Assyriska riksförbundet i Sveriges ordförande, Afram Yakoub, skrev nyligen i en viktig att IS, Islamiska staten (tidigare ISIS) står för ”en sjuk ideologi som är främmande för både muslimer och kristna i området”. Och visst är det så.

IS främmande för både muslimer och kristna

Peter Lööv Roos

Assyriska riksförbundet i Sveriges ordförande, Afram Yakoub, skrev nyligen i en viktig debattartikel att IS, Islamiska staten (tidigare ISIS) står för ”en sjuk ideologi som är främmande för både muslimer och kristna i området”. Och visst är det så.

Världens muslimer kan inte hållas ansvariga för IS härjningar i Syrien och Irak, lika lite som världens kristna kan hållas ansvariga för Herrens motståndsarmés (tidigare Heliga Andens rörelse) motsvarande illdåd i Ugandas nordliga gränstrakter. De båda militanta grupperingarna är i högsta grad randfenomen inom respektive religion. Kanske kan de bäst beskrivas som kulter, som inte annat än till namn och anspråk har med islam och kristendom att göra.

Ändå ser många muslimska ledare och lärde det som viktigt att visa sitt avståndstagande från IS. Tariq Ramadan, en av de mest namnkunniga akademikerna inom islamskt tänkande, skrev förra veckan:

”Vad jihadistiska extremister gör i norra Irak är avskyvärt och antiislamskt. Att behandla kristna illa och att ta bort kors från kyrkor är ett tydligt brott mot islamiska principer. Dessa män, som hävdar att de handlar i islams namn, måste konfronteras… Givetvis måste vi också fördöma vad de gör mot andra muslimer och alla människor av annan tro, utan undantag”.

I Storbritannien har fler än 100 imamer undertecknat ett öppet brev där man uppmanar brittiska muslimer att inte resa till Syrien eller Irak för att delta i kriget. I en video tvekar man inte att beskriva IS som onda och korrupta och som en terroristorganisation.

Samma avståndstagande kommer från religiösa ledare runt om i världen. Ledarna för de två största muslimska organisationerna i världens största muslimska land, Indonesien, har förklarat att IS inte har med islam att göra. Generalsekreteraren för den FN-anknutna Organisationen Islamiska Konferensen, som samlar 57 medlemsstater, har gjort samma deklaration och menar att IS begår brott som inte kan tolereras. Arabförbundets ordförande kallar IS förföljelse av yazidier för brott mot mänskligheten.

En av de tyngsta ämbetsbärarna inom den sunnimuslimska världen, stormuftin av al-Azhar i Kairo, beskriver IS som en extremistisk och blodsbesuldad grupp som bryter mot såväl islamsk som modern humanitär lag. En av Syriens främste religiösa lärde, Muhammad al-Yacoubi, som numera lever i exil, har förklarat att stöd till IS är haram, religiöst förbjudet.

Ja, lite när till och med en av al-Qaidas andliga ledare, salafisten Abu Muhammad al-Maqdisi, tar avstånd från IS och dess brutalitet, kan motståndet mot IS inte få mycket större bredd.

Det är viktigt att lyssna på kunniga röster som Assyriska riksförbundets Afram Yakoub, som inte polariserar. Det här är ingen kamp mellan kristendom – eller yazidism – och islam.

7 kommentarer på “IS främmande för både muslimer och kristna

 1. […] IS främmande för både muslimer och kristna […]

 2. Torgny Rabe skriver:

  Tack!
  Bland det bästa jag har läst på de här sidorna.
  Mvh, Torgny Rabe

 3. Bengt Norrlinder skriver:

  Det är så bra att allt fler offentligt tar avstånd från IS(IS) framfart bland kristna, yazidier och shia-muslimer. Alltför många muslimska/kristna ledare och församlingar ligger dock lågt, väldigt lite verkar bli gjort i praktiken.
  I allt IS(IS) gör, hänvisar de till och citerar ur Koranen eller haditherna. Detta måste beaktas. Det är inte heller kristnas sak att ”ursäkta” islam med hänvisning till en s k kristen våldsgrupps övergrepp, då dessa inte har något stöd i skrifterna.
  Det går att samverka med muslimer, men det går inte att likställa, vara ”både och” som kristen.

 4. LeoH skriver:

  Helt rätt. Det är inte en kamp mellan kristendom eller yazidism och Islam.
  Det är en kamp mellan en muslimsk gruppringer IS, som mördar och fördriver kristna, yazidister och muslimer.
  I den meningen är det en religiös motsättning och måste ses som sådant.
  Det är ingen slump att det inte firas mässa i Mosul för första gången på nästan 2000 år.

  IS framfart påminner historiskt om kungahuset Saudis historia. Innan kungadömet bildades hade det skett en enorm utrensning av allt religiöst motstånd mot den speciella tolkningen av islam som familjen saudi stod för, men muslimer var och är dom.

 5. Peter Lööv Roos skriver:

  Bengt Norrlinder: När till exempel teveevangelisten Pat Roberson kallade högergerillan Contras, som bedrev terrorkrig mot civilbefolkningen i Nicaragua, för ”Guds armé” (för att de, som han såg det, kämpade mot kommunismen), inte restes det då högljudda krav på att kristna och kyrkor världen över måste gå ut och fördöma det? Med dålig teologi och en selektiv läsning finner också kristna, det vill säga till namnet och till självbilden kristna, väpnade grupper stöd i Bibeln, också i NT, t ex ”Tro inte jag kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd” (Matt 10:34). Och otaliga krig har genom historien välsignats av kyrkliga ledare, tyvärr.

 6. Staffan Wadström skriver:

  Handlar detta enbart om IS? Det finns idag mängder av andra muslimska terrorgrupper – Boko Haram, al Qaida, Harakat ul-Muhajedin, Hizbollah, islamiska gruppen, al Jihad, Muhajedin Khalq, Palestinska befrielsefronten , islamiska Jihad etc. De flesta begår idag grymheter mot alla oliktänkande, ofta med stöd från olika verser i Koranen.
  Att citera gamla texter i NT, är väl knappast relevant. Vilka kristna grupper utövar våld idag baserat på den text du hittat. Hade du läst vidare hade du sett innebörden av denna vers. Inte handlar den om att Jesus efterföljare ska gå i världen och hugga ihjäl folk.
  Visst har kristna under historiens lopp utfört grymheter. På samma sätt som svenskar (Karl XII), eller danskarna (Christian tyrann). Men vi talar väl om nutid, 2000-talet?

 7. John Nilsson skriver:

  Likväl handlar det faktiskt just om islam och om religion, för de som står på den Islamiska Statens (IS) sida. De ägnar sig ju inte åt brottslighet och övergrepp eller något annat själviskt, utan åt en kamp för Gud, Allah – så länge de själva får bedöma vad de gör. Eller?

  En sak man kan säga i denna sak, är att deras tro på islam i vart fall inte hindrar dem från att begå de illdåd de nu gör sig skyldiga till.