Inget som Gud skapat är orent i sig själv, och var och en är själv bäst ägnad att avgöra vad som är rätt för en själv. Därför är det lika förkastligt att tvinga homosexuella till celibat som att tjata till sig sex.

Heligt och profant

Niklas Olaison 150x195Inget som Gud skapat är orent i sig själv, och var och en är själv bäst ägnad att avgöra vad som är rätt för en själv. Därför är det lika förkastligt att tvinga homosexuella till celibat som att tjata till sig sex. Båda delarna kränker samvetet, skriver Niklas Olaison.

Transformatorstationer var omåttligt spännande när jag var liten. De var som små hus som alltid var låsta och omöjliga att komma in i utom för särskild personal och de var alltid försedda med varningsskyltar om hur farliga de var om man skulle få för sig att bryta sig in. Och man visste att om något gick fel där inne så skulle hela grannskapet mörkläggas tills någon kom och fixade det hela. På det hela taget är transformatorstationer som ett slags små tempel.

Det heliga tar sig ofta fysiska uttryck i Bibeln, och när man kommer för nära så är det lite som att råka ta i en högspänningsledning, som när Ussa försöker hindra förbundsarken att ramla i backen (2 Sam 6:7) eller när Arons söner bär fram otillåten eld (3 Mos 10:2). De faller genast döda ner, inte så mycket som straff som för att de kommit för nära det heliga, ungefär som när Ikaros flög för nära solen. För det heliga kan man bara närma sig efter noggranna förberedelser och med särskild skyddsutrustning.

Helig, qadesh, betyder avskild på hebreiska. Det är något som har satts åsido från det vanliga. Ibland är det något som är heligt av sig självt och ibland något som människor har förklarat heligt. Motsatsen är profant, på grekiska koinos, vanligt.

En del i Paulus församling vill inte befatta sig med det som är oheligt, koinos. Det beror på deras tolkning av Guds förbund med sitt folk, där Gud förklarar att det judiska folket ska vara heligt. Detta blev allt mer viktigt efter att judarna förlorade sitt land och sitt självbestämmande (från mackabéerupproret och framåt. När man inte hade någon kung blev själva folket bärare av heligheten. För Paulus och de tidiga kristna har Kristus ersatt templet, och församlingen är Kristi kropp.

Det är vi som är templet. Det är vår uppgift att sköta om oss på rätt sätt, med noggranna förberedelser och särskild skyddsutrustning. Det är därför som sex är så farligt, för det utmanar både kroppens och jagets gränser.

Men den kristna gemenskapen omtolkade samtidigt renhetsreglerna radikalt. Paulus har lärt sig av Jesus att “ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent” (Rom 14:14). Vad som är orent är alltså en tolkningsfråga.

Därför är det så viktigt att hålla sitt tolkningsinstrument, nämligen samvetet, i trim, och därför är det känsligt vad man äter, och det kan finnas anledning att avhålla sig från vissa saker (som till exempel kött eller vin) för att inte fresta medmänniskan. (Rom 14:21) Vissa kristna församlingar firade till och med nattvard med vatten och bröd istället för vin, och även idag används allt oftare alkoholfritt vin för att inte bringa den i fördärvet som Kristus dog för.

I Rom finns olika grupper som har olika syn på vad man kan äta och inte. Paulus har respekt för alla dessa åsikter. Han menar inte – till skillnad från senare tiders kyrkor – att det finns en korrekt åsikt som alla ska anpassa sig till. För honom är det faktiskt inte viktigt vad man äter eller inte äter. “Riv inte ner Guds verk för matens skull.” (Rom 14:20)

Precis samma resonemang kan tillämpas när det gäller sexualitet och könsuttryck. Inget som Gud skapat är orent i sig själv, och var och en är faktiskt själv bäst ägnad att avgöra vad som är rätt för en själv. Det behöver andra lära sig att respektera. (“Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud.” (Rom 14:22) Visst kan man göra misstag och fastna i destruktiva beteenden men Paulus förvissning är att om vi bara upprätthåller den ömsesidiga respekten och värnar om gemenskapen, då kommer anden att verka i oss alla och till slut leda oss rätt. (Rom 12:2)

Därför är det lika förkastligt att tvinga homosexuella till celibat som att tjata till sig sex. Båda delarna kränker nämligen samvetet. För det finns inte en korrekt åsikt, inte en sanning som gäller alla, utan vi måste var och en av oss få finna vår egen sanning, Det är när vi blir manipulerade till en livsstil som inte är sann för oss, antingen det handlar om mat eller sex, för mycket eller för lite eller av fel sort, som vi förlorar oss själva. Och när jag inte är sann mot mig själv så kan jag inte vara sann mot min medmänniska eller mot Kristus. Det är gemenskapen som blir lidande när vi försöker tvinga in alla i samma form.

Istället är vår uppgift att respektera varandras olikheter och stötta varandra i den unika kallelse som var och en har fått. “Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor.” (Rom 14:18)

2 kommentarer på “Heligt och profant

  1. Olle skriver:

    Hur ser du på polygama preferenser ur den Olaisonska teologin?

  2. Niklas Olaison skriver:

    Jag har svårt att värdera andra människors relationer, ännu mindre då deras preferenser, men jag har inget specifikt att invända mot människor som vill leva flersamt.