I höst är det kyrkoval. I går skrev Dagens Seglora om att som är representerat i både kyrkomöte och kyrkostyrelse lockar folk med bakgrund i Sverigedemokraterna.

Var går gränsen, Frimodig kyrka?

Helle Klein

I höst är det kyrkoval. I går skrev Dagens Seglora om att Frimodig kyrka som är representerat i både kyrkomöte och kyrkostyrelse lockar folk med bakgrund i Sverigedemokraterna. Prästen Helena Edlund som vi tidigare uppmärksammat för hennes SD-engagemang talade nyligen vid Frimodig kyrkas distriktsårsmöte i Lunds stift. Hon tänker kandidera för FK till kyrkomötet i höstens val.

Edlund har i ett brev till prästkollegor i Malmö påstått att hon inte har eller någonsin har haft med Sverigedemokraterna att göra. Det är felaktigt. Vi kunde för ett år sedan avslöja Edlunds engagemang i SD, då hon bland annat arbetade för SD-tv och gjorde reportage om riksmötets öppningsgudstjänst i Storkyrkan. Reportaget gick ut på att visa den pågående islamiseringen av Svenska kyrkan mot bakgrund av att dåvarande domprost Åke Bonnier bjudit in imamen Othman Al Tawalbeh till Storkyrkan. Edlund var också ackrediterad till Almedalen för SD-TV:s räkning.

Strax före jul valdes Edlund in i en kommunal nämnd i Malmö som Sverigedemokrat men lämnade genast uppdraget. Inåt kyrkan har Edlund påstått att hon valdes in mot sin vilja och att hon inte är medlem. SD i Malmö säger dock att hon valdes in i nämnden som partimedlem. Det verkar rimligt då inget parti skulle nominera personer som inte har med partiet att göra till politiska nämndsuppdrag.

Det är utmärkt om Helena Edlund nu har kommit på att ett SD-engagemang inte är förenligt med att vara präst i Svenska kyrkan och därför har beslutat lämna partiet. Det hade dock varit mer respektingivande om hon tillstod att hon har ändrat uppfattning istället för att påstå att hon är utsatt för illasinnade rykten och förtal. Fakta finns ju.

Så sent som i förra veckan valde Edlund dessutom att gästblogga hos Lantvärnet – en blogg om försvaret av Sverige. Den drivs av ett antal välkända Sverigedemokrater som Stellan Bojerud pensionerad överstelöjtnant och fd. chef för krigshistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan och idag riksdagsledamot för SD, Mikael Jansson som är riksdagsledamot för SD och sitter i  försvarsutskottet och Joakim Larsson, politisk sekr. för SD i riksdagen med flera. Alla som skriver i bloggen sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Helena Edlunds text är ett inlägg i debatten om de afghanska tolkarna men berättelsen hon skriver  är ett falsarium – något som höga militärer påpekade i kommentarsfältet direkt och på Twitter. Tyvärr fick texten spridning på nätet innan folk insåg att den inte var trovärdig. Det är anmärkningsvärt att en präst i Svenska kyrkan bloggar hos högerextremister och sprider falska rykten om svensk försvarspolitik.

Vad anser Frimodig Kyrka om det?

Också andra före detta SD-aktivister riktar sina blickar mot Frimodig Kyrka, exempelvis Patrik Ehn som nu sitter som politisk vilde i kyrkomötet. I en intervju med Dagens Seglora bedyrar Frimodig Kyrkas ordförande, Jan-Anders Ekelund, att Patrik Ehn inte är välkommen till FK.
Det är bra. Men ordförande Ekelund har svårare att förklara varför Frimodig Kyrkas representant i kyrkostyrelsen, Dag Sandahl, tillåts medverka i den  extrema rasisttidningen Dispatch International.

–  Jesus såg inte ned på någon människa. Han sökte upp tullindrivarna och publikanerna trots att hela samhället såg ned på dem. Vad jag har förstått så motiverar Dag Sandahl sitt skrivande i den för mig okända tidningen utifrån Jesus eget agerande, säger Ekelund.

Det är ett häpnadsväckande uttalande. Sandahls medverkan i en tidning där islamofobin och främlingsfientligheten frodas liknas vid Jesu eget handlande. Var går gränsen för Frimodig Kyrka? Om det hade varit en tidning som hetsar mot judar skulle Ekelund dragit samma liknelse då?

