Front National skördar ständigt nya framgångar i Frankrike, genom att ständigt vädja till nya, utsatta väljargrupper. I Sverige kan kampen mot fascism och annan extremism inte föras med slagord eller samverkan.

Strategierna mot Front National är uttömda

Tomas Lindbom

Front National skördar ständigt nya framgångar i Frankrike, genom att ständigt vädja till nya, utsatta väljargrupper. I Sverige kan kampen mot fascism och annan extremism inte föras med slagord eller samverkan. Andra vägar måste till, skriver Tomas Lindbom.

Tack vare Hitler har Tyskland fina motorvägar.

Som tonåring i Stockholm hörde jag hur vuxna prisade den tyske Führern femton, tjugo år efter andra världskrigets slut. Jo, visst gjorde han mycket som var galet, men motorvägarna…

Hur tänkte dessa vuxna som dessutom levt under andra världskriget? Hur tänkte de om en diktator som drev fram krig och elände på flera kontinenter och som låg bakom förintelsen av miljoner judar, romer och homosexuella. Kunde hans ondskefulla ledarskap ursäktas i någon mening av ett byggprojekt som förmodligen hade som yttersta mål att förenkla tyska trupptransporter vid ett planerat krig?

Detta är absurt men de vuxna som beskrev Hitler för mig på detta sätt tänkte nog inte så mycket. De gav uttryck för en känsla. Undermedvetna strömmar av olust mot att konfronteras med det djupt ondskefulla eller att tvingas se världens lidande med öppna ögon. Hitler lät säkert bygga skolor och ålderdomshem också. Men hans huvudsakliga agenda var en helt annan – och fasansfull.

Historien upprepar sig. Dagens Nyheter presenterade i förra veckan en undersökning om svenska väljare inställning till samarbete med Sverigedemokraterna. När detta parti växer, ökar inte motståndet i den övriga väljarkåren utan det minskar. Allt fler som röstar på andra partier vill att deras respektive partier ska samarbeta i riksdagen med SD i frågor där partierna har likartade uppfattningar. Det gäller särskilt KD, Moderaterna och Centern men även var tredje socialdemokratisk väljare tycker så.

Sverigedemokraterna inför nolltolerans mot rasism, säger dess ledare. Partiet bryr sig om den lilla människan som kommer i kläm. De värnar glesbygden, barnen och de äldre. I sin budgetmotion i år betonar de sitt stöd till den svenska industrin. Kanske har de planer på att satsa statliga pengar på utbyggnad av det svenska motorvägsnätet?

Det har aldrig funnits några fascistiska och främlingsfientliga partier som nått framgång på att enbart driva frågan om att stoppa invandring och förtrycka minoriteter. Det krävs också att de lovar generösa bidrag till pensionärer, sätter vackra blommor i parkerna och bygger nya idrottshallar för att vinna politiska segrar.

Ett sådant parti kan inte samla ett folkflertal genom att ensidigt bejaka människors rädsla för det främmande. Det måste också presentera ett program som ger hopp om en bättre framtid. Ord som trygghet, gemenskap och samhörighet måste finnas som väsentliga delar i ett framgångsrikt politiskt program.

Ett extremt parti av fascistisk eller nationalistisk karaktär skaffar sig framför allt ökat politiskt stöd genom att vädja till grupper, nedtryckta i känslan av sin egen maktlöshet och utanförskap.

Det finns inga kommunikativa redskap som kan stoppa Sverigedemokraterna eller Nationella fronten i Frankrike när dörren till makten i samhället stängs för allt fler människor. I Frankrike är detta så uppenbart. Just nu pågår en blodig kamp i FN:s ledning mellan far och dotter Le Pen. Denna inre strid påverkar inte partiets opinionssiffror negativt. Stora väljargrupper som upplever sig utestängda från inflytande på samhällsutvecklingen fortsätter att rösta på detta parti. Politikerna från de etablerade partierna däremot har inte längre tillräckligt med trovärdighet. Motsättningen går inte mellan vänster och höger utan mellan fransmän som tror på sin egen makt att förändra och dem som känner sig maktlösa.

Fascism och annan extremism bekämpas vare sig med slagord eller samverkan. De demokratiska partierna i Frankrike har prövat alla tillgängliga strategier men Nationella fronten fortsätter att öka. Nu säger var tredje fransk väljare i en färsk undersökning att hen vill att Marine Le Pen ska få ökat inflytande i politiken. Vi ser samma utveckling i Sverige. När nu fler av de etablerade partierna kommer att försöka krama ihjäl SD genom att ta över en del av dess agenda kommer ökningen säkerligen att fortsätta uppåt för detta parti.

2 kommentarer på “Strategierna mot Front National är uttömda

  1. Intressant text, men vad menar du bör göras?

  2. Tomas Lindbom skriver:

    Poängen med min text är att det inte finns en taktisk lösning på frågan hur Sverigedemokraternas framfart ska stoppas. Däremot finns det ett ansvar för oss alla som kallar oss demokrater, antirasister m m att engagera oss för att visa upp en motbild. Denna motbild kan vi visa såväl i konkret handling som i samtal och debatter.

    Vidare: Försöka orka se och lyssna Förhoppningsvis också orka visa på kärlekens läkande kraft. Inse att världen också ständigt förändras. Försöka göra det goda i de nya samhälleliga strukturer som uppstår. Och sist men inte minst: Inte vara så förbaskat självgoda och tro att vi alltid vet vad som är bäst för andra.