I år är det kyrkoval och de olika partierna formar nu sina listor med förtroendevalda. Dagens Seglora har noterat att personer med förankring i Sverigedemokraterna uttryckt sitt stöd för Frimodig Kyrka (FK), bland andra prästen  och den .

Frimodig kyrka lockar SD-avhoppare

I år är det kyrkoval och de olika partierna formar nu sina listor med förtroendevalda. Dagens Seglora har noterat att personer med förankring i Sverigedemokraterna uttryckt sitt stöd för Frimodig Kyrka (FK), bland andra prästen Helena Edlund och den uteslutne Patrik Ehn. Dagens Seglora har tidigare skrivit om att  Helena Edlund valdes in i en kommunal nämnd i Malmö för SD i höstas men valde att lämna sitt uppdrag för att i stället engagera sig i kyrkopolitiken. Patrik Ehn sitter kvar i kyrkomötet som politisk vilde.

Frimodig Kyrkas ordförande Jan-Anders Ekelund säger till Dagens Seglora, att partiet tar avstånd från alla sorters rasism och att det i Bibeln är en självklarhet att man tar väl hand om invandrare och flyktingar.

– Alla som ställer upp på partiets stadgar och valplattformen är välkomna att engagera sig i Frimodig kyrka. Helena Edlund gör detta och därför kan hon kandidera för Frimodig kyrka. För övrigt så förnekar hon att hon haft något engagemang för Sverigedemokraterna, säger Ekelund.

Patrik Ehn uteslöts ur SD för sina kopplingar till europeisk extremhöger och för att hans ideologi ligger alltför nära nazismen. Jan-Anders Ekelund är tydlig med att Ehn inte är välkommen till Frimodig Kyrka.

– Det är fullständigt uteslutet att personer med nazistiska eller rasistiska kopplingar kan få uppdrag i Frimodig kyrka eftersom dessa åsikter strider mot Bibeln och Frimodig kyrkas stadgar/valplattform. Den nämnde uteslutne Sverigedemokraten kommer naturligtvis inte att få plats i vår Kyrkomötesgrupp även om han så skulle önska, säger Ekelund.

En av Frimodig Kyrkas frontfigurer, prästen Dag Sandahl, har medverkat flera gånger i den extremistiska rasisttidningen Dispatch International. Jan-Erik Ekelund säger sig inte känna till tidningen men kommenterar det så här:

– Jesus såg inte ned på någon människa. Han sökte upp tullindrivarna och publikanerna trots att hela samhället såg ned på dem. Vad jag har förstått så motiverar Dag Sandahl sitt skrivande i den för mig okända tidningen utifrån Jesus eget agerande. Jag kan inte säga emot, men personligen hade jag inte skrivit i tidningen om din beskrivning av tidningen är korrekt.

Frimodig Kyrkas riksårsmöte den 20 april i Linköping är prästen Annika Borg som driver bloggen Kristen Opinion och prästen Yngve Kalin som blev känd för den sk. Kalin-listan, ett prästupprop mot samkönade äktenskap, inbjudna som huvudtalare.

Mattias Irving

31 kommentarer på “Frimodig kyrka lockar SD-avhoppare

 1. Tomas skriver:

  Men Helena Edlund har ju hoppat av SD. Då är det inget som hindrar henne från att vara med i Frimodig kyrka.

  SD är antikristiligt men Frimodig kyrka är framtiden för Svenska kyrkan :)

  Mvh
  Tomas

 2. Sven Andersson skriver:

  Rubriken och hela första stycket svär helt emot fortsättningen av artikeln. Fult trix!

 3. Mattias Irving skriver:

  Sven, nu ser du spöken på ljusan dag. Ber dig att läsa artikeln en gång till med lite mer opartisk blick.

 4. Niclas skriver:

  Det dras i ett par olika trådar för att svärta ner Frimodig kyrka inför kyrkovalet? Jag kan inte se något annat förklaring till alla olika trådar som läggs ihop. Varför nämns Annika Borg och Yngve Kalin, eller Dag Sandahl, i sammanhanget med SD-avhoppare. Nej, svagt och inte mycket ”kärlek”.

 5. Helle Klein skriver:

  Till Niclas: Vi skriver inte för att svärta ner utan för att berätta det vi ser. Det är intressant att Frimodig kyrka ses som alternativ för SD-avhoppare. Vi låter ordf. för FK kommentera det hela. Att redogöra för vilka som är inbjudna talare till årsmötet är fullkomligt självklart i en artikel som granskar ett parti. Det säger nämligen en del om olika nätverk och allianser.

