Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Tomas Lindbom

Tomas Lindbom

Tomas Lindbom är styrelseledamot i Seglora smedja, författare, informationskonsult och kännare av fransk politik och kultur.

Strategierna mot Front National är uttömda

Krönika

Front National skördar ständigt nya framgångar i Frankrike, genom att ständigt vädja till nya, utsatta väljargrupper. I Sverige kan kampen mot fascism och annan extremism inte föras med slagord eller samverkan. Andra vägar måste till, skriver Tomas Lindbom.

Svartvit sekularism skapar religiöst utanförskap

Krönika

Vi är skyldiga att reagera mot dådet mot Charlie Hebdo. Det barbariska våldet sker samtidigt inte i en bubbla, utan står i en relation till samhället, skriver Tomas Lindbom.

Franska värden står inför tuffa utmaningar

Krönika

Den franska republiken håller yttrandefrihet och sekularism som sina främsta värden. Men fastän alla är lika inför lagar och bestämmelser, så drabbar de olika människor olika hårt. Det franska samhället behöver stå eniga för dessa grundläggande värden, men de kommer att sättas på svåra prov, skriver Tomas Lindbom.

Front National kan inte ”kramas ihjäl”

Krönika

I kölvattnet efter terrordådet i Paris riskerar motsättningar mellan grupper i det franska samhället att växa. Det gynnar extremister på båda sidor. Tomas Lindbom skriver om Front National.

Banalt politiskt språk banar väg för extremism

Krönika

När politiker talar offentligt om samhället låter det som om vi befann oss i bondesamhällets sockenstämmor. Bakom kulisserna styr experter som inte omfattas nämnvärt av medborgerlig granskning. Tomas Lindbom skriver om det politiska språkets utarmning.

Min ungdoms demokrati räcker inte längre till

Krönika

Konservativ nationalism är ingen lösning på demokratins problem. Feminismen och öppenhet mot världen är uttryck för en ny demokratisyn som avslöjar den patriarkala traditionen från 1900-talets Sverige som odemokratisk . Globalt engagemang och kamp för en generös invandring innebär att vi inte längre blundar för globala orättvisor och öppnar våra gränser för människor som flyr i panik från krig, död och social misär, skriver Tomas Lindbom.

Reaktionär bästsäljare i det nya Frankrike

Krönika

Hetast på hyllorna är boken som ifrågasätter demokratin efter Hitlertiden. Den reaktionära debattören Eric Zemmour har skrivit en bestseller i tiden, skriver Tomas Lindbom.

Vi måste ge alternativ till missnöjets extremism

Krönika

Natten efter valet förebådar drömmarna om olycka. ”Oron tycks nu även krypa in på mitt ljusa skinn”, skriver Tomas Lindbom. Det är viktigt att många nu i sina vardagsliv formulerar demokratiska politiska alternativ till missnöje och isolering.

Gräver våra valrörelser parlamentarismens grav?

Krönika

Valrörelsernas dramaturgi och utformning genomskådas av väljarna, och debatten hamnar långt ifrån centrum för de avgörande frågorna. Först när valet är över kan det politiska arbetet kring vår tids ödesfrågor starta igen, skriver Tomas Lindbom.

Modernisera mässorna

Krönika

Stelnade strukturer sätter stopp för gudstjänstglädjen. Med större variation skulle söndagarna bli mer tillgängliga för alla, skriver Tomas Lindbom.

Nu vill Le Pen erövra Paris

Krönika

Front National navigerar stadigt uppåt mot den högsta makten i Frankrike. Marine Le Pen dränerar i snabb takt socialistpartiet och vänsterpartiet på väljare. Men hon vinner också ett allt större stöd inom den franska eliten. Tomas Lindbom har träffat några av partiets sympatisörer.

Vi måste hitta nya svar på frågan om samhället

Krönika

Tilltron till människovärdet minskar, och ersätts av tron på en värld där alla bara har ansvar för sig själva. En fransk professor i statsvetenskap berättade nyligen för mig att var tredje fransman inte längre hyser tilltro till landets nuvarande samhällsmodell. Många tror på ett mer auktoritärt system, skriver Tomas Lindbom.

Hollande är paralyserad när de reaktionära tågar

Krönika

En svärm av reaktionära grupper går starkt framåt i hela Frankrike och driver sina frågor om abortlagstiftning, jämställdhet och samhällets syn på homosexuella. Liberaler och vänstern verkar stå närmast paralyserade, och samtidigt växer främlingsfientligheten, skriver Tomas Lindbom.

Folklig förintelseförnekare för enfaldens Frankrike

Krönika

Frankrike har alltid haft en stark nationell identitet som varit knuten till de västerländska värdena. Nu utmanas den. Alla har inte lika stor rätt att uppgå i den franska gemenskapen. Komikern Dieudonné drar fulla hus med sin antisemitiska ståuppshow, och bidrar till föreställningen att det finns första och andra klassens medborgare.

Religionsförakt då och nu

Krönika

Jag teg när andra skrattade åt bilden med de bedjande muslimska männen. Jag fick inte berätta att min pappa gjorde precis likadant hemma i vår lägenhet på Askrikegatan. Tomas Lindbom skriver om barndomens religionsförakt, och nutidens.

Jag tillhör de avigas skara

Krönika

Utanförskapet kan både skava och värka. Vissa drabbas hårdare av det än andra. Men det där lite aviga kan också fylla en viktig funktion i varje grupp och i samhället, skriver Tomas Lindbom.