Om kyrkstriden tidigare gällt ämbetsfrågan och synen på samkönade äktenskap handlar den idag till stor del om religionsdialogen och kyrkans förhållande till det mångkulturella samhället. Frimodig kyrkas undfallenhet gentemot den pågående normaliseringen av SD:s världsbild är oroväckande men ganska talande för en konservativ kristenhet.

Det är mycket som står på spel inför höstens kyrkoval.

 

43 kommentarer på “Var går gränsen, Frimodig kyrka?

 1. Karin Ranieli skriver:

  Kyrkans främsta uppgift är inte att ägna sig åt religionsdialog utan att förkunna Jesus Kristus som den ENDE som är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen ska förföljas och förtryckas/trakasseras för sin religion, detta är en självklarhet även för oss som känner oss hemma i FK, men något utslätat budskap om att vi ska satsa på det som (eventuellt) förenar religioner, neej aldrig!

 2. Tomas skriver:

  Instämmer i Karin Ranielis ord. Leve Frimodig kyrka! :)

 3. Helle Klein skriver:

  Till Karin och Tomas: Så bra att ni bekräftar min bild av Frimodig kyrka. Att i ett mångkulturellt samhälle inte vilja se till det som förenar är för mig en djupt okristen hållning. Jesus krävde aldrig någon samfundsanslutning eller religionsanslutning utan botade och helade människor med olika bakgrund. Han var ju för övrigt inte kristen själv.

 4. Håkan skriver:

  Jesus sa också: Jag är VägEN, SanningEN och LivET, INGEN kommer till Fadern utom genom MIG.
  Visst skall vi möta alla lika men också presentera VÄGEN som är Jesus och enligt honom den enda vägen.

 5. Håkan skriver:

  Vi väntar med spänning på en granskaning av de andra nomineringsgrupperna i kyrkovalet.

 6. Karin Ranieli skriver:

  Till Tomas och Håkan: Tack! Till Helle: Du läser dåligt! Enligt ditt sätt att resonera, är Jesus själv djupt okristen…Jesus uppmanar och utmanar till att följa honom och endast honom…Han botade, helade och upprättade, förlät synder OCH sa ”ingen kommer till Fadern utom genom mig” Jesus är Gud, inte Muhammeds avgud, eller Vishnu eller andra hinduiska ”gudar”, inte Buddha eller Oden eller någon annan avgud..

 7. Andreas Holmberg skriver:

  Helle, klart vi ska notera det som förenar. Också. För att ha nånstans att börja samtalet människor emellan och för att det är roligt att vara överens om något. (Vi är ju t.o.m. överens med nazisterna om att syskonäktenskap och djurplågeri är dåligt – detta sagt utan att likställa islam med nazism/fascism; observera uttrycket T.O.M.!).

  Men kristendomens Differentia specifica får vi så klart aldrig sticka under stol med – det vore ju rent lurendrejeri att presentera kristendomen och kyrkan som något slags Bahai-samfund eller kommunalt utskott för religiösa frågor. (En del av det som förenar många kristna och muslimer är kanske dessutom rent av dåligt, som t.ex. en dos unken homofobi och/eller misogyni).

 8. Tomas skriver:

  Helle: Frimodig kyrka tar ställning för ett öppet och tolerant samhälle. Kränkande behandling av muslimer är avskyvärt i Guds ögon och Herren hatar rasism och främlingsfientlighet.

  Som jag tidigare skrivet så är jag mycket posititv till mångkultur. Men vi kan inte kompromissa med vår kristna tro och bekänna någon annan väg än Jesus.

  Jag är uppväxt med mångkultur och har många muslimska vänner. Så det handlar inte om något förakt utan om omtanke.

 9. Johan Pettersson skriver:

  Helle tycks sanslöst skräckslagen för att Frimodig Kyrka finns. Varför annars detta fullständigt vettlösa angrepp som dessutom saknar kritisk blick då den väljer att förvanska fakta och tolkar allt till det sämsta. Är Luther bekant? Han har något att säga i saken

 10. Helle Klein skriver:

  Till Johan P: Jag är inte ett dugg skräckslagen inför FK. På vilken punkt har jag förvanskat fakta. När du slungar ut en sådan anklagelse får du allt vara konkret.

 11. Tomas skriver:

  Helle: Du griper efter halmstrå. Så här ser situationen ut; en föredetta Sverigedemokrat kandiderar och en nazist får nobben.

