Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om Migrationsverkets och polisens intensifierade arbete med utvisning av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Dagens Seglora publicerade som fått stor spridning och just nu har över 4500 personer skrivit under.

SKR kritiserar REVA

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om Migrationsverkets och polisens intensifierade arbete med utvisning av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Dagens Seglora publicerade ett upprop mot REVA som fått stor spridning och just nu har över 4500 personer skrivit under. Nu kräver Sveriges Kristna Råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsråd att polisen får ändrade riktlinjer.

Idag uttalar sig företrädare för Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd om projektet Reva. Undertecknarna tar avstånd från de metoder som polisen använt sig av: ”En etnisk profilering går helt emot grundläggande demokratiska principer”.

– Vi är också kritiska till att utvisningshotade jagas på platser som borde vara fredade zoner för människor i utsatthet. Skolor, hälso- och sjukvård och religiösa byggnader behöver definitivt vara sådana zoner. Här behöver polisens riktlinjer förtydligas, skriver företrädarna för de tre religiösa råden.

Läs hela uttalandet här.

1 kommentar på “SKR kritiserar REVA

  1. […] Kristna Råd har uttalat sig skarpt mot REVA och polisens metoder att jaga flyktingar. Tyvärr har inte svenska kyrkans biskopar svarat upp mot […]