Seglora smedja skrev för ett år sedan om prästen Helena Edlunds kopplingar till Sverigedemokraterna, i samband med att hon var drivande i den så kallade identitetsdebatten i Kyrkans Tidning. Där varnade hon för att kyrkan höll på att offra sin kristna identitet på religionsdialogens altare, framförallt gällde det kyrkans förhållande till Islam.

Helena Edlund lämnar Sverigedemokraterna

Helena_Edlund_154x231Seglora smedja skrev för ett år sedan om prästen Helena Edlunds kopplingar till Sverigedemokraterna, i samband med att hon var drivande i den så kallade identitetsdebatten i Kyrkans Tidning. Där varnade hon för att kyrkan höll på att offra sin kristna identitet på religionsdialogens altare, framförallt gällde det kyrkans förhållande till Islam. Helena Edlund avsäger sig nu alla förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna.

Vid årsskiftet valdes hon in som ersättare i Sociala resursnämnden i Malmö kommun för Sverigedemokraternas räkning, men i ett mejl som gått ut till alla prästkollegor i Malmö skriver hon att hon inte tar på sig några uppdrag för partiets räkning och att hon inte är medlem i Sverigedemokraterna. ”Den partipolitiska arenan får andra syssla med, var och en efter sina övertygelser”, skriver hon. I samma mejl säger Edlund att hon stödjer Frimodig kyrka i kyrkovalet.

Magnus Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, bekräftar för Dagens Seglora att det var i egenskap av partimedlem som Edlund valdes in som ersättare för SD i sociala resursnämnden i Malmö. Han säger också att hon lämnat det kommunala uppdraget efter påtryckningar från sin arbetsgivare, Svenska kyrkan.

Edlund säger nu till Skånska dagbladet att hon känt sig tvingad att lämna SD.

– Det går inte för att jag jobbar där jag jobbar. Man kan inte vara anställd i Svenska kyrkan och ens riskera att bli förknippad med SD. Det som inte är någon stor sak i de stora kretsarna blir det i en ankdamm som Svenska kyrkan, säger hon till Skånska Dagbladet.

Dagens Seglora har sökt Edlund och frågat om hon också har begärt utträde ur Sverigedemokraterna i samband med att hon avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Hon har inte besvarat frågan utan hänvisar till brevet som gått ut till prästkollegorna i Malmö kontrakt.

UPPDATERING: Tidningen Dagen skriver också om detta.

 

5 kommentarer på “Helena Edlund lämnar Sverigedemokraterna

 1. Anders Persson skriver:

  Vad jag förstår av det som Helena Edlund säger själv så är det inte mycket som stämmer med er artikel. Kan ni förklara hur ni har kommit fram till det som artikeln påstår?

 2. Mattias Irving skriver:

  Hej Anders,

  svaret på din fråga finns i artikeln. Vi har korrekt återgivit Edlunds utsaga att hon inte är medlem i partiet. Vi har även återgivit vad SD:s kommunalråd Magnus Olsson har sagt, nämligen att Edlund valdes in i nämnden i egenskap av partimedlem, men att hon avböjde uppdraget efter påtryckningar från arbetsgivaren.

 3. Carl T. skriver:

  Hur i hela friden kan ni skriva om det här på ett sätt som får det att framstå som om ni har lyckats med någonting? Jag är inte insatt i sakfrågan – huruvida Helena är medlem eller inte i partiet – men det torde vara fullkomligt irrelevant. Att hon ska behöva lämna ett förtroendeuppdrag p.g.a. ett mediadrev som ni startat för att svärta ner hennes person till följd av att hon haft en avvikande åsikt är galenskap. Det är galenskap, och det kommer att ytterligare elda på den samhällsförändring som är på gång. Men det kanske är vad ni vill?

 4. Helle Klein skriver:

  Till Carl T: Du skriver att du inte är insatt i sakfrågan. Nej just det. Kanske bäst att läsa på innan du skriver? För oss är det en självklarhet att man inte kan vara präst och Sverigedemokrat då det partiet vilar på rasistisk grund och är sprunget ur nazism och fascism. Det är bra om kyrkan markerar detta.

 5. […] i Sverigedemokraterna uttryckt sitt stöd för Frimodig Kyrka (FK), bland andra prästen Helena Edlund och den uteslutne Patrik Ehn. Dagens Seglora har tidigare skrivit om att  Helena Edlund valdes in […]