Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Peter Lööv Roos

Peter Lööv Roos

Peter Lööv Roos är religionshistoriker och präst i Svenska kyrkan. Han arbetar även med dialog- och fredsprojektet Salaams vänner.

Folkmordet i Medelhavet

Ledare

Medelhavet har blivit en massgrav. Den europé som inte har dåligt samvete, som inte känner skam och skuld över vad som sker vid EUs gränser, måste leva i förnekelse, skriver Peter Lööv Roos.

Dags att skippa Improperierna

Ledare

Länge har påsken varit förknippad med förföljelse av judar. Improprierna innehåller anklagelser mot judar som inte hör hemma i vår tid, skriver Peter Lööv Roos.

”Färgblindhet” är en liberal myt

Ledare

Sverige är ett av Europas mest segregerade länder. Ändå påstår konservativa och liberala debattörer att vi är ”färgblinda”. Men det är naivt och vittnar om en ovilja att faktiskt titta på normer och strukturer, skriver PEter Lööv Roos.

Svensk industri – en sorglig historia

Ledare

Svensk industri har gått från att vara kugge i slavhandelshjulet till att bli beväpnare av diktaturer, skriver Peter Lööv Roos.

Förnedring med långa anor

Ledare

I århundraden har Europeiska länder avbildat muslimer som hundar. Vilks har skrivit in sig i en medeltida hatpropaganda som sträcker sig ända in i vår tid, skriver Peter Lööv Roos.

Vissa ord skär i kroppen

Ledare

Antirasism är också det odramatiska och konsekventa avståndstagandet mot orden som grundlägger rasistiska tankar, skriver Peter Lööv Roos.

Det handlar om rasism, det kan ett barn förstå

Ledare

Ett barn kan förstå att väktarens övervåld mot nioåringen i Malmö handlade om rasism. Och det har gott stöd i forskningen. Polis och väktare behandlar inte alla lika, skriver Peter Lööv Roos.

Ingen ska profitera på flyktingboenden

Ledare

Svenska kyrkans planer på att driva asylboende är lovvärda. Nu gäller det att komma till skott. Staten behöver seriösa medaktörer som ser till människovärdet när världen upplever den svåraste flyktingsituationen på 70 år, skriver Peter Lööv Roos.

Bänkar till alla

Ledare

Jernhusen vill inte ge plats åt tiggare inne på stationerna. De borde lyssna på alla de som inte har något emot att dela med sig av värmen, vilan och eluttagen, skriver Peter Lööv Roos.

England uppmanar: Låt flyktingarna drunkna

Ledare

När utrikesdepartementets Joyce Anelay öppet förordar att sluta bistå flyktingar i sjönöd så har Storbritannien tagit steget över till den fascistiska agenda som med rätta kan kallas statsterrorism, skriver Peter Lööv Roos.

Vad skulle Malala säga?

Ledare

Det är efterlängtat att FNs Barnkonvention äntligen – om regeringen får sin vilja igenom – kommer att bli svensk lag. Barns rättigheter ska inte behöva vara utlämnade till kommunalt godtycke. Barns rättigheter, mänskliga rättigheter, är och ska vara universella, gälla alla skriver Peter Lööv Roos.

Mos maiorum en skam för vårt land

Ledare

Det finns ingen lag som tvingar Sverige att delta i Mos maiorum, den paneuropeiska jakten på flyktingar. Om regeringen tigande samtycker till detta, då är det en stor skam för vårt land, skriver Peter Lööv Roos.

Expressens förlorade heder

Ledare

Expressens krönikör Ulf Nilson borde ha gått i pension. Efter åratal av fullödig rasism är det en skam för expressen att han får stanna kvar som skribent, och ett tecken på hur långt man är villig att gå i jakten på klickningar, skriver Peter Lööv Roos.

Drömmen om vit makt

Ledare

Nära var tredje svensk, 27 procent, menar att ”Invandrarna utgör en fara för vår kultur”. Självbilden av ett tolerant Sverige till trots finns det alltså en betydande minoritet som inte delar majoritetens hållning till mångfald. Välstånd är inte ett vaccin mot rasism, skriver Peter Lööv Roos.

Ett sluttande plan mot avgrunden

Ledare

Det som var förbjudet har nu blivit grundlagsskyddat, utan att något ändrats i lagboken. Peter Lööv Roos skriver om ett sluttande plan av acceptans för rasismen.

Det är rasism, dummer!

Ledare

Michael Brown dödades av polis i S:t Louis, men det är han inte ensam om. Varje år skjuts över 300 afroamerikaner ihjäl av amerikansk polis och medborgargarden, i vad som kallas ”vår tids lynchningar”. Det är inte ”integrationsproblem”, skriver Peter Lööv Roos. Det är inte heller ”utanförskap”. Det är rasism.