 6. Tomas skriver:

  Helle Klein; Frimodig kyrka är det enda alternativet enligt mig.

  Från det att jag vid 17 års ålder tog emot Jesus och blev frälst så har jag identifierat mig som frikyrklig, fram tills i år då jag mer och mer dragits åt Svenska kyrkans tradition. Och om jag blir medlem i Svenska kyrkan i år så kommer jag även gå med i Frimodig kyrka av det enkla skälet att Frimodig kyrka vill rädda det sjunkande skeppet :)

 7. Helle Klein skriver:

  Till Tomas: Välkommen som medlem i Svenska kyrkan! Så bra att du funnit ett sammanhang som stämmer för dig. Jag delar inte Frimodig Kyrkas åsikter. Bra att det finns många partier att välja emellan.

 8. Tomas skriver:

  Nej, det finns inte något annat alternativ än Frimodig kyrka som har en seriös bibelsyn och som strävar efter försoning i ämbetsfrågan.

 9. Annika Borg skriver:

  Några sakupplysningar: i artikeln påstås att jag är huvudtalare. Det är jag inte. Jag är inbjuden att delta i ett panelsamtal med prästen Yngve Kalin. Att man bjuder in en feministteologisk forskare som viger samkönade par vittnar om öppenheten. För övrigt kan jag tillägga att jag däremot har huvudtalet inför andra partipolitiskt obundna nomineringsgrupper. Jag har varit invald i kyrkomötet för POSK och för ÖKA, men är nu inte kyrkopolitiskt aktiv. Så Niclas fråga är relevant./Annika Borg

 10. Helle Klein skriver:

  Till Annika B: Att döma av programmet för riksårsmötet för Frimodig Kyrka (som vi länkat till) står det att du och Yngve Kalin är inbjudna gäster som ska tala på temat ”Syskonkärlek och relationer i Svenska kyrkan”. Huruvida ni kan benämnas huvudtalare eller inte är väl en petitess i sammanhanget. Det är ni och Björn Fjärstedt som är talarna denna dag. Om det vittnar om öppenhet eller inte låter vi vara osagt.

 11. Mattias Irving skriver:

  Niclas,

  utöver det svar som Helle redan givit kan jag även meddela att det är högst anmärkningsvärt hur Sandahl sluppit interna påföljder för sitt engagemang i Dispatch International. Jag kan försäkra dig om att han skulle uteslutits ur varje parti i riksdagen, möjligen med undantag för SD, om han agerat liknande i detta sammanhang.

  Frimodig Kyrka har vid flera tillfällen valt att inte reagera. Det är inte svårt att se hur det kan tolkas som en tillåtande hållning gentemot extremism och muslimhat, fastän jag är 100% övertygad om sanningshalten i Ekelunds uttalande.

  Tyvärr kommer problem objudna. Man kan föra sin egen agenda, men man är alltid del av ett större sammanhang. Liksom det är vänsterns ansvar att markera mot de våldsivrare som tar plats i yttervänsterns marginaler, är det övriga politiska inriktningars ansvar att på olika vis upprätta rågångar mot extremismen, och sätta gränser för vad man tolererar och inte.

  Jag har alltid trott på samtal som den enda riktigt konstruktiva vägen framåt för samhället. Jag är på det viset socialdemokrat in i märgen.

  Men vi måste också våga sortera och bedöma. Det finner åtminstone jag stöd för, i min bibelläsning. Inte på ett moraliskt plan förstås, för vi har ju inte rätten att sätta oss till doms över andras inre liv. Men vi sviker dem som behöver oss mest om vi inte tydligt markerar mot det kärlekslösa och anemiska hatet, som tyvärr frodas exempelvis på Dispatch International.

 12. Sven Andersson skriver:

  ”Socialdemokrat in i märgen”. Det vore enklare
  att resonera, om du vore ”kristen in i märgen”!

 13. Peter Lidegran skriver:

  ”På frukten skall ni känna dem”…
  Dag Sandahl har i många år verkat som präst i svenska kyrkan. Han har som få andra byggt församlingar – utrustat dem med kunskap, firat gudstjänst, bett och sprutat idéer för att nå flera – och Gud har gett växten!
  Jag har den största respekt för både hans arbete och kompromisslösa sökandet efter sanning. Jag förstår att han verkar skräckinjagande för dem som oemotsagda vill förändra kyrkan efter sitt eget huvud och med ihåliga argument. Är det sakfrågor ni vill ta upp så har ni inget att förlora på att vara ärliga – det kan till och med vara så att artiklarna blir mer lästa!

