Vem är polisen i Sverige idag? Med den olagliga registreringen av romer färskt i minne och lördagens övervåld mot antirasistiska demonstranter vid SvP:s valmöte i Malmö är frågan relevant. Hur är den poliskår beskaffad som kör över en person, rider i full galopp in bland människor, använder oprovocerat våld och själva uppträder allmänt provocerande? Strax före valmötets början rider polisen utanför kravallstaketet fram och tillbaka och piskar på människor, utan att något hade hänt, för att mota oss längre bak.

Polisens agerande är ett svek mot demokratin

Helena Myrstener

Vem är polisen i Sverige idag? Med den olagliga registreringen av romer färskt i minne och lördagens övervåld mot antirasistiska demonstranter vid SvP:s valmöte i Malmö är frågan relevant. Hur är den poliskår beskaffad som kör över en person, rider i full galopp in bland människor, använder oprovocerat våld och själva uppträder allmänt provocerande?

Strax före valmötets början rider polisen utanför kravallstaketet fram och tillbaka och piskar på människor, utan att något hade hänt, för att mota oss längre bak. När pansarbussar med sirenerna i full fart kör in vid torget när klockan börjar närma sig tiden för mötets start, anges tonen. Här är det nazisterna som ska försvaras! Hela situationen blev helt absurd. Där och då skedde ett svek mot demokratin och allas lika värde från polismyndighetens sida.

Lukas Moodysson beskriver polisen med frågan: ”Hur ska man kunna prata med någon som inte bryr sig om man lever eller dör?” Hans fråga är förödande för förtroendet för polisen. Inte bara för unga människors förtroende. Poliser i pansarbussar, rytteri och full skyddsutrustning mötte människor i jeans och jacka. Det är begripligt att poliser måste skydda sig mot olika tillhyggen. Det kastades också in flaskor och ”bengaler” och poliser kände sig hotade.

Jag vandrade runt med den lilla kristna aktionsgruppen ”Psalmer mot nazism” över en timme före valmötets start. Jag såg en polis stå ute bland människor.

Några poliser stod tillsammans. Jag såg inte någon av dem prata med någon demonstrant utan enbart med varandra. Vi gick runt och sjöng och passerade och gick in bland det svarta blocket. Fyra till fem poliser stod några meter ifrån dem. Hade det varit helt otänkbart att poliserna hade sökt kontakt med dem?

Att nu läsa att justitieminister Beatrice Ask lägger skulden för den spända situationen på de maskerade är en förenkling av situationen. Det våld som riktades mot polisen måste självklart fördömas. Det är nödvändigt med en antirasistisk rörelse som mer och mer bestämmer sig för att ”vända ryggen till” och utan våld bemöta rasism och nazism.

Beatrice Ask måste ändå ha klart för sig: det är demonstranterna som är den ”svagare parten”. De har inga helikoptrar eller pansarbussar. Av det följer ett stort och brett ansvar på polisen att uppträda tryggt och professionellt. Istället såg vi hur de slog ner hårt på människor och liv var i fara.

Att ge polistillstånd för ett nazistiskt parti borde omprövas. Vem är betjänt av att nazismen släpps in i våra offentliga rum? Den frågan måste ställas till de som nu i yttrandefrihetens namn vill tillåta att den nazistiska ideologin släpps fram. Har inte denna ideologi historiskt sett haft tillräckligt med utrymme i Europa?

Yttrandefriheten skändas när ett samhälle använder den som en lekstuga där var och en, fritt, ska få uttrycka sin åsikt. När det gäller nazismen leder detta till en ökad känsla av ett samhälle som blundar inför nazismens innebörd. Kanske för att nazismen tänks drabba någon annan. Någon som redan är ifrågasatt i samhället, som ”aldrig lär sig svenska och kostar för mycket”. Men också för en naiv inställning till demokratin, att den inte behöver vårdas.

Sverige har anslutit sig till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering. Enligt dess artikel 4a ska ”konventionsstaterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.

Det är dags att på allvar begrunda dessa ord och leva upp till sina åtaganden.

