Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Martin Lind

Martin Lind

Martin Lind är spanare i Seglora smedja, biskop emeritus i Linköpings stift och disputerade 1975 med en avhandling om Kristendom och Nazism. Han är en engagerad föreläsare om bland andra Dietrich Bonhoeffer.

Människovärdets förkämpar behöver höras tydligare

Kultur

Förra året publicerade den större ungerska dagstidningen en artikel som uppmanade till etnisk rensning av landets romer. ”De här djuren borde inte få existera”, skrev författaren, som även är medgrundare till regeringspartiet Fidesz. I EU reagerar inget av Fidesz allianspartier. Människovärdet är hotat, och motkrafterna måste bli synligare, skriver Martin Lind.

Uppskatta varandra

Krönika

Bonhoeffers tankar om kyrkans polyfoni ligger i skarp konflikt med Ukips program. Inom de nationalistiska kretsarna är snarast enhetlighet idealet. Det är ett omöjligt ideal, eftersom människor i alla lägen står för en mångfald, skriver Martin Lind.

Kristendomen måste stå emot våldets ideologier

Krönika

Nazismens grundbult är förakt för oliktänkande och svaga människor, och en uppslutning kring krigets nödvändighet. Var och en som sympatiserar med nazismen tar därför ställning för våldet och dödandet. I vårt gemensamma arbete för Guds fred behöver vi påminna varandra om vår uppgift att värna människovärdet, att människan är människans like, skriver Martin Lind.

Påminn varandra om vår sårbarhet

Krönika

Hitler växte sig stark på demokratins bekostnad. Först när den hamnat i vanrykte för att folket levde i elände kunde han komma till makten, med en retorik som utlovade någonting bättre än demokrati, skriver Martin Lind.

Påsken avslöjar det djupast mänskliga

Krönika

Tror vi att en människa kan ersättas med ett substitut, så har vi missförstått vad det är att vara människa, skriver Martin Lind.

Nazismen kärna är människoförakt

Krönika

De senaste tio åren har fjorton personer dödats av nazister i Sverige, Nazismens kärna är människoföraktet. Därför är vår uppgift att fylla staden med liv, skriver Martin Lind.

Måltidens mångfald blomstrar i gemenskap

Krönika

I både Malmö och Birmingham finns starkare förutsättningar än på mycket länge att ersätta enfald med mångfald, skriver Martin Lind.

Antisemitismens ansikte är människoföraktets ansikte

Krönika

Från det djupast mänskligas synvinkel är antisemitismen alltid först och främst ett människoförakt. Vårt mål är ett världssamhälle där människan är människans like var dessa människor än vistas och bor, skriver Martin Lind.

Ålder ska inte spela roll i arbetslivet

Krönika

Erfarenhet och öppenhet är två viktiga egenskaper, men de måste knappast ha med ålder att göra, skriver Martin Lind.

Mandela var en mänsklig förebild

Krönika

Mandela ville göra det möjligt att med bevarad självaktning utöva självkritik. Tänk om vi kunde finna sådana former i mänskligt umgänge, skriver Martin Lind.

Tyfonen väcker de stora frågorna

Krönika

De som gör den största insatsen är de som finns närmast. Ständigt surfar nyhetssajterna kring hjälpinsatser från när och fjärran. Det ska inte undervärderas. Varje insats är värdefull. Vi har ett ansvar, också i vårt land, för människor som lever långt ifrån oss. Vår solidaritet är inte begränsad till några geografiska gränser, skriver Martin Lind.

Den fattiga kyrkan inget enkelt ideal

Krönika

Fattigdom och korruption går hand i hand. Medelklassen har sina problem, men ur trygghet kan solidaritet också födas, skriver Martin Lind.

131 år av längtan till Gud

Krönika

Den ofärdiga kyrkan blir en symbol för livet självt. Det blir tydligt inte minst när man går i Sagrada Familia, den väldiga kyrkan som det hittills tagit 131 år att bygga, skriver Martin Lind.

En pilgrim står i relation till världen

Krönika

Att vara pilgrim kan upplevas som introvert. Men det är i denna verklighet vi vandrar, skriver Martin Lind, som deltar i ett nätverk för gröna pilgrimer.

Medicin mot människoförakt

Krönika

Det är friskt att kritisera felaktigheter och felsteg. Särskilt när det drabbar många människor. Men om vi fokuserar på andras fel begår vi ett misstag. Vi förändras till människor som lever i föraktet, snart i förhållningssättet av nedlåtande mot dem som begår misstagen, handlar felaktigt, skriver Martin Lind.

Mitt fantastiska Malmö var inte bättre förr

Krönika

Martin Lind minns sin barndoms Malmö och kontrasterna med dagens. Problemen finns, men likaså finns möjligheterna och initiativen. Inte minst Svenska kyrkan spelar en viktig roll i det nya Malmös framtid och utveckling.