Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Frederic Brusi

Frédéric Brusi

Frederic Brusi är författare och arbetar på avdelningen för Mellanösterns språk och kulturer på Stockholms Universitet.

Är det religiöst att fira jul?

Krönika

Om vi accepterar tesen att religion är kultur, så blir det också ganska uppenbart att gränsdragningen mellan vad som är religiöst, historiskt, nutida, kulturellt, kollektivt eller individuellt är i det närmaste omöjlig att göra. Är det religiöst att fira jul, eller kulturellt och historiskt? Är alla sunnimuslimer som närvarar vid fredagsbönen övertygade om den Ash’aritiska teologins dogmer, eller är man där av sociala skäl? Är alla människor som inte uppsöker gudstjänstlokaler icke-troende och förhåller sig aldrig till en eller flera religiösa traditioner? frågar Frédéric Brusi.

Islamisk sexualmoral importerades från väst

Krönika

Det är svårt att i islams texter hitta ett entydigt fördömande mot homosexualitet, som den förstås i västerländsk bemärkelse. Men inlånad västerländsk sexualmoral har historiskt bidragit till förtryck både mot kvinnor och HBTQ-personer, skriver Frederic Brusi.

Starka paralleller mellan kristendom och islam

Krönika

Många kristna missar den stora mångfalden i andra traditioner. Frederic Brusi identifierar flera ”katolska” och ”protestantiska” drag i till exempel islam.

Resonera mera om ”Syrienresenärer”

Krönika

Snabba åsikter passar bra i vårt skenande nyhetsflöde. Vi vill straffa Syrienresenärer och ger därmed uttryck för tillrättalagd moralism. Men alltför sällan ställer vi oss frågan ”varför”, skriver Frederic Brusi,