21 kommentarer på “Polisens agerande är ett svek mot demokratin

 1. Sven Andersson skriver:

  Sveket emot demokratin är väl, om vissa inte
  har yttrandefrihet, utan överröstas av kyrk-
  klockor eller skrän. Vilket budskap det än
  gäller, så har man enligt svensk lag rätt att framföra det offentligt efter tillstånd av polisen. Man kan anmäla budskapet såsom olag-
  likt, man kan motarbeta det på många sätt, men en enskild eller flera kan inte ta rätten i sina egna händer för att sabotera. Då är man verkligen odemokratisk!

 2. Torgny Rabe skriver:

  Några påpekanden:
  – Mig veterligt disponerar inte polisen pansarbussar.
  – Enligt fotografier i pressen bar polisen ”viss skyddsutrustning”, inte full skyddsutrustning.
  – Polisen verkade piska på kravallstaketen, inte på demonstranterna.
  – Är alla antirasister demokratiska väljare?
  Med det uppträdandet och de tillhyggen de använde är det mer troligt att de försvarar enbart eget våld men förnekar polisen att göra det.
  – Staten = polisen i det här fallet äger våldsmomopolet, givet till dem i demokratiska val. Självtagna rättigheter tagna av kriminella organisationer som maffian och bandidos liksom av ett flertal anarkistiska grupper hör inte till de demokratiska rättigheterna.
  Mvh, Torgny Rabe

 3. hest_ebooks skriver:

  Polisen polisanmäler polis som plockat ner olagligt uppsatt nazi-propaganda http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5947778

  Man undrar verkligen hur det står till inom poliskåren i dagens Sverige. Man gör verkligen allt för att skydda nazister och hjälpa dem att flytta fram sina positioner, samtidigt som brottsutredningar mot nazisternas våld läggs ned på löpande band även fast det finns både bevis och vittnen.

  Oerhört skrämmande.

 4. Mattias Irving skriver:

  Hej Hest,

  vi vill allra helst att alla som kommenterar på Dagens Seglora gör det med sitt riktiga namn. Det händer att vi gör avsteg från den policyn till förmån för inlägg som särskilt förtjänar att läsas ändå, men det kan vara bra att lägga det på minnet för framtiden.
  Vänliga hälsningar,
  Mattias Irving, redaktionschef

 5. Staffan Wadström skriver:

  Polisens uppgift är väl ändå att hålla ordning och stävja våld. Det var knappast polisen som startade våldet denna dag. Och menar du att polisen ska klara sin uppgift med bakbundna händer? Dessutom är det väl en grov överdrift att polisen körde över personen. Polisbilen körde i krypfart och försökta svänga runt, när denna man istället för att backa – det fanns gott om tid till detta, demonstrativt stod kvar . Fanns knappast någon risk för skada.
  Sedan – i vår grundlag regleras och försvaras såväl yttrandefrihet som demonstrationsfrihet. Där yttrandefriheten ”har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag”.
  Och Demonstrationsfrihet definieras i den svenska grundlagen – regeringsformen som ”frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats”. Med demonstrationsfrihet menas rättigheten att demonstrera för eller emot vad man vill.
  Dessa fri- och rättigheter är unika och något att försvara och vara stolt över. Börjar man vackla om dessa absoluta rättigheter, hamnar vi snart på ett sluttande plan.

 6. Mattias Irving skriver:

  Staffan, jag ber att få påpeka att bilen som körde över mannen (knappast med risk för skada, som du uttrycker det) var alldeles nedblodad efter händelsen, vilket framkommer av flera foton. Mannen satt fastklämd med benet under framhjulet.

  Jag frågar mig också ifall du var på platsen eller om du bara förutsätter att det ”knappast var polisen som startade våldet”. Med tanke på de många vittnesmål som framkommit, och det faktum att polisen redan ljugit (sådant brukar i juridiska sammanhang beskrivas som försvårande för en persons trovärdighet), finns det all anledning att vara försiktig med sådana utsagor.

