Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Arne Carlsson

Arne Carlsson

Arne Carlsson är pastor i Uppsala Missionskyrka och driver sajten teologen.se

Det går en väckelserörelse genom Europa

Ledare

När Jimmy Åkeson lite föraktfullt kallade de demokratiska partiernas gemensamma möte för ett ”väckelsemöte” så hade han rätt. Det var ett möte för att  tänka nytt och tänka framåt. I väckelserörelsen stod ”omvändelsen” i centrum. Det grekiska ordet för omvändelse är ”metanoia” som betyder ”öppna hjärtat”, ”ändra ert sätt att tänka”.

Det går verkligen en väckelserörelse genom Europa som organiserar sig för att ta emot flyende människor i nöd. Denna spontana rörelse är synlig vid tågstationer, färjelägen och gränsövergångar.

Vägen ut ur krisen stavas ”fred”

Ledare

Det är lätt att gripas av apati inför det stora förändringsbehovet i världsordningen vi vant oss vid. Samtidigt kan vi trösta oss med att historiska förändringsprocesser ofta skapat en bättre värld än den gamla. Med detta som bakgrund kanske vi vågar tänka att framför oss väntar en underbar tid av förändringar: En tid av nyskapande och kollektiv gemenskap där en global världsordning ger utrymme för fred, frihet och rättvisa, skriver Arne Carlsson.

Ukraina behöver fred, inte vapen

Ledare

Om Europa fortsätter att vägra se sin del i Ukrainakonflikten, kommer den att förvärras. Ukraina behöver fred, inte mer vapen, skriver Arne Carlsson.

Makten blev viktigare än demokratin

Ledare

Allianspartierna vill ändra röstningsreglerna för att hindra Sverigedemokraterna att blockera för en minoritetsregering. Men i en demokrati är uppgiften att skapa en verklig majoritet bakom budgetbesluten. Manipulation med regelverket för att kringgå demokratins förutsättningar leder bara till ett utrymme för dem som uppfattar de demokratiska besluten som obekväma skriver Arne Carlsson.

Nato en skiljelinje

Ledare

Ännu en skiljelinje håller på att dras upp i det svenska politiska landskapet. I regeringsförklaringen avfärdade samarbetspartierna ett svenskt medlemskap i Nato och sa därmed också nej till en kommission som skulle utreda förutsättningarna för detta. Konsekvensen blev en skarp skiljelinje i fråga om Natomedlemskap mellan alliansen och samarbetspartierna.

Aposteln Ulf fick feta pensionsavtal

I samband med Ulf Ekmans avhopp till Katolska kyrkan ställdes många frågor om Livets Ord-stiftelsens ekonomi och arbetssätt. Frågorna avfärdades då med att Ulf Ekman lämnat sin plats i styrelsen och slutat som församlingsföreståndare. Den ekonomiska förvaltningen sköts dock av stiftelsen Livets Ord och i den styrelsen kan ingen avsättas. Hur ekonomin ser ut i […]

Vem regisserar ”spektakelekonomin”?

Ledare

Min far brukade säga: ”När krubban är tom bits hästarna”. Så kan man karaktärisera partiledarnas antagonistiska budgetdebatt. Medan partiföreträdarna hugger efter varandra håller den internationella plutokratin på att devalvera det politiska utrymme som medborgare i demokratiska nationalstater förfogar över.

Rädslans nation

Ledare

Det finns de som vill att vi ska vara rädda, de som arrangerar flyguppvisningar med atomvapenbestyckade stridsflygplan vill att vi ska vara rädda. Att uppväcka rädsla låg också bakom hotet om att bli betraktade som fiender om vi inte gick med i ”kriget mot terrorismen”.

Utrikespolitikens IKEA-stämpel flagnar

Ledare

Sverige har länge haft ett slags ”IKEA -stämpel” på sin utrikespolitik. Den har uppfattats som neutral, alliansfri och ledande i kampen för mänskliga rättigheter runt om i världen. Men på samma sätt som IKEA:s blågula folkhemsstämpel har flagnat så har också Sveriges internationella goodwill flagnat skriver Arne Carlsson.

Vem tar ansvar för ekonomin?

Ledare

Varför inte tillsätta en teologisk kommission som granskar alternativen för en ”befrielseekonomi” som tar hänsyn både till klimatet och de fattigas behov. En hållbar ekonomi för ett hållbart samhälle skriver Arne Carlsson

Konservatismens vägskäl

Ledare

För ett konservativt parti som förlorat makten är frestelsen stor att liera sig med nationalistiska strömningar för att återta kontrollen. Skiljevägen innebär ett val mellan långsiktigt demokratiskt förändringsarbete å ena sidan och eftergifter till fascistiska krafter som en snabbare väg till taburetterna å den andra sidan skriver Arne Carlsson.

Ett erkännande i fredens tecken

Regeringens beslut i dag att erkänna Palestina syftar till att bidra till målet att Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens, skriver utrikesminister Margot Wallström. Regeringens bedömning är att de folkrättsliga kriterierna är uppfyllda och stöder sig på de folkrättsliga experterna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange. Utrikesministerns förhoppning var […]

Bidragsberoende trossamfund

Ledare

När skattesänkningarna genomfördes protesterade inte kyrkoledarna men när samfundsbidragen minskar som en följd av en nyliberal samhällssyn hörs protesterna. Minskningen av biståndsbudgeten är dock ett allvarligare problem än trossamfundens minskade bidrag. De som drabbas av mindre pengar till bistånd har inte fått jobbskatteavdrag och mer pengar i den privata plånboken att täcka minskade bidrag med skriver Arne Carlsson.

Vår tids andliga utmaning är politisk

Ledare

”Ett biskopsbrev om klimatet” är det viktigaste som hänt i kyrkan sedan separationen från staten. Alla 14 biskoparna har gemensamt tagit ställning i en fråga med både teologiska och politiska konsekvenser, skriver Arne Carlsson.

Hotad demokrati.

Ledare

Politikernas oförmåga att bryta maktlösheten, genom att ta tillbaka handlingsfriheten och kontrollen över den finansiella marknaden, skapar grogrund för främlingsfientliga och nationalistiska krafter. Utebliven välfärd och stora klassmotsättningar är grogrund för nationalistisk populism.

Rensa skrivborden och börja samarbeta!

Ledare

Sverige behöver återfå en självständig, tydlig och konstruktiv röst för sina internationella fredsansträngningar och sitt försoningsarbete. Den nya regeringen behöver utforma en utrikespolitik som är mer inriktad på medling, konfliktförebyggande och nedrustning än på militära insatser.