Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Kärlek och kritik

Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor. Modiga handlingar inspireras av modiga ord.

Främlingsfientlighet och rasism breder ut sig i vår tid. Grundinställningen för Dagens Seglora är att alltid anta de utsattas perspektiv. Därför är Dagens Seglora en antirasistisk, feministisk och maktkritisk nättidning som ställer sig i den befriande teologins fåra.

Ett viktigt uttryck för kärleken i Dagens Seglora är delandet av personliga erfarenheter, insikter och dråpligheter i krönikans eller satirens form. Ett annat uttryck är att genom debatt och opinionsbildande texter påtala och kritisera förhållanden som förkrymper perspektiv. Dagens Seglora vill slå vakt om den pågående vidgningen inuti oss själva och i det samhälle där vi alla är medborgare.