Vill Svenska kyrkan anta den utmaning som ligger i det senaste valresultatet och bana väg för en fungerande pluralism i detta land? Svenska kyrkan är ju rikstäckande vilket ger stora möjligheter att möta intolerans och främlingsfientlighet. Stödet för SD är ett misslyckande för hela samhället och därmed också för kyrkan.

Kyrkan ska strida för människovärdet

Helena Myrstener

Vill Svenska kyrkan anta den utmaning som ligger i det senaste valresultatet och bana väg för en fungerande pluralism i detta land? Svenska kyrkan är ju rikstäckande vilket ger stora möjligheter att möta intolerans och främlingsfientlighet.

Stödet för SD är ett misslyckande för hela samhället och därmed också för kyrkan. Svenska kyrkan har inte heller nått ut med sina värderingar, sin tro och sin teologi kring människovärdet eller att förmedla mänsklighetens kallelse att dela brödet så det räcker till alla.

I Kyrkans Tidning talar ärkebiskop Antje Jackelén klarspråk. Främlingsfientligheten ska mötas rakryggat och öppet. Kyrkan får inte backa. Det ärkebiskopen säger är viktigt och klargörande. Det går inte att blunda, frånsäga sig sitt ansvar och vänta på att rasismen ska gå över. Europa har visat sig vara en intolerant världsdel och Sverige är nu inget undantag. Detta kan naturligtvis en kristen kyrka aldrig acceptera.

Kyrkan kan inte gå med på att t.ex. muslimer ska leva i samhällets utkanter och där hållas som främlingar i utanförskap. Religion är trons och kärlekens språk och går aldrig att jämföras eller värderas. Därför kan inte människor av annan bekännelse heller rankas som andra klassens medborgare.

Nationalismen som ideologi måste också förkastas för en kyrka som ser sig själv som världsvid. Nationalismen är en förvrängd syn på Guds skapelse. Det borde vara självklart för Svenska kyrka och för hela kyrkan i Europa att kritisera nationalismens framfart och dominans över pluralism och mångkultur.

Svenska kyrkan har kastat loss från staten och har därför alla möjligheter att höja tonläget förvissad om att ha något att tillföra debatten och synen på medmänniskan. Uppgiften handlar nu om att vara en stark formativ röst, en konstruktiv politisk kraft, i det svenska samhället.

Detta är en stor och viktig uppgift inför framtiden och fokuserar vilka värderingar och attityder som ska prägla landet och den svenska folksjälen. Det är en uppgift som börjar här och nu och som bygger på evangeliet om varje människas befrielse från förtryckande krafter. Den bygger på tanken om människans förvaltarskap av denna planet och att bygga Guds rike. Uppgiften handlar om vilken syn på människan som ska vara bärande. Den handlar om att kritisera materialismen som riskerar att utplåna jorden och kväva empati och medkännande.

Det vore önskvärt nu om biskoparna snabbt formulerade en manual för en teologi som kan möta intolerans och stimulera till samtal om vilka värderingar de ser att detta land ska bära och fokusera. Kan detta vara möjligt? Vill någon i biskopskollegiet ta sig an denna uppgift eller räcka den vidare för att ge församlingarna redskap inför ett Sverige som har förändrats? Det skulle ha en stark symbolisk och normerande kraft om en sådan manual har sin grund i biskoparnas engagemang i avgörande samhällsfrågor.

Denna manual behöver inte åtföljas av något som helst pr-ståhej eller några stora kostnader i snygga utanpåverk. Den ska bara hjälpa till att rakryggat och öppet möta debatten och där ha en kristen teologisk grund att stå på och införliva med egna tankar.

Nu börjar det. Nu bygger vi Sverige!

Kommentarsfältet är stängt.