Konfirmation lockar allt färre unga. 2013 konfirmerades 30 % av 15-åringarna.

Konfirmationen behöver bli mer flexibel

Helena Myrstener

Konfirmation lockar allt färre unga. 2013 konfirmerades 30 % av 15-åringarna. 1983 var andelen nästan 70 %. Det finns alltså skäl att fundera över konfirmationens framtid. Håller nedgången i sig kommer denna kristna identitetsmarkör att bli mer och mer sällsynt i Sverige.

Svenska kyrkans nya ärkebiskop betonar kyrkans uppgift att undervisa. Kunskapen kring kristen tro är låg. Vi delar inte bibelns berättelser med varandra längre. Det är lätt att dela ärkebiskopens mission, men frågan är hur det ska gå till, om ingen vill komma till de tillfällen och mötesplatser som kyrkan erbjuder för undervisning och samtal.

Vi kan vara säkra på att ärkebiskopen själv kommer att göra sitt bästa för att undervisa och förmedla kristen tro. Redan vid installationsgudstjänsten beskrev hon pedagogiskt vad kyrkan är. Kyrkan i ett nötskal är, sade hon, ett nätverk av böner, ett gigantiskt internet som sammankopplar människor med Gud. Om där var unga människor vid denna gudstjänst förstod de nog genast vad hon menade.

Det finns många skäl att tro att Antje Jackelén kommer att betyda mycket för Svenska kyrkans genomslagskraft i samhället. Särskilt hos den intellektuella, vita och välutbildade medelklassen. De som har det mesta, men inte någon som samtalar med dem om livets frågor. För denna grupp, och det är ju utan tvekan en stor grupp, kommer otvetydigt kyrkans roll och mening att klarna med denna ärkebiskop.

Men hur ska vi nå ut än mer med kunskapen om kristen tro? I dagsläget prövas många nya grepp i arbetet med konfirmation inom Svenska kyrkan. Alltifrån olika biblar med diverse nyskapande layout till fotbollskonfirmation och kombinerade språk-och konfirmationsresor.

Det som inte prövas är en mer flexibel ålder för konfirmationserbjudande – och undervisning. Den som är 14 år erbjuds idag konfirmation på en mängd olika sätt; genom brev, annonser, kampanjer och i sociala medier, men inte den som är 13, eller lika kraftfullt för den som är 17 eller den som är på väg att fylla femtio.

Vill Svenska kyrkan nå ut med undervisning och få förmånen att följa människor en bit på vägen i deras liv borde kyrkan mer aktivt inbjuda till konfirmation för fler åldersgrupper. Både vid 13, 17 eller femtio års ålder står människor inför något nytt i livet. Många barn hamnar tidigare i puberteten och skulle kunna stärkas enormt mycket i sin självkänsla och identitet när högstadiet tar fart. Vid 16-17 års ålder har du lämnat högstadiet. Frågorna och oron kan vara stor inför framtiden. Finns det jobb, bostad, en framtid för mig? Kanske kan tiden nu vara inne att nappa på ett konfirmationserbjudande. När du är femtio har mycket i livet klarnat men livskrisen kan ändå vara högst påtaglig och genomgripande.

Idag är det inte möjligt att konfirmeras före 15 års ålder. Detta borde omprövas. Likaså kyrkans egen inställning till konfirmation. Krutet läggs på att bjuda in 14-åringarna och den som inte anmäler sig då kanske aldrig mer nås av en inbjudan.

Självklart är kyrkans undervisning mer än konfirmationen. Samtalsgrupperna är många i församlingarna. Svenska kyrkan satsar mer i dagsläget på att stärka dopet och detta kan inte vara mer än rätt. Vuxenkatekumenatet har dessutom blivit den vuxnes väg till tro inom kyrkan och kan leda fram till dop eller konfirmation.
Det viktigaste nu är att många delar ärkebiskopens engagemang för undervisning. Vi behöver de gemensamma berättelserna om människan och Gud. Alla kan vi berätta dem. Om vi själva kan berättelserna, det vill säga!

2 kommentarer på “Konfirmationen behöver bli mer flexibel

  1. Sven Andersson skriver:

    Bortsett ifrån en förnumstig tro på vår nya
    ärkebiskop, så är idén med konfirmation i ”flytande” ålder mycket god. Det är aldrig
    försent att vandra på trons väg. Det behövs
    mycket nytänkande i vår sjunkande kyrka!

  2. Nej, jag tror inte på konfirmation före 14 års ålder. Efter snart 20 år i arbetet med konfirmander ser jag att just 14 är en mycket bra ålder. Då finns en möjlighet att gräva djupare. Snarare är det så, enligt min erfarenhet, att fler 14-åringar är mer omogna nu än de var i början av 90-talet. Det talar för att inte sänka åldern. Jag vet inte riktigt vad det beror på men det verkar svårare och tar längre tid för dagens 14-åringar att sätta sig in i andra människors upplevelser. Därför tror jag på sommarläger som en bra modell. Däremot bör det finnas ett tydligt försteg till konfirmationen. Vad gör vi för 12-13-åringarna? Hur möter vi dem där de är och skapar en förväntan inför konfirmationen? Självklart ska sedan konfirmation erbjudas dem som inte valde konfirmation vid 14-års ålder. Men att sänka åldern tror jag är fel väg att gå.