 12. Johan Pettersson skriver:

  Helle. Du säger att FK lockar folk med SD-bakgrund. Tala om hur och när. Tills dess är det osanning.
  Har Dag Sandal fått tillåtelse av FK:s ledning att medverka någonstans? Tala om och belägg det. Är det brukligt i dina kretsar att man måste ha tillåtelse innan man yttrar sig? Fler exempel finns

 13. Mattias Irving skriver:

  Hej Johan!

  Frågorna ”hur” och ”när” får tydliga svar i min artikel från igår, och jag rekommenderar dig att läsa den här om du har frågor kring bakgrunden till Helles ledare. Vad gäller detta med ”tillåtelse” så är det ju regelmässigt så i partikulturer att man inte kan sitta kvar i ett parti om man bryter mot partiets värdegrund. Vissa saker är helt enkelt inte tillåtna för den som vill sitta med i ett parti.

  Den som skrev i en tidning som Dispatch International (fullt jämförbar med nazistiska Der Sturmer) och kallade tidningen för något motsvarande DN skulle med all säkerhet uteslutas av samtliga partier i riksdagen, förutom möjligen SD. Därför är det anmärkningsvärt att Frimodig Kyrka inte på något tydligt vis tar avstånd från detta. Som Helle tar upp i ledaren ovan, skulle det vara okej för FK att inkludera ett känt namn som stödde en tidning som drev antisemitism av nazistiskt snitt? Vad tycker du själv?

 14. Eskil Jonsson skriver:

  Om jag har förstått budskapet som Jesus lärt ut så ligger betoningen på nåd, kärlek, förlåtelse, fred och barmhärtighet. Det är detta kärnbudskap som innerst inne finns hos alla människor som vi skall tro på. I praktiken försvaras ibland såväl krig som rasism och främlingsfientlighet även bland en del kristna bekännare. Kärlekens identitet har vi gemensam även med andra som inte bekänner sig som religiösa. Och Jesus var mån om att ingen skillnad skulle göras mellan varken jude eller grek, kvinna eller man, slav eller fri osv. Idag skulle Jesus även ha inkl även muslimer mfl. Paulus säger att kärleken är vägen och inte rättrogenhet eller religiös institution eller beteende. Det är nog inte kristendomen (som institution) som har ensamrätt på Jesu kärleksbudskap.

 15. Jan Erik Amilén skriver:

  Jag noterar att den s.k. gästbloggen är identisk med Helena Edlunds egen blogg #44. För mig handlar den om Sveriges ansvar för tolkarna i Afghanistan. Inte kan väl någon läsa in rasism i den? Har också läst alla kommentarerna i Lantvärnet, och många uppfattar att hjärtat finns hos de utsatta tolkarna, menar jag.

  Citat från Helenas blogg:
  ”Vad gäller min politiska hemvist gäller följande: Jag är inte politiskt aktiv. Jag har inga förtroendeuppdrag för något politiskt parti (jag satt dock i kommunfullmäktige i Sundsvall för KD:s räkning för många år sedan). Jag har skriftligen avböjt mig alla nomineringar till politiska förtroendeuppdrag – av den enkla anledning att jag har gjort valet att vara präst fullt och att min arena därför är kyrkan och inte politiken. Jag röstar i riksdagsvalen och i kyrkovalen – dock ej politiskt utan stödjer där Frimodig Kyrka.”
  Del av blogginlägg #22.

  Då undrar jag. När detta finns som tydliga uttryck från en person själv, vem är jag att ifrågasätta detta?

  Läs gärna själva på bloggen och bilda er en egen uppfattning! http://www.helenaedlund.blogspot.se

  Jan Erik Amilén

 16. Mattias Irving skriver:

  Jan Erik,

  Edlund förnekar samröre med SD. Samtidigt har kommunalrådet för SD i Malmö sagt att hon valts in på förtroendeuppdrag, just som medlem i SD. Samtidigt har vi visat hur hon haft hela partistyrelsen som vänner på Facebook, och hur hon medverkat i att ta fram opinionsmaterial för partiet och även varit ackrediterad journalist för partiets egna tv-sändningar. Nu skriver hon på en SD-blogg, en text som dessutom kan visa sig vara ett rent falsarium. I en konflikt mellan utsagor kan ett kritiskt tänkande sinne inte gärna göra annat än att gå på föreliggande fakta, och de talar sitt överväldigande språk. Som Helle skriver, det hade kanske varit mer imponerande om Edlund bara erkänt och gått vidare.