 14. Mattias Irving skriver:

  Hej Sven,

  Utesluter det ena det andra på något vis?

 15. Helle Klein skriver:

  Till Peter L: Vilka vill stå oemotsagda? Förändra kyrkan vill vi gärna men kom inte och påstå att vi som driver all debatt i offentligheten och startar tidning inte vill bli motsagda.
  På vad sätt är vi inte ärliga? Vi har belägg för allt vi skriver. Vad gäller Dag Sandahls medverkan i Dispatch International är det inget han själv förnekar.

 16. Bo Rydén skriver:

  Helle, Mattias och övriga redaktionen:

  *Vad* var det Dag Sandahl skrev i denna förhatliga publikation?

  Skrev han att de har rätt i allt sitt hat och sin rädsla? Skrev han att det är rätt att skrämmas med rasbiologiska idéer? Skrev han att han håller med dem om alla dumheter de skriver?

  Vad som skrivs måste väl ändå rimligen vara viktigare är var det skrivs, eller hur?

 17. Tomas skriver:

  Helle: Skulle Bo Giertz få skriva en krönika på denna sida ifall han levde?

 18. Peter Lidegran skriver:

  Helle: det jag menar med att hålla sig till sanning gäller tex att inte använda pågående form – ”med förankring i” om någon som man bara påstår sig ha uppgifter om ett tidigare engagemang. Det hade varit renhårigare att i Helenas fall talat om ”med bakgrund i” även om jag inte är övertygad om fakta i detta heller. Sådana små nyanser skulle till exempel göra att man inte lika enkelt kunde klumpa ihop Helena och Patrik Ehn.
  Utöver det enkla faktum att de åsikter som personerna som angrips och misstänkliggörs gett uttryck för sällan diskuteras sakligt eller ens redovisas.
  Jag menar att i en ärlig diskussion där man söker sanningen redovisar man motståndarens åsikt så välvilligt man kan innan man kommer med de argument som gör att man inte omfattar den.

 19. Mattias Irving skriver:

  Peter, skilj på nyhetsartikel och opinionsmaterial.

  Att Edlund har förankring i SD är ingen hemlighet, vilket vi har kunnat visa vid upprepade tillfällen. Vill du kalla det ”bakgrund” när det rör sig om att hon för bara ett litet tag sedan röstades in till en post som förtroendevald i partiet, då kallar jag det hårklyverier. Edlund har valt att, ställd inför fullbordat faktum, glida undan frågeställningen och ägna sig åt vad jag bara kan se som retoriska krumbukter. Det kan jag bara beklaga. Fakta talar sitt tydliga språk.

 20. Helle Klein skriver:

  Till Tomas: Ja varför skulle han inte det? Nu gör du dig nog dummare än vad du är.

 21. Tomas skriver:

  Helle, han skulle inte få bli biskop idag… så som det ser ut i Svenska kyrkan idag med all liberalteologi.

 22. Peter Lidegran skriver:

  Mattias: Kan du precisera vad du menar? Vad är Ok i det ena respektive det andra?

 23. Bengt Malmgren skriver:

  Mattias! Men Edlund har ju ingen förankring i SD. Läs hennes blogg. Ni kokar soppa på en spik. Du och Helle rättfärdigar er med att ni tillämpar kontextuell läsning, men driver man den metoden till överdrift blir det guilt by association och rent av ärekränkning. Ni är också skyldiga att lyssna till vad personer säger och ta det på allvar. Likaså Dag Sandahl, ni vägrar konsekvent att kommentera innehållet i det han skrev i Dispatch.

 24. Helle Klein skriver:

  Till Bengt: Det är bara att läsa innantill i de artiklar vi skrivit där vi har belagt allt. Att HE har/har haft ett SD-engagemang står utom allt tvivel. SD själva bekräftar ju det till och med. Har du sett någon dementi från HE gentemot dem?
  Vad gäller Dag Sandahl är det sannerligen inte ”gult by association” när det just är ”association” det handlar om – var man väljer att skriva och sprida sina åsikter är också ett ställningstagande. Och att släppa fram djupt antisemitiska åsikter i sin blogg är också ett val. För oss är det anmärkningsvärt. Tydligen inte för dig.

 25. Bengt Malmgren skriver:

  Helle!
  Ja, jag har sett en dementi på hennes blogg. Där förklarar hon ingående hur det gått till. Det finns väldigt lite substans kvar i det som påstås på Seglora.

