Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Isak Gerson

Isak Gerson

Isak Thomas Gerson är en kristen anarkist med rötterna i Svenska kyrkan men fötterna i Kväkarna. Han är utbildad i filosofi och jobbar idag som byråkrat för barnrättsrörelsen. Mail: Isak@isakgerson.se

Sökes: Män med grundläggande empati

Krönika

Alla människor har ett ansvar för sin egen sexualitet, skriver Isak Gerson. Samtyckeslagstiftning är en nödvändighet och ska inte vara något som försvårar för en människa med empati. För den som är osäker finns ett vedertaget alternativ: Avhållsamhet.

Vi är förpliktade att dela brödet med varandra

Krönika

Dela bröd, bara en symbolisk gest för att påminna oss om kristi kropp, eller en faktisk förpliktelse gentemot våra medmänniskor? Isak Gerson skriver en betraktelse om nattvardens politiska budskap.