Filmen Home borde vara obligatorisk för beslutsfattare världen över. Den bär vittnesbörd om mänsklig förödelse av planeten, och påminner oss om att börja prioritera rätt, skriver Anna Karin Hammar.

Prioritera de gröna frågorna

Anna Karin Hammar

Filmen Home borde vara obligatorisk för beslutsfattare världen över. Den bär vittnesbörd om mänsklig förödelse av planeten, och påminner oss om att börja prioritera rätt, skriver Anna Karin Hammar.

I går kväll såg jag filmen Home som handlar om vår planet, dess skönhet, och den oerhörda förstörelse som drabbat den med miljöförstörelsen de senaste tvåhundra åren.

Att se den med en skara präster och diakoner i utbildning i andlig vägledning är en förmån. Kanske hjälpte vi varandra att upptäcka den verkligt andliga kris som vi människor befinner oss i när vi uthärdar förstörelsen av denna underbara gåva jorden. Några kunde knappt se de starka missförhållanden som drabbade korna. Det var hjärtskärande att se renhjordarna springa över smältande marker.

Under en och en halv timma är perspektivet jorden ovanifrån med en fjärdedel av tiden ägnad åt skönheten i skapelsen och tre fjärdedelar av tiden till förstörelsen. Home borde vara en obligatorisk film för alla beslutsfattare i världen, små som stora. De oerhörda felsatsningar som gjorts med industrialisering och vapenindustri blir så fruktansvärt uppenbara.

Det är en så kort period av mänsklighetens historia som denna gigantiska förstörelse har satts in. Ingen kan skylla på naturkatastrofer – det är verkligen en katastrof förorsakad av människohand.

Som en uppföljning av filmen diskuterade vi begreppen personlig synd och strukturell synd. Problemet med strukturell synd är att vi ibland inte själva är medvetna om effekterna av den systemiska synden. Den medför ofta att de fattigaste och mest sårbara drabbas först.

När effekterna börjar märkas hos de mera väletaberade brukar motivationen att göra något åt problemen att öka.

Det finns en drivkraft som är större än alla andra. Det är kärleken till livet. Kärleken till Gud och människor och mottagande av jorden som en gåva.
Det är det som är så fint med filmen Home. Den visar denna värld så värd att älska och försvara mot angrepp.

Det är svårt att se filmen och inte känna en djup kallelse att ansluta sig till den gröna vågen genom världen. Tack Gud för de gröna som drar andra politiska partier med sig och höjer allmänbildningen om vårt hem jorden.

Tack Gud för alla religionsfamiljer som drar sitt strå till stacken. Spännande blir det att världens katoliker kommer att studera den encyklika om skapelsen som påven Fransiskus har planerat. Här är Svenska kyrkans biskopar ett föredöme med sitt biskopsbrev om klimatet.

Och inte minst – tack Gud för Home!

Kommentarsfältet är stängt.