Ett demokratiskt samhälle har ansvar för de attityder som växer fram mot enskilda och grupper av människor. Det finns en växelverkan mellan en regerings signaler, mediernas kunskapsspridning och civilsamhällets attityder.

Regeringens ansvar att stoppa REVA

Arne Carlsson

Ett demokratiskt samhälle har ansvar för de attityder som växer fram mot enskilda och grupper av människor. Det finns en växelverkan mellan en regerings signaler, mediernas kunskapsspridning och civilsamhällets attityder. När den praktiska implementeringen av REVA i Stockholms tunnelbanor sattes i verket blev kritiken mot polisen benhård.

Det är uppenbart att ingen önskar en polisstat av denna karaktär. Fortsatt tillämpning av REVA projektets direktiv kommer att skada och förnedra de papperslösa offren och förolämpa människor från andra länder. Denna praktik strider både mot europaparlamentets riktlinjer och svensk lagstiftning.

Ansvaret för denna hantering ligger i den politiska beslutsprocessen. Från regeringskansliet emanerar den lista på 12 ”processförbättringspunkter” som ingår i polisens utbildning inom ramen för projekt REVA. Det är skrämmande att läsa denna iskalla byråkratsvenska och veta att det handlar om asylsökande, som fått sin ansökan avslagen och nu gömmer sig i skräck för utvisning till tortyr eller död. Så här kan det låta:

”Segmentering av ärenden och specialisering: Genom att Polisen inrättar ”snabbspår” för enkla ärenden i handläggningsorganisationen, segmenterar ärenden direkt vid överlämnande och fördelar enligt ny struktur/organisation till rätt handläggare skulle 200 miljoner kunna sparas genom reducerad genomsnittlig ledtid om -60 dagar.”

”Skifte till mer charter/Frontexresor: Genom att i högre utsträckning använda Frontex kan reducerad resekostnad för stora charterflygningar erhållas. Därtill kan ökad charterfrekvens till destinationer med långa ledtider för reguljärflyg introduceras”.

Det handlar här om en rationell segmentering och utforsling ur landet, med Billströms ord ”volymer”. Här finns ingen plats för några medborgarvittnen eller rätt till amnesti, inte heller någon hänsyn till de många familjer där barnen – helt lagligt – gått flera år i svensk skola. Texten visar att det har skett en avhumanisering med syftet att intensifiera utvisningen av de personer som fått avslag av sin asylansökan och att förkorta ledtider för utvisning oberoende av alla humanitära omständigheter.

Det är fegt och obehagligt att regeringen hittills tyst åsett hur polisen får ta all kritik. Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, skriver ”Det är dags för politikerna att ta ansvar för den politik man för och beslutar om” och påpekar det som inte borde behöva sägas: ”Jakten på effektivitet få aldrig gå ut över rättssäkerheten.” Detta är ett befogat krav och en viktig ståndpunkt.

Makthavare använder begreppet ”illegal” för att rättfärdiga en brutal och obarmhärtig jakt på invandrare och asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Det är inte kriminellt att vara utan papper och ID-kort. Papperslösa ska inte behandlas som kriminella, de behöver humanitärt stöd och respekt. Asylsökande ska inte behandlas som föremål i ett flödesschema.

Att organisera migrationsverkets, polisens och kriminalvårdens kontakt med flyktingar efter leankonceptet är att avhumanisera verksamheten. Om vi inte låter etiska överväganden få en självklar och nödvändig roll i planeringen av verksamheten innebär det att splittringen i vårt samhälle förstärks. Sättet att se på den andre som illegal driver isär samhället och slår hårt mot den inkluderande, enande inställning som är en förutsättning för det goda samhället.

Det är i det här perspektivet angeläget att kräva en parlamentarisk kommission som granskar polisens metoder inom projektet REVA. Uppmaningen till ett nytt Påskupprop med krav på flyktingamnesti är också en möjlighet för kyrkan att göra skillnad. Många av de papperslösa är beroende av hänsynslösa arbetsgivare som utnyttjar deras situation. Genom amnestin skulle de få samma möjligheter till fackligt och humanitärt stöd som alla vi andra och kunna njuta av mänskliga fri- och rättigheter.

Kommentarsfältet är stängt.