Vetenskapens värld, i SVT, rapporterar att världen håller på att missa chansen att undvika allvarliga klimatförändringar. Trots alla varningar om vad som riskerar att hända fortsätter världens utsläpp av växthusgaser att stiga med oförminskad styrka.

Världen missar 2-gradersmålet

Vetenskapens värld, i SVT, rapporterar att världen håller på att missa chansen att undvika allvarliga klimatförändringar. Trots alla varningar om vad som riskerar att hända fortsätter världens utsläpp av växthusgaser att stiga med oförminskad styrka. En opublicerad delrapport som FN:s klimatpanel kommer att presentera, och som SVT har tagit del av, visar att ”dörren för klimatmålen håller på att stängas” det konstaterar professorn i klimatfysik Thomas Stocker på besök i Stockholm.

Enligt forskarnas scenarier kommer världens medeltemperatur stiga med 1,3 – 5,8 grader till år 2100, jämfört med 1900-talets början. Det har nu gått sex år sedan IPCC:s förra rapport 2007. Sex år när utsläppen av växthusgaser fortsatt att växa i oförminskad takt, så när som en liten dipp efter finanskrisen 2008. Mellan 2000-2010 växte i själva verket utsläppen i världen snabbare än någonsin sen 1970, trots klimatförändringar och forskarnas alla varningar.

Den generation som nu lever förbrukar världens möjlighet för kommande generationer att få sin rättmätiga del av det ekologiska utrymmet.

Läs också Anre Carlssons ledare: Klimatet är en bekännelsefråga. Och ”SKR uppmärksammar klimathotet i ny skrift”.

Kommentarsfältet är stängt.