Hon är också präst i Svenska kyrkan och spanare i Seglora smedja.

Ebba Busch Thor har fel om staters ondska

Ledare

KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor påstår att starka stater föder likgilthet hos folket, en form av ondska. Men ondskan är de stängda gränserna och staternas egen likgilthet, skriver Hanna Stenström.

Visa religionens mänskliga ansikte

Ledare

Det är hög tid för oss som identifierar oss med en religiös tradition att visa vår religions mänskliga ansikte. Vi ser idag alltför mycket av de omänskliga sidorna, och fastetiden uppmanar oss till självprövning, skriver Hanna Stenström.

Traditioner överlever genom att förändras

Ledare

Svenska traditioner är inte givna, utan skapas för stunden. En ny tradition har blivit Svenska kyrkans julkampanj. Vi kan inte revidera det dåliga som finns i vår historia, men vi kan verka i nuet för att upprätta positiva traditioner, skriver Hanna Stenström.

Vi behöver samlas för Sveriges skull

Ledare

SKR har formulerat en gemensam bön för det politiska läget. Den borde varit mer inkluderande formulerad, särskilt som den är så angelägen och behövlig, skriver Hanna Stenström.

”Helig fred” är mer än frånvaro av krig

Ledare

Veckan före Domsöndagen fokuserar Svenska kyrkan på globala, sociala frågor. Den kallas ”globala veckan” och handlar i år om den ”heliga freden”, som är något annat än en fred som upprätthålls genom våld eller hot, skriver Hanna Stenström.

För Gud är alla levande

Kultur

I Allhelgonatid låter vi ofta Gud bli en tröst som går oss till mötes för att mildra oron inför döden. Men Gud är de levandes Gud, och känner ingen uppdelning mellan levande och död. Det skriver Hanna Stenström.

Fattigdomen måste utrotas!

Ledare

Idag är det 17 oktober, erkänd av FN som ”Den internationella dagen för utrotande av fattigdom”. Det första av FNs milleniemål är ”Halvera jordens fattigdom och hunger.” Milleniemålen ska uppnås till 2015 skriver Hanna Stenström.

De svartvita texterna kräver aktiv tolkning

Ledare

Vi kan hämta kraft i söndagens text om kampen mot draken, men vi får inte stanna i där, i den svartvita hållningen till andra människor, skriver Hanna Stenström.

Vi behöver mer än ord för att möta SD

Ledare

På valdagen, 13 söndagen efter Trefaldighet, var temat ”medmänniskan” i Svenska kyrkan. I mitten av diakonins månad röstade alltför många för ett minskat engagemang för medmänniskan. Nu behöver vi mer än ord, vi behöver ett i djupare mening demokratiskt alternativ, skriver Hanna Stenström.

Ska tekniken rädda eller förgöra oss?

Ledare

Berättelsen om Andrées kraschade luftballongsfärd till Nordpolen hör till svensk nationalkultur. Men den vittnar om mer än bara manlig fåfänga. Den påvisar också en tidsanda där allt var möjligt med ny teknik. Nu har tekniken fört oss alla på en ballongfärd mot katastrofen. Hur ska vi förhålla oss, frågar sig Hanna Stenström.

Ring gärna i klockorna, men glöm inte att rösta

Ledare

Som kristna kan vi möta vår tids splittring genom att manifestera den demokratiska viljan, som samtidigt betyder gemenskap och olikhet. Nästa stora manifestation för att möta vår tids utmaningar sker inte med klockringning utan vid valurnorna, skriver Hanna Stenström.

Från himmelsfärd till markarbete

Ledare

Nu är ansvaret överlämnat åt oss att förvalta Jesu ord och föra in dem i samtiden, verka folkligt, i samhället, politiken och folkrörelserna, skriver Hanna Stenström.

Åter står kristna upp mot nazismen

Ledare

Den 26 april 1933 skrev 60 kristna representanter en uppmaning i DN att stå emot nazismen suggestioner. Nu gör vi det igen, skriver Hanna Stenström.

Sluta återge motståndarnas falska historieskrivning

Ledare

Berättelsen om Inger Svensson för fram vår historia ur glömskan, efter femtio år av kvinnoprästmotståndarnas återkommande tal om hur de fått lida för sin övertygelse – vanligen att de inte fått bli biskopar. Men beslutet i ämbetsfrågan var inte bara politiskt, som kvinnoprästmotståndarna påstår, utan tillhör hela kyrkan, skriver Hanna Stenström.

Låt församlingen vara delad, inte Kristus

Ledare

En enhet som äger rum på bekostnad av att ett fåtal förtrycks, det är inte en enhet värdig en kristen församling. Vi måste få vara både brokiga och bråkiga, skriver Hanna Stenström.

Lucias budskap: Kvinnors rätt till sina kroppar

Ledare

Låt oss i dag tända våra ljus för alla kvinnors rätt till respekt för sina kroppar, sina övertygelser och sina livsval skriver Hanna Stenström och ger oss tankar omkring luciafirandet och våra traditioner att tända ljus till dödas minne.