 17. Helle Klein skriver:

  Till Jan Erik A: Jag har inte någonstans påstått att Edlunds text om tolken i Afghanistan skulle vara rasistisk – däremot bygger den på en helt falsk historia som också Försvarsmakten har påpekat. Vad gäller Edlunds engagemang i SD finns åtskilliga belägg varav några nämns i min ledare. Som sagt, bra om hon nu har lämnat partiet.

 18. Johan Pettersson skriver:

  Mattias. Nej, jag tycker inte som du. Du frågade mig vad jag tycker. Vilket belägg har du för ditt påstående att FK ”inkluderar ett känt namn som stödde en tidning som drev antisemitism av nazistiskt snitt”. STÖDDE? Hur? Visa det. Stödja är en aktiv handling med syfte att stärka. Eller hur? Visa att det var så. Men med klara belägg för är att det är som du påstår.

 19. Peter Lidegran skriver:

  Eskil Jonsson: Jesus själv säger att det är han, Jesus, som är vägen. Vår kärlek är inte vägen – men ett resultat av Vägen. Det betyder inte att vi inte kan uppskatta kärlek varifrån den än kommer… Men det är inte den som är ”poängen” i kristen tro.

 20. Mattias Irving skriver:

  Hej Johan,

  1) Läs om min kommentar. Jag liknar DI vid en nazistisk tidning för att visa ungefär hur grov tidningen i själva verket är. Den publicerar bland annat djupt kränkande rasbiologiska artiklar om afrikaners underlägsna intelligens. Den påstår att muslimer vill ta över världen och hetsar mot Sveriges muslimska befolkning på sätt som är direkt påminnande om Der Sturmer på 30-talet. Retoriken har tidigare kartlagts och presenterats i utdrag av Torbjörn Jerlerup.

  2) Sandahl säger att denna tidning inte är bättre eller sämre än DN eller Aftonbladet. Det måste ändå kallas för ett normaliserande uttalande. Det har också fått stark kritik av ledande antirasistiska experter som Anna-Lena Lodenius och Annika Hamrud.

  3) Det finns inget parti i riksdagen som skulle låtit Sandahl sitta kvar om han företrätt dem. Dispatch International är en tidning som bryter mot de grundläggande demokratiska och människovärdiga principerna, och en som har stöttat dem bör tydligt ta avstånd från deras budskap. Det har inte Sandahl på något sätt gjort.

  4) Inte bara typiska antirasistexperter, utan även välkända borgerliga profiler som Roland Poirier Martinsson, tar avstånd från Ingrid Carlqvists projekt. Hon som är chefredaktör på Dispatch International. Det är inte ett sammanhang som någon seriös debattör vill synas i. Istället för att se detta och antingen ifrågasätta Sandahl internt, eller gå ut med ett tydligt fördömande, väljer Frimodig Kyrka att anlägga något slags moteld. Det är tråkigt att se, eftersom fakta redan ligger på bordet. Och fakta talar alltid tyngst.

 21. Johan Pettersson skriver:

  Mattias. Dina ord är många. Ändå saknas de belägg jag efterlyste. Du skriver om vad en tidning skrev . Min fråga var: Hur stöddes denna tidning av dy namn som FK ””inkluderat”. Visa hur. Visa på vad sätt. Konkret. Hittills har du inte lyckats

 22. Mattias Irving skriver:

  Johan, namnet du efterlyste var alltså Sandahl. Beläggen är de artiklar vi har skrivit, och telefonsamtalet jag själv gjort med honom. Han har inte förnekat något av det som framkommit hittills, men väl klagat ljudligt på att framställningen av förståeliga skäl inte har fallit honom i smaken.

  Som sagt, jag tog alltså upp en liknelse, för att illustrera hur grov Dispatch International är. Men tidning är främst muslimhatisk, inte antisemitisk.

