Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Hanna Stenström

Hanna Stenström

Hanna Stenström är bibelforskare och teol dr i Nya testamentets exegetik. Hon har bland annat arbetat med feministisk bibelforskning. Hon är också präst i Svenska kyrkan och spanare i Seglora smedja.

Kåldolmens dag och Jesus födelsedag

Ledare

Kåldolmens dag och Jesus födelsedag påminner oss om våra kulturella rötter i mellanöstern. Det handlar om att synliggöra att svensk historia och svensk kultur växt fram ur relationer till andra kulturer, skriver Hanna Stenström.

Idag är jag stolt över Svenska kyrkan

Ledare

I diskussionen om Svenska kyrkan ska delta som välfärdsaktör beskrivs den som en ideologisk bastion mot en samtid dominerad av New Public Management-tänkande. Då är det lätt att vara stolt, trots allt som kyrkan gjort fel genom åren, skriver Hanna Stenström.

En ny vision om missionen

Ledare

Nu samlas Kyrkornas Världsråd för att anta ett dokument om begreppet mission. Grundläggande insikter som vuxit i kyrkorna i många år får form: Postkolonial kritisk reflexion, hoten mot miljön och ett tydligt ifrågasättande av den internationella marknadsideologin, skriver Hanna Stenström.

Inte ”udda” att ha ett modernt perspektiv på jungfrufödseln

Ledare

Under 1950-talets debatt framställdes prästvigning av kvinnor som oförenligt med det kyrkan är och bör vara. Förespråkarna framstod som avvikare från ”rätt kristen tro”. Men tiderna förändras. Nu förs jungfrufödseln upp som en stridsfråga, skriver Hanna Stenström.

Kanelbullen är mångkulturens bakverk

Ledare

Låt oss äta kanelbullar och uppleva glädjen över hur vårt lands kultur inte är given och homogen utan växer fram i mötet med andra kulturer, skriver Hanna Stenström på Kanelbullens dag.

Vi är alla sårbara – Bygg välfärd gemensamt

Ledare

Den gemensamma sårbarheten i det mänskliga tillståndet manar också till ett gemensamt ansvar. Skörheten blir en utgångspunkt för politiken, skriver Hanna Stenström.

Kritiken mot kyrkovalet haltar betänkligt

Ledare

I Svenska kyrkan är september kyrkovalets månad, med 15 september som formell valdag och möjlighet att rösta i förtid. Redan i juli kom de vanliga frågorna upp: Demokrati i kyrkan? Kan man rösta om trosbekännelsen? Men kritiken haltar, skriver Hanna Stenström.

Äldrevården är ingen lekstuga för fagra fraser

Ledare

Äldreboendenas verklighet och livets sista tid präglas inte av ”fria val” och ”glada dagar”. Livet självt trivialiseras av reklamspråk utan verklighetskontakt, skriver Hanna Stenström.

Vi måste fortsätta tala om juden Jesus

Ledare

För kristna och muslimer (samt en del judar, ateister och agnostiker i kristet präglade samhällen) är Jesus inte bara en person i det förflutna. Han är en kulturell resurs som kan användas för att legitimera övertygelser, handlingar och organisationer. Han är någon att tro på eller ta avstånd från, att undvika eller hålla fram, någon att ständigt omtolka, förhandla om, ha konflikter om samt att forska om, skriver Hanna Stenström.

SKR visar vägen när vi möter andra troende

Ledare

”Kristna i möten med människor av annan tro” är en skrift om hur vi möter varandra som medmänniskor, bortom försanthållanden och skillnader, skriver Hanna Stenström.

Vi måste hamra in våra ideal

Ledare

Är det kanske så vi också måste tänka? Att det finns tider när vi måste göra det oväntade och tider när vi måste vara förutsägbara. Fortsätta att hamra in våra höga ideal, skriver Hanna Stenström.

Att få syn på sin vithet kräver övning

Ledare

Under dagarna efter Jonas Hassan Khemiris brev till Beatrice Ask, har jag sett berättelser i dagspress om hur den egna vitheten plötsligt kan bli tydlig för en. Själv minns jag väl när jag blev vit, skriver Hanna Stenström i en redogörelse för mötet med en reformert konservativ församling i Sydafrika.

Världsböndagen manar till nytt engagemang

Ledare

I morgon 1/3 samlas återigen kvinnor och – hoppas jag – män till Världsböndagen världen runt. Årets tema är ”Jag var främling och ni tog emot mig”. Det manar till engagemang, skriver Hanna Stenström.

En rättighetsbärare är inte en kund

Ledare

Svenska kyrkan bör driva ”människan som rättighetsbärare” som en markering mot välgörenhetsbegreppets återkomst i debatten och mot talet om kunder i vård och omsorg, skriver Hanna Stenström.

Driv ut månglarna ur templet

Ledare

Jag skulle vilja veta var i kyrkorna vi samlas för att tala om de värderings- och människosynsfrågor som blir synliga när vården kommersialiseras, skriver Hanna Stenström.

Advent manar oss till handling

Ledare

Vi har just firat tredje söndagen i advent, då vi minns Johannes Döparen, profet och botpredikant, avrättad på en oroad härskares befallning. Vi sjunger ännu några veckor psalmer om honom som kommer i Herrens namn, konungen i Riket som är ”kärlek blott och ljus”. När vi nu återigen jublar över honom som kom i Herrens […]