 7. Staffan Wadström skriver:

  Mattias, de upprepade bildsekvenser som visades i TV, visar att polisbilen kör närmast i slow-motion. Att bilen var alldeles nedblodad förefaller märkligt, om det skulle ha med denna påkörning att göra.
  Men dessvärre är det en omfattande desinformation, som alla parter, inklusive pressen, ägnar sig åt. Allt för att stödja egna intressen. Tycker du använder lite felaktig benämning på polisens första uttalande, som visade sig felaktigt, men det betyder inte att man ljugit, väl? Isåfall är alla parter lögnare.
  Sant är att det var mycket folk samlade, och att oroligheterna började redan innan mötet skulle börja. I Sydsvenskan berättar två olika personer, som gått till torget i Limhamn för att protestera mot Svenskarnas Parti. Deras bild av var att ” maskerade motdemonstranter skakar kravallstaket, kastar smällare, glasflaskor och bengaliska eldar mot talarpodiet och mot polisen. Och när samma motdemonstranter när de blir tillsagda av polisen, som kritiseras för att de inte kommunicerade, antingen trotsar polisen eller istället för att med saklig dialog bemöta tillsägelser, börjar skrika åt och till poliser att de själva kan vara nazistsvin eftersom de skyddar Svenskarnas parti. Att de är dumma i huvudet och kan dra åt helvete. Andra skanderade ”svensk polis skyddar framtidens Hitler” och ”hårt mot hårt”. Strax efteråt började flera tiotals svartklädda, maskerade personer i olika grupper göra upprepade försök att bryta igenom kravallstaketen och polismurarna.”
  Hur tycker du polisen skulle agerat i detta läge?
  Oavsett vad man anser om SvP’s demonstration, så var den godkänd av polisen, och man utnyttjade då den demonstrationsfrihet som vår grundlag medger.

 8. Mattias Irving skriver:

  Staffan,

  om det är din linje att ställa demonstranters våld mot polisens våld så måste du också förhålal dig till den princip som kallas proportionalitetsprincipen. Om polisen ska tillgripa våld mot den allmänhet som de har till uppgift att skydda (vilken för övrigt även inbegriper svartklädda stenkastare), så måste det våldet stå i direkt proportion till de risker som polisen utsatts för.

  Mig veterligt har inga poliser kommit till skada i Malmö. Ej heller har de kunnat påvisa att någon faktiskt kastade vare sig ammoniak eller gatusten. Platserna som man hävdat att demonstranter brutit gatusten ifrån, har visat sig orörda vid journalistisk granskning. Vid en sammanfattning ligger det mycket närmare till hands att anta att polisen klappade ihop under hårt yttre tryck. Man tillgrep alltför repressiva metoder och brast därmed i ansvarstagande för det våldsmonopol som man faktiskt är i besittning av. I efterhand har informatörer på polisen valt att framställa situationen som mer allvarlig än den faktiskt var, för att inte behöva förklara varför man sände ett halvt dussin människor till sjukhuset (åtminstone en kommer att få men för livet, rapporterar Sydsvenskan). Bengaler och smällare är för jävligt, men inte värre än under något vanligt huliganbråk som polisen får hantera.

  Jag är personligen av åsikten att polisyrkets status måste höjas. Likaså ingångslönen. Även polisutbildningen bör göras högskolemässig, och humaniora bör få större betydelse med tanke på att poliser ständigt måste arbeta med människor, inte sällan i utsatta lägen. Människor osm är poliser måste få tillgång till en större begreppslig verktygslåda. För att uttrycka det i banaliserade termer, ”där orden tar slut, tar nävarna vid”. Det är en truism, och som sådan giltig även för lagens långa arm.

 9. Torgny Rabe skriver:

  MI: Jag tror det är viktigare att vissa journalister får lära sig innebörden av vad som är ”tendensiöst”, som Dina kommentarer.
  Mvh, Torgny Rabe

 10. Mattias Irving skriver:

  Du har inget att tillägga i sakfrågan, Torgny?

 11. Allan Karlsson skriver:

  Jag förstår egentligen ingen ni träter om.
  Det är mitt enda inlägg i detta!