 23. olov sandegård skriver:

  Eskil Jonsson uttrycker träffsäkert vad som är det verkligt väsentliga i denna diskussion. Kristendomen (som institution) har inte ensamrätt på Jesu kärleksbudskap. Ingen institution har någon sådan ensamrätt. Jesus anvisar en Väg och den vägen handlar om konkreta möten mellan konkreta människor. Gentemot ”fiender”: ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Gentemot ”syndare” och när det gäller synen på oss själva: ”Den som är utan skuld må kasta första stenen.” Om någon är jude eller grek, ”kristen” eller ”muslim”, ”troende” eller ”ateist”, saknar i det konkreta relationssammanhanget intresse. Istället för att hetsa mot varandra och skapa konstlade gränser mellan ”kristna” och ”muslimer”, mellan ”troende” och ”ateister”, mellan ”rättroende” och ”feltroende”, borde vi sträva efter att föra en lugn och saklig diskussion om hur man bygger kärleksfulla relationer mellan enskilda människor, mellan grupper av människor och mellan ”människan” och ”naturen”.

 24. helena myrstener skriver:

  FK, ni kommer att ha förtroendeproblem så länge ni väljer att omgärda er med namn som Sandahl och Edlund.Ni kommer att ha samma problem så länge ni försöker få in kvinnoprästmotståndarna igen i kyrkan trots att att Anna Sopia Bonde för talan i det som kallas för försonad mångfald. Och inte mig emot! FK talar om vår arma kyrka och tar enkönade äktenskap som ett exempel på en kyrka som hos FK ter sig som sjuk på olika sätt.Inför kyrkovalet måste FK fortsätta granskas.Kvinnors rätt till ämbetet och homosexuellas rätt till äktenskap inför Gud får inte börja ifrågasättas igen trots allt vackert tal om försonad mångfald.

 25. Tomas skriver:

  Helena: Varför kan man inte försonas i ämbetsfrågan så att båda får ha kvar sin åsikt och att man respekterar varandra? Jag tror lösningen på ämbetsfrågan är att man inför en samvetsklausul som innebär att män som inte vill samarbeta med kvinnliga präster skall slippa detta.

  Vad har du emot en samvetsklausul som skyddar kvinnoprästmotståndares samvetsfrihet?

  Anna Sophia Bonde är förövrigt en djupt respekterad bibellärare och förkunnare. Hörde henne tala över ämnet synd och varför människor inte kan låta bli att synda och det var mycket god förkunnelse. Skrolla längst ner så ser ni videon) http://www.annasophiabonde.se/sidor/index.php?textval=artikel.php&artikelval=6

 26. helena myrstener skriver:

  Tomas,ämbetsfrågan är redan löst! Som döpta är vi både män och kvinnor fullvärdiga representanter för Jesus. Dopets giltighet går inte att samvetsklausulas bort. Det kan inte ens Frimodig kyrka göra! Så be mig inte om att vara för någon sådan klausul. Tanken att någon skulle bli kränkt av att samarbeta med en kvinna är för mig otänkbar.

 27. Tomas skriver:

  Helena; Ämbetsfrågan är absolut inte löst för Svenska kyrkans del. Jag kan tänka mig att många har problem med kvinnliga präster av den anledningen att det var Eva som åt av frukten först. Men jag menar att Paulus skriver det för att förtydliga att i just deras situation så var det olämpligt för kvinnor att uppträda som lärare eftersom kvinnan i Efesos (där 1 Tim-brevet skickades) hade en mycket otuktig roll och hon var tvungen att sättas på plats. Jag menar att texten i 1 Tim inte kan ses som generell eftersom bibeln ger exempel på kvinnor i ALLA funktioner och i ALLA roller, därför är det inget generellt påbud vi får i det påståendet.

  Angående texten i 1 Kor så skall den förstår utifrån 1 Kor 11 där det står om att kvinnan skall uppträda i församlingen att profetera (profetera = undervisa).

  Visserligen skriver Paulus att det är lämpligast för en kvinna att ha något på huvudet. Men det är för änglarnas skull eftersom mannens skapades först och sen skapades kvinnan.

  Värt att tillägga i debatten är att kvinnan har ofta långt hår och att detta kan fungera som huvudbonad.

 28. Kerstin Svanberg skriver:

  Är religionsblandning något som man ska jobba för och acceptera i kyrkor ?

  ”Låt oss inte söka efter fel och brister hos varandra. Låt oss inte se på vad som skiljer oss åt. Låt oss istället börja med att se på det som förenar oss!”