 26. Helle Klein skriver:

  Till Bengt M: Nej, det finns ingen dementi, Bengt. Hon påstår att hon blivit invald i en kommunal nämnd mot sin vilja (vilket vi också redogjort för i våra artiklar) men det dementeras av SD i Malmö, något som Edlund aldrig bemött. Vi har belagt i vår andra artiklar Edlunds engagemang för SD-TV exempelvis – läs här och klicka på länkarna:http://dagensseglora.se/2013/04/04/var-gar-gransen-frimodig-kyrka/
  Det hade som sagt varit mer respektingivande om HE erkänt att hon lämnat ett parti som hon varit engagerad i än påstå att vi andra sprider illasinnade rykten. Att hon sen väljer så sent som för en vecka sedan att gästblogga i en uttalad SD-blogg är väl inte heller så bra om man vill göra sken av att absolut inte ha med det partiet att göra?
  Du får läsa på bättre innan du bestämmer dig för att svartmåla oss.

 27. Mattias Irving skriver:

  Bengt,

  angående innehållet i Sandahls text i DI så har vi citerat valda delar. Det tar formen av en krönika, som i grund och botten visar på de stora skillnaderna mellan kristendom och islam. Hade krönikan publicerats i ett annat medium hade jag inte reagerat på den så starkt som nu är fallet. Låt mig förklara varför.

  Inget meddelande kan läsas som en isolerad enhet, utanför sitt sammanhang. En text som kritiserar omskärelse betyder naturligtvis en helt annan sak om den publiceras i Der Sturmer än om den publiceras i Jerusalem Post. En text tar alltid hänsyn till dessa underförstådda villkor, och ingen text kan någonsin tolkas om inte sammanhanget också förs in i tolkningen.

  Betänk att Roland Poirier Martinsson omedelbart avstod från att delta i Ingrid Carlqvists sammanhang så snart som han fick det klart för sig. Vid det laget var talet förmodligen redan färdigskrivet. Meddelandet som sådant hade inte förändrats, men i och med att sammanhanget blev tydligt blev det en omöjlighet för honom att förmedla budskapet.

  Det betyder helt enkelt en annan sak att i en muslimhatartidning, vars läsekrets är muslimhatare, påpeka de stora skillnaderna mellan kristendom och islam. Men Sandahl gick längre än så. Han försökte i den nämnda artikeln beskriva islams historia som en blodig stamfejd mellan ökenfolk.

  Förutom detta har vi också att hantera problemen med att låna sitt namn och anseende till sådana mörkerkrafter. Så normaliseras hatet. Det handlar inte, och har aldrig handlat om, att ”stämpla ut” folk för deras åsikters skull, utan om att värna det offentliga samtalets principer, och inte bidra med mer bränsle till hatet mot utsatta grupper.

 28. Bengt Malmgren skriver:

  Helle!
  Att Edlund medverkat i
  SD-sammanhang, SD-tv verkar vara klarlagt. Men det är också allt. När det gäller medlemskap i SD står ord mot ord. Edlunds mot SD´s. Väljer du att tro på SD i detta fall?

 29. Bengt Malmgren skriver:

  Mattias!

  Jag håller med om att man inte skall ge bränsle åt hat åt utsatta grupper. Men samtidigt måste man värna om sanningen. Utsatta grupper gagnas inte av att vi lägger munkavle på oss själva och bedömer t.ex. islam efter andra mallar (släta över det problematiska) än kristendomen. Både kristendom och islam skall kunna kritiseras.

  Dag tycker man skall kunna samtala med alla, också de vars åsikter man inte delar, t.ex. SD. Det tycker inte du. Jag menar att det faktum att Dag tycker så och handlar så gör honom inte till rasist.

 30. Helle Klein skriver:

  Till Bengt M: Nu glider du i argumentationen, att först påstå att vi far med falska beskyllningar och sen påstå att SD-tv verkar klarlagt men inte medlemskap imponerar inte. Vi har inte inte diskuterat Edlunds medlemskap utan hennes engagemang för SD- och om man får agera TV-reporter ett flertal gånger för partiets webb-TV lär ju förtroendet mellan henne o SD vara ömsesidigt starkt. Det finns fler exempel som vi skrivit om tidigare. Alltså: läs på Bengt, innan du kommer med ogrundade anklagelser.

 31. Helle Klein skriver:

  Härmed avslutar vi debatten om denna artikel. Tack alla för er medverkan.