[caption id="attachment_4233" align="alignleft" width="250"] Skogen ska inte räknas in i nollvisionen för utsläpp, menar Svenska kyrkan[/caption] Naturvårdsverket har utarbetat en färdplan för hur Sverige ska få ett neutralt nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Idag har Svenska kyrkan skickat in sitt remissvar.

Svenska kyrkan efterlyser rättvisa i klimatfrågan

Skogen ska inte räknas in i nollvisionen menar Svenska kyrkan

Skogen ska inte räknas in i nollvisionen för utsläpp, menar Svenska kyrkan

Naturvårdsverket har utarbetat en färdplan för hur Sverige ska få ett neutralt nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Idag har Svenska kyrkan skickat in sitt remissvar.

I ett pressmeddelande skriver Svenska kyrkan att man anser att Sverige har goda förutsättningar till klimatomställning och att en färdplan för 2050 bör utformas utifrån frågan om hur Sverige på bästa sätt kan bidra till en global lösning av klimatfrågan.

Men Svenska kyrkan lyfter även rättvisefrågan och ser klimatet som en del av en dubbel utmaning. Den andra delen är att lyfta mänskligheten ur fattigdom och förtryck.

– Rättviseperspektivet är avgörande eftersom klimatförändringarna i sig är orättvisa. Människor som lever i fattigdom och som drabbas svårast av klimatförändringarna har bidragit minst till att skapa problemet. De riskerar att berövas rätten till utveckling eftersom industriländerna redan använt det utsläppsutrymme som fanns, om de värsta konsekvenserna ska kunna undvikas, säger ärkebiskop Anders Wejryd i pressmeddelandet.

Svenska kyrkan efterlyser ett bredare perspektiv på klimatpolitiken, så att den tydligt sammanlänkar miljöfrågornamed konsumtions- och livsstilsfrågor. De anser att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska minska med 80-95 procent till 2050.

I Naturvårdsverkets sammanfattning av Färdplan 2050 instärks kolsänkors betydelse, det vill säga att värna skog och mark som kan binda kol från atmosfären och därmed minska andelen växthusgaser. Svenska kyrkan menar dock att kolsänkor, tillsammans med köp av utsläppsrätter, inte bör räknas in i arbetet för nollvisionen.

Kommentarsfältet är stängt.