Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Helena Myrstener

Helena Myrstener

Helena Myrstener är präst och komminister i Limhamns församling. Brinner för Kristus, dock inte alltid för Svenska kyrkan. Helena bor i Malmö och vill att kyrkan ska tala med en profetisk röst i samhället.

Pingstpastorerna drar bilden av Gud i smutsen

Ledare

När kristen tro får rasistiska och diskriminerande övertoner måste vi agera. Andliga övergrepp hör inte hemma i vår tid, skriver Helena Myrstener.

Låt inte kyrkan bli en överklasskyrka

Ledare

Kyrkan ska inte bidra till att normalisera inkomstklyftor. Kristen gemenskap behöver gestaltas, även lönemässigt. Låt inte kyrkan bli en överklasskyrka, uppmanar Helena Myrstener.

Gör upp med Johannes svartmålning av judarna

Ledare

I en tid då judar lever i rädsla är det oansvarigt och naivt att läsa Johannesevangeliets påskberättelse i kyrkorna. Kyrkan ska inte spä på antisemitismen, skriver Helena Myrstener.

Prioritera kvinnors sexuella hälsa

Ledare

Kvinnor diskrimineras i vården och deras rätt till sexualitet efter cancerbehandling tas inte på allvar. Hur länge ska det fortsätta, frågar Helena Myrstener.

Vi kan drabbas av den danska sjukan

Ledare

Även i Sverige kan vi drabbas av den danska sjukan, som leder till att ord som ”anständighet” blir invektiv. Vi måste fortsätta ha koll på språket, skriver Helena Myrstener.

Skärp kampen mot kyrklig antisemitism

Ledare

Antisemitismen tycks inte ha något slut. Den är djupt rotad. Den kristna kyrkan måste ställa sig frågan om hon gjort tillräckligt för att motverka den, skriver Helena Myrstener.

Tantstatyn står för något större

Ledare

Statyn på ”tanten” som diskuterats i Växjö säger mycket om vår syn på kvinnor och på motstånd. Det spelar ingen roll att Runessons fotografi inte egentligen föreställer en ”tant”, skriver Helena Myrstener.

Missbruka inte yttrandefriheten

Ledare

Just nu hävdas yttrandefrihetens helighet och det i sig riskerar att bli en fundamentalistisk hållning utan nyanser eller analys. Ingen vill ta ansvar för denna frihet, bara bruka den och använda den efter eget tycke och smak, skriver Helena Myrstener.

Pegida är inte ”folkets röst”

Ledare

Den muslimhatande Pegidarörelsen försöker vinna mark i Sverige, och demonstrerar i Malmö ikväll. På talarlistan står välkända förintelseförnekare och rörelsen är anstruken av högerextremism. Motdemonstranternas uppgift blir att vara många och visa att folkets inställning till mångfald är en annan, skriver Helena Myrstener.

Vem behöver egentligen integreras?

Ledare

Integrationen måste börja med oss själva, annars blir krav på den andra aldrig trovärdiga, utan enbart uttryck för maktutövning eller rasism, skriver Helena Myrstener.

Säg ifrån mot förlegade p-piller

Ledare

Det har blivit ”tingens ordning” att kvinnor tar ansvaret inte bara för sitt eget sexliv utan också för mannens. Samtidigt vägrar läkemedelsbolagen att ta ansvar för de p-piller som de tjänar stora pengar på. Efter decenniers tålamod är det dags att säga ifrån, skriver Helena Myrstener.

Samvetsfrihet hotar aborträtten

Ledare

De som hävdar samvetsfrihet här i Sverige och ser detta som något oskyldigt borde fundera på hur deras kvinnosyn ser ut. Ska kvinnor få bestämma över sin egen kropp? Ska de ha rätten att forma sina liv? Är det barnmorskornas och vårdpersonalens samveten eller kvinnans behov och rätt till sitt eget liv som ska sättas i främsta rummet, skriver Helena Myrstener.

Vi klarar oss utan unkna fredsböner

Ledare

Ingen kvinna ska tvingas till anpassning eller underordning när hon ber. Det är något som faktiskt sker när Gud beskrivs med egennamn som Son, Fader och honom. Inte i böner som ska gälla för nyskrivna och har för avsikt att rikta sig till samtiden. Detta borde Sveriges Kristna Råd inse, skriver Helena Myrstener.

Samvetsfrågan kan ej skiljas från aborträtten

Ledare

En frihet som döljer ett förtryck får inte vinna mark i Sverige. Sjukhusen måste vara tryggt område för kvinnor som gör abort, skriver Helena Myrstener.

Individualismen gör oss barskrapade

Ledare

Vi äger inte längre våra apotek. Allmännyttans bostäder säljs ut. Men vi kan bestämma oss för att gemensamt äga värderingar som öppenhet, tolerans, jämlikhet, generositet och medmänsklighet. Dessa värderingar vore en värdig och riktig ersättning för det som gått förlorat, skriver Helena Myrstener.

Stoppa den språkliga förnedringen av kvinnor

Ledare

Hur mycket bra en kvinna än gör, kan hon ändå bli osynliggjord och skymfad bara för att hon är kvinna. Misogynin finns i språket. Svenska kyrkan kan behöva fittaktivism, skriver Helena Myrstener.