 12. Staffan Wadström skriver:

  Mattias, föreslår att du åker några polispatruller och får uppleva på plats vad det handlar om. Till din förvåning kommer du att se att poliserna är vanliga människor av kött och blod. Som varje dag möter människor i kris och sorg, men också ofta våldssamma, och ibland farliga människor. Man förväntas ingripa där inga andra vill eller vågar. Syftet är att skapa lugn och trygget i samhället, inte bråka eller slå folk på käften.
  Förstår att denna bild inte riktigt passar in i din ideologiska syn. Men testa att gå ut i verkligenheten.

 13. Mattias Irving skriver:

  Staffan,

  senast jag deltog i en antinazistisk demonstration blev jag bortburen och sedermera ivägbussad av synnerligen trevliga poliser. Om dem hyser jag inga onda tankar.

  Gången dessförinnan var på Södermalmstorg när Svenska Motståndsrörelsen demonstrerade och hade tågat genom hela huvudstaden. Den gången ställde sig ett litet antal poliser en bit bort, lät SMR ostört gå in i motdemonstranterna och börja slå en kvinna som lett de antifascistiska ropen. Därefter stod poliskedjan med dragen batong mot oss motdemonstranter, medan nazisterna stod bakom, skanderade ”våra poliser”, ”döda de röda” och ”vit revolution – utan pardon” medan vi övriga ropade åt polisen att gripa nazisterna.

  Jag skrev mer om den händelsen här: http://dagensseglora.se/2014/04/24/skyddar-dagens-polis-morgondagens-hitler/

  Flera tillfällen än så ligger för långt bak i tiden för att kännas aktuella för innevarande diskussion.

 14. Torgny Rabe skriver:

  MI: Tendensiöst, ”att anta att polisen klappade ihop”.
  Mvh, Torgny Rabe

 15. Mattias Irving skriver:

  De red över människor som fick skador för livet. Någon kunde ha dött. Alternativet till havererad insats är lyckad insats. Du kanske tycker att det som skedde var i sin ordning, men det anser verkligen inte jag.

  Märk väl att även polisen själva har gått ut i media och sagt att insatsen var misslyckad. Din recension över mina inlägg kunde må bra av åtminstone lite kött på benen.

 16. Torgny Rabe skriver:

  MI: ”Kött på benen”, bättre kan Du! Att anta
  sina egna slutledningar är tendesiöst helt enkelt. Märk väl att det inte är polisens ingripande jag diskuterar eller försvarar utan Dina slutledningar.
  Mvh, Torgny Rabe

 17. Tommy Rådberg skriver:

  Svenskarnas Parti deltager i riksdagsval och kommunval. Valsedlarna finns upplagda på Val.se. Varför skall de då inte få tillåtas ha torgmöten? Se Val.se om kunskapen saknas. Jag är själv socialdemokratisk valarbetare och vi är tillåtna att ha valmöten. Om ett parti har rötter i nazismen och förbjuds då måste i konsekvensens namn även Vänsterpartiet förbjudas med rötter i stalinismen. Skäms. Det är ni Dagens Seglora som är fara för Demokratin. Och min gissning är att Svenskarnas Parti får fler röster 2014 än 2010. För vanligt folk hatar det svarta blocket. Vi inom socialdemokraterna har ett historiskt uttryck. [Borttaget av moderator] Jag är broderskapare och sitter i kyrkofullmäktige för (S) – Österhaninge Församling.

 18. Mattias Irving skriver:

  Torgny, mina slutledningar delas ju av polisen själva?

 19. helena myrstener skriver:

  Tommy Rådberg,
  det vore bra om du skaffade dig kunskap om SvP, du verkar vara ett exempel på den okunskap som tycks råda idag kring detta parti. En okunskap som är farlig för demokratin.
  Det vore hedrande om du som socialdemokrat och broderskapare kämpade för människovärdet och mot nazismen.
  Om SvP får fler röster än i förra valet är det hela samhällets misslyckande.

 20. Mattias Irving skriver:

  Tommy, SvP har inte ”rötter” i nazismen. SvP ÄR nazister. De anser att demokratin är ett misslyckat och farligt experiment, och vill istället införa diktatur. Samt rensa Sverige på judar och ”handikappade”.

 21. Torgny Rabe skriver:

  MI: De uttalanden från polisens talesmän som jag har hört och läst skiljer sig avsevärt från Dina formuleringar.
  Mvh, Torgny Rabe