I slutet av sommaren, den 10 augusti, misshandlades en man av ett femtontal nynazister från Svenska Motståndsrörelsen, utrustade med sköldar och flaggor på påkar, mitt i Uppsala, mitt på dagen, mitt i lördagshandeln. ”Motståndsrörelsen sänkte motståndarna till marken”, skrev rörelsens nättidning samma dag.

Osannolik inkompetens hos Uppsalapolisen

Peter Lööv Roos

I slutet av sommaren, den 10 augusti, misshandlades en man av ett femtontal nynazister från Svenska Motståndsrörelsen, utrustade med sköldar och flaggor på påkar, mitt i Uppsala, mitt på dagen, mitt i lördagshandeln. ”Motståndsrörelsen sänkte motståndarna till marken”, skrev rörelsens nättidning samma dag.

Trots en mängd vittnen, som också fotograferade och filmade händelsen, och trots att ett par poliser också fanns på plats, har nu (19/2) Uppsalapolisen beslutat att lägga ner förundersökningen. Detta utan att en rad vittnen inte har hörts. ”Det är klart man blir förbannad. Antingen är de lata eller inkompetenta – det är den enda slutsats jag kan dra”, säger den misshandlade mannen till Uppsala Nya Tidning.

Polisens lathet alternativt inkompetens ter sig närmast osannolikt monumental. Skulle något motsvarande ske i exempelvis Gyllene grynings Grekland vore det inte långsökt att tänka att det också kunde handla om sympatier för nynazisterna från polisens sida. Men så illa kan det väl inte vara här?

Även om det förhoppningsvis inte handlar om sympatier för högerextremismen visar polisens hanterande av det hela, från början till nu, och inte bara i Uppsala utan också på andra orter där Svenska Motståndsrörelsens genomfört medvetet provokativa manifestationer, på en häpnadsväckande omedvetenhet om Svenska Motståndsrörelsens strategier och om hur våldsbejakande den högerextremismen extremismen är.

Som författaren Ola Larsmo lyfter fram i en viktig debattartikel i Uppsala Nya Tidning visar SÄPOs och BRÅs statistik (rapporten Våldsam politisk extremism) över våldsbenägenheten hos olika politiska extremgrupper att antalet kända fall av misshandel är ungefär lika många bland vänster- och höger(vit makt)extremister. Det rör sig om ett hundratal fall under en tioårsperiod. Men: i statistiken finns även en kolumn med rubriken ”Mord och dråp” – med 14 fall utförda av högerextrema. 14 dödade. Om man lägger till Ausonius, Lasermannen, och Mangs, Malmöskytten, hamnar det på 17 dödade. Minst. Den vänsterextrema kolumnen är däremot tom. Ingen dödad. Även samtliga fall av hets mot folkgrupp, 411, står högerextrema för.

Den högerextrema extremismen, vit makt-extremismen, skiljer tydligt ut sig. Precis som Gyllene gryning i Grekland. Allt medan Uppsalapolisen lägger ner förundersökningen. Det är klart man blir förbannad.

Kommentarsfältet är stängt.