  Det låter fint det här, det låter vettigt och rätt i våra öron. Men är det förståndigt? (tro det eller ej, men kristen tro har även med förståndet att göra!) Är det här en korrekt biblisk utgångspunkt för kristen gemenskap och ekumenik? Är det här en säker väg för att finna trossyskon i den ”kristna” djungeln? Är det här ett vettigt argument för att avfärda varningar för villfarelser, villoläror, främmande evangelier, främmande andar, osv?

  Låt oss göra en liten test om det här är en säker väg. Vi tänker oss en ”förkunnare”. Han har flera väl kända egenskaper, och frågan är om dessa utgör en hållbar grund för sann kristen gemenskap. Han kan bl.a. beskrivas så här:
  1.vet att Gud är Gud och han gör inget utöver vad Gud tillåter honom.
  2.har setts komma inför Gud med böner om olika saker.
  3.är väl insatt i Bibeln och citerar den gärna.
  4.har mött Jesus personligen.
  5.kan utföra tecken och under.
  6.hjälper människor med deras helgelse.
  7.har sin egen församling.
  8.är som en fadersgestalt för de sina.
  9.kommer att få sitta i fängelse för sin tros skull.
  10.kommer att få vistas i evigheten.

  Ser det här ut som en god grund för ekumenik? JA, skulle nog de flesta svara om de inte anade ugglor i mossen. För vem är då denne ”förkunnare”?

  Kika längst ner i denna sida vid asterisken * så får du se vem det är jag beskrivit.”

  http://bibelfokus.se/fi/node/309

 29. Johan Pettersson skriver:

  Mattias. Du för ett cirkelresonemang som lätt förvillar den godtrogne läsaren. Man kan inte belägga ett påstående man gör med något annat som man själv skrivit i frågan. Belägg måste vara objektiva FAKTA. Det har du inte presterat hittills. Att en tidning är misshaglig medför inte att den som skriver ett inlägg i denna a priori OCKSÅ delar samma åsikter. Det beror ju på VAD vederbörande skrivit. Du associerar en skribent med andras åsikter. Det kan inte godkännas som belägg. Med allt ordande i samma stil har du nu uppnått
  EN sak. Du har fått mig intresserad av Frimodigt Kyrka som ni så häftigt och osakligt angriper. Jag har ingen relation till FK men nu skall jag skaffa mig saklig information. Låt FK definiera sig själva och granska dem med saklighet. Var saklig. Belägg. Smutskasta inte. Blanda inte bort korten. Man kan vinna populistiska segrar en tid. Men inte i längden. Jag avslutar nu.

 30. Helle Klein skriver:

  Till Johan P: Nej, Mattias för definitivt inte ett cirkelresonemang. Det är du som inte har något som helst att komma med. Att du väljer att blunda för i vilken kontext skribenten skriver och hur han legitimerar en rasisttidning med sin medverkan är anmärkningsvärt men är förstås upp till dig. Vi väljer att se på saken helt annorlunda. Du slungar ur dig påståenden om att vi är osakliga i vår kritik men lyckas inte på en enda punkt visa på vår osaklighet. Allt är belagt i det vi skriver – det ser alla som är läskunniga.

 31. Per Söderlund skriver:

  Så SD-medlemmar är inte välkomna i svenska kyrkan? Jag trodde kyrkan var för alla. Efter denna otroligt dumma artikel av Helle Klein kommer jag att gå ur kyrkan.

 32. Jan Erik Amilén skriver:

  Till Mattias och Helle:
  Respekt för att ni båda svarat på mitt inlägg, det behövdes verkligen inte!
  Håller faktiskt med Helle: Bra att Helena Edlund nu lämnat SD.
  För mig är Helena (bl.a.) dels en privatperson som inte står i en offentlig rättegång för tidigare ”felsteg”, dels en frimodig röst som förkunnar Kristus som din och min personlige frälsare.
  Jag läser med stort intresse olika bloggar och finner att Frimodig kyrka är alternativet för mig i kyrkovalet. Vi kristna får se på varandra med kärlek (och kritik). Kristus dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. (Se Rom. 4:25) Alltså kan vi fira gudstjänst i stor påskglädje året om.

 33. Johan Pettersson skriver:

  Helle. En sista invändning. Jag har inget att komma med säger du. Det jag begär av er är att ni presenterar belägg för dt ni påstår/ antyder. Ännu har inga belägg framförts. Angrip gärna FK och andra, men med sakliga argument som kan beläggas. Ni har inte övertygat mig om annat än att Frimodig Kyrka tycks vara alternativet. Jag har läst nu och sett saklighet och öppenhet. Däremot inte antydningar om sambnd som inte beläggs och andra svepande påståenden. För övrigt instämmer jag i jan Erik Amilens uttalande.

