Göteborgspostens kulturchef Gabriel Byström varnar för att kyrkans ledning är för tyst i frågor om främlingsfientlighet. Byström konstaterar att Svenska Kyrkan förlorar många medlemmar, men ifrågasätter samtidigt att medlemstappet i Svenska Kyrkan skulle ha något att göra med det han beskriver som ett polariserat inomkyrkligt samtalsklimat.

GP:s kulturchef kritisk mot kyrkans tystnad

Göteborgspostens kulturchef Gabriel Byström varnar i en text på söndagen för att kyrkans ledning är för tyst i frågor om främlingsfientlighet. Byström konstaterar att Svenska Kyrkan förlorar många medlemmar, men ifrågasätter samtidigt att medlemstappet i Svenska Kyrkan skulle ha något att göra med det han beskriver som ett polariserat inomkyrkligt samtalsklimat.

Byström skriver istället att kyrkan riskerar att marginaliseras om den inte vågar ge sig in i diskussionen när samhället glider isär, klyftorna ökar och murar byggs allt högre.

”Wejryds tystnad har varit en effektiv förebild för landets andra biskopar”, skriver Byström och poängterar att ”det vakuum som därmed uppstått har gjort att de präster eller lekmän som uttryckt någon form av hållning i det offentliga har fått oproportionerligt stort genomslag.”

Byström riktar i sin artikel skarp kritik mot den öländska komministern Dag Sandahl. Dagens Seglora har tidigare skrivit om hans artiklar i antimuslimska Dispatch International och publiceringar av antisemitism på sin blogg. Sandahl har försvarat sig med att Jesus vistades bland sin tids utstötta, ett resonemang som Byström kallar bedrägligt: ”Det spelar roll var man skriver, pratar eller medverkar. När Sandahl, som har en maktposition i Svenska kyrkan, skriver i en antimuslimsk tidning skänker han den en legitimitet den inte borde ha.”

1 kommentar på “GP:s kulturchef kritisk mot kyrkans tystnad

  1. […] Seglora Smedja-gruppen tillhör dem som tillämpat denna metod väldigt konsekvent. På sista tiden är Dag Sandahl den som är mest i fokus, tidigare var det prästerna Helena Edlund och Annika Borg som stod i fokus.  Kulturchefen på GP Gabriel Byström sällar sig till dem som hejar på Helle Klein och kritiserar dessutom att Svenska kyrkans biskopar för tystnad. De borde anta Seglora-gruppens tolkningsmodell och kritisera ”främlingsfientligheten” som framträder hos nämnda präster. Dagens Segloras redaktion å sin sida hejar tillbaka.  […]