Kyrkan är i otakt med tiden. Hon släpar 30 år efter med sina föreställningar om hur människor borde leva, och hur de borde ha sex med varandra.

Sex är kul

Niklas Olaison 150x195Kyrkan är i otakt med tiden. Hon släpar 30 år efter med sina föreställningar om hur människor borde leva, och hur de borde ha sex med varandra. Men sex är ingen synd, sex är kul, skriver Niklas Olaison.

Den här texten hade jag aldrig kunnat skriva om jag fortfarande varit präst. Just därför känns det extra angeläget att skriva den.

På Jesus och Paulus tid var det mer provocerande vem man åt med än vem man låg med. Det var det förra som definierade ens identitet och gränserna för ens grupptillhörighet. Ändå vågade Paulus bryta mot de normerna, och det utan att införa nya normer.

“Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom.” (Rom 14:3) Idag när olika former av vegetarianism blir allt vanligare finns det en någorlunda acceptans för att vi har olika matvanor och också olika etiska ställningstaganden ifråga om vår mat. Där har Paulus linje segrat. Men när det gäller sexualitet? Inte då.

Kyrkans ställningstagande när det gäller sexuella frågor följer inte någon upphöjd princip. De följer istället den rådande konventionen – för cirka trettio år sedan. Detta är enkelt att konstatera om man studerar kyrkans ställningstaganden i ett historiskt perspektiv, och det var inte många år sedan som kyrkan som remissinstans tillstyrkte tvångssterilisering av transsexuella som genomgick könskorrigering.

Livslånga monogama relationer är normen, och nåde den som vågar ifrågasätta den. Samtidigt är det få människor idag som har samma arbetsplats under hela sitt yrkesliv. Likaså har våra relationsmönster förändrats i takt med att kvinnor fått större möjligheter till självständighet. Detta begråter förstås moralisterna och anser vara ett sedernas förfall, utan att ta hänsyn till kvaliteten i relationerna. Dessa långa relationer kan mycket väl dölja misshandel, våldtäkt och andra övergrepp, särskilt när den ena parten saknar ekonomiska och andra förutsättningar för att bryta upp. Men långa relationer är ett värde i sig enligt kyrkan.

Det är inte min mening att nedvärdera trohet eller de kvaliteter som är unika för långa förhållanden, men jag vill lyfta frågan om verkligen denna livsform passar för alla människor. En del människor finner sig helt enkelt bättre tillrätta i att leva ensamma (något som kyrkan snarast beskriver som ett sjukdomstillstånd) eller att leva flersamt.

Men den diskussionen är inte ens möjlig att föra i kyrkan av idag. Genom att belägga sina präster med munkavle i dessa frågor (som i många andra) så har kyrkan effektivt lobotomerat sig själv, vilket är en delförklaring till den låga nivån på den teologiska debatten i Sverige. De som är utbildade i frågorna vågar helt enkelt inte uttala sig.

“Allt är tillåtet” säger också Paulus, “men allt är inte nyttigt”. (1 Kor 10:23) Att ha en positiv inställning till sex innebär inte att “anything goes” så att säga. Det innebär att andra saker än illa tolkade bibelord och en förlegad människosyn får ligga till grund för ställningstaganden. Sexualitet är i sig något gott, det är en gåva från Gud. Men som alla gåvor kan den missbrukas. Men missbruket handlar inte om att man stoppar in fel kroppsdel på fel ställe. Människokroppen är inte en IKEA-möbel. Som alla kreativa varelser så har människor funnit mångahanda bruk för olika kroppsdelar, och en hel del av dessa är njutbara i rätt sammanhang.

Problemet är istället att sexualiteten inte uttrycks i ett vakuum utan i ett samhälle som är genompyrt av maktordningar och sexism. I ett sådant sammanhang måste man vara vaksam för att skydda de svaga (till exempel kvinnor, barn och fattiga). Det är det som ska begränsa sexualiteten, inte några regler påhittade av människor. För det är inte vad som kommer in i munnen (eller någon annan kroppsöppning) som gör människan oren utan det som går ut ur munnen. (Matt 15:11) När man varnade Jesus för att fariséerna tog anstöt av vad han sa svarade han: “Bry er inte om dem: de är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen.” (Matt 15:14)

Så jag upprepar vad jag sagt tidigare och som fick en kurskamrat på PIUS att förklara att jag inte borde få vara präst och flera arbetskamrater på en anställningsintervju att jag inte borde få arbeta med ungdomar (i båda fallen utan att någon reagerade – det var tydligen inte så noga med vad som går ut ur munnen): Sex är inte synd, sex är kul.

Niklas Olaison

3 kommentarer på “Sex är kul

 1. Patrik Öbrink skriver:

  Hedonism är inte rätt väg att gå.

 2. Erikka Chapman skriver:

  Så himla bra skrivet! Det är så bra när fokus flyttas från vissa relationsformer eller sexuella uttryck till att istället diskutera kärnfrågan – att vi vill ha en sexualitet som verkligen är respektfull och full av Guds ande. Att det är det som styr. Tack!

 3. Maria Lagerman skriver:

  När jag läste religion och sexualitet på högskolan i Gävle gjorde jag mitt PM på frågan om ”Hur kan kyrkan få ett bättre förhållande till sex?” Vid en genomgång av tredje årgångens evangelietexter räknade jag hur många av dem som handlade om våra mänskliga relationer, kärlek och sex och därmed skulle kunna ha predikningar kring det temat. Döm om min förvåning när jag fann att av de 69 texterna var det bara NIO som inte kunde ha en predikovinkel kring detta.
  Sen vågade jag ge ut en Erotisk roman skriven av en pseudonym också :-)