 34. helena myrstener skriver:

  Tomas,ämbetsfrågan är löst, kvinnor och män är skapade tillGuds avbild och är därför jämlika. Något mer finns inte att säga.Att sammankoppla kvinnan med en större begivenhet för synd har fått förödande konsekvenser där medeltidens häxjakter är en. Den judisk-kristna traditionen utvecklades tyvärr i en patriakalisk och anti-kvinnlig riktning där Paulus är ett exempel när det för honom blir Eva som ska underordna sig mannen eftersom det var hon som syndade.Men det kan väl inte vara aktuellt för FK att börja fiska igen i dessa grumliga patriarkaliska vatten?

 35. Helle Klein skriver:

  Till Johan P: Vad i det vi har skrivit har vi inte belagt? Det är du som kommer med svepande beskyllningar utan att konkretisera. Att vi tycker olika är en sak – du får gärna se FK som ditt parti – men påstå inte att vi inte har belägg för det vi skriver.

 36. Tomas skriver:

  Helena: Det är helt riktigt att kvinnor är skapade till Guds avbild och är jämlika men mannen. Det är helt riktigt. Finns det någon i Frimodig kyrka som säger emot detta?

 37. Tomas skriver:

  *Felstavning: Det skall stå ”jämlika med mannen”, inte ”men mannen”.

 38. Samuel skriver:

  Helle: En liten upplysning bara; Frimodig kyrka är inget parti.

 39. Helle Klein skriver:

  Till Samuel: Det där är väl ändå att bland bort korten. Frimodig kyrka har både stadgar och valplattform och fungerar som nomineringsgrupp i kyrkomötet. Begreppet parti är inte bara vikt för riksdagspartier. Posk, FK, Öka och alla andra sk opolitiska valsammanslutningar är partier likaväl som Socialdemokrater, Centerpartister, Folkpartister osv i Svenska kyrkan.

 40. helena myrstener skriver:

  Tomas, bra att vi är överens om att även kvinnor är skapade till Guds avbild. Då kan väl kvinnoprästmotståndarna inom Frimodig kyrka pröva sitt samvete mot detta? Så hoppas jag att man efter det kan stryka samvetsklausulkravet en gång för alla.

 41. Tomas skriver:

  Helena: Samvetet är inget man kan gå efter. Utan det är genom att läsa i bibeln som man får kunskap.

  Mammas mormor och morfar kom med i väckelserörelsen bibeltrogna vänner i början av 1900-talet och blev frälsta och det var så min släkt på mammas sida kristnades. För dem har det alltid varit otänkbart med en kvinnlig förkunnare på deras möten.

  Själv blev jag frälst vid 17 års ålder och jag hamnade i en helt annan kontext. Det beror inte bara på teologiska meningsskiljaktigheter i läran utan det beror även på att mamma nu flyttat till Bohuslän och här fanns inte ELM/BV så det var av rent avståndsmässiga skäl inte ett alternativ.

  Där har du en stor del av förklaringen på varför jag önskar försoning och gemenskapen med kvinnoprästmotståndare. Inte så att jag tycker att det är teologiskt rätt med kvinnoprästmotstånd. Givetvis inte, det är helt fel att vara emot kvinnor i prästtjänst. Men jag älskar min familj till den grad att jag gör allt för att vi skall vara ett i själ och hjärta – även fast vi tycker olika :)

 42. Sven Andersson skriver:

  Det skulle vara intressant med ett vidare per-
  spektiv. Hur ser den världsvida kyrkan på frå-
  gorna om äktenskap, homosexualitet, kvinnor
  som präster, etc. Är det så att en liten, styrande grupp i Sv.Kyrkan kan anses vara mer värda än bortåt 2 miljarder kristna ute i världen?? VI ÄR EN LITEN MINORITET, som dock
  tror att vi ”går före” och leder kristenheten
  framåt. Kom ihåg; ”det var bara min Axel som
  gick i takt på hela regementet.”…..

 43. Helle Klein skriver:

  Nu börjar debatten gå i cirklar och inte så mycket nytt tillförs. Vi avslutar den därför. Tack alla för era kommentarer.