Från etiopisk horisont kan idén med en köttfri dag i veckan inte te sig särskilt märklig. Där håller en stor del av befolkningen traditionellt på två dagar i veckan som vegandagar, fastedagar då man inte äter kött, ägg eller mjölkprodukter.

Bryt det heliga köttparadigmet

Peter Lööv Roos

Från etiopisk horisont kan idén med en köttfri dag i veckan inte te sig särskilt märklig. Där håller en stor del av befolkningen traditionellt på två dagar i veckan som vegandagar, fastedagar då man inte äter kött, ägg eller mjölkprodukter. Sammanlagt, med fastorna inför högtider som påsk och jul, blir det mer än 200 köttfria dagar på ett år. I stort sett alla etiopiska restauranger har självklart veganmat på menyn. Dagens Etiopien är lång från Live Aid-tidens, men ätandet av kött per person och år ligger runt måttliga åtta kilo; det inhemska sädesslaget teff är en alldeles utmärkt och mycket billigare proteinkälla.

I Etiopien har den låga köttkonsumtionen religiösa och ekonomiska skäl. Den internationella kampanjen Meat Free Monday lyfter fram andra goda anledningar till varför vi borde äta mindre kött. Vi skulle må bättre, få bättre hälsa. Och så självklart resursslöseriet och miljön; den förödande klimatpåverkan köttproduktionen har. Till detta kommer djuretiska aspekter, viktiga inte minst i ett samhälle som präglas av massiv stordrift inom köttindustrin. Få är de grisar som har anledning att vara glada.

För fem år sedan blev de kommunala skolorna i minst tre större städer på tre kontinenter officiellt köttfria en dag i veckan: I Gent i Belgien (torsdagar), i São Paulo i Brasilien och i Baltimore i USA (måndagar). Fler städer i fler länder och nu på alla kontinenter har följt efter och uppmuntrar sina invånare att åtminstone ibland välja köttfritt. Nyligen beslutade också norska försvarsmakten att införa köttfria måndagar och därmed minska köttkonsumtionen med 150 ton per år. Aftenposten kunde konstatera att ”Ingen deserterte da Forsvaret utsatte sine soldater for vegetarmat. Tvert i mot”. Meat Free Monday har blivit en riktigt spännande glokal rörelse, global och lokal samtidigt. Som inte inväntar mycket trögare nationella beslut.

Att ifrågasätta köttets primat på bordet förmår också provocera. Inför beslutet i Baltimore rasade talk show-prataren Glenn Beck: ”Americans love our steaks, we love our chops, we love our burgers, and you’ll throw me in jail, my last meal will be a giant steak”.

Men man behöver inte gå till the looney right i USA för liknande reaktioner. Nyköping har efter beslut i ungdomsfullmäktige, som vill vara med och ta ansvar för jordens framtid, bestämt sig för att under ett år pröva en köttfri dag i veckan i kommunens skolor, köttfria onsdagar. Det har fått Lantbrukarna Riksförbund i Nyköping att gå till motangrepp. Till Dagens Media säger en lokal LRF-representant att ”Det debatteras tydligen väldigt mycket. Sedan tycker jag att korna har kommit i skottgluggen bara för att de släpper ut så mycket gaser. Korna de fiser men det kanske vi också gör om vi äter bönor istället för kött. De siffrorna har vi inte… Vi vill bara att ungarna ska få ordentligt med näring alla dagar. Det är särskilt viktigt för tjejer som växer, idrottar och ska bli snygga”. För att riktigt markera ställde sig LRF-gruppen utanför en skola och bjöd eleverna på hamburgare den första köttfria onsdagen. Representerar inte LRF andra bönder än köttbönderna?

Det är inte utan att LRF påminner om NRA, den amerikanska vapenlobbyn (”Guns don’t kill people, people kill people”). Försvaret av köttet blir en form av fundamentalism. Det är inte vetenskapligt och än mindre etiskt hållbart. Som att det inte skulle räcka med att vi äter nära 90 kilo kött per person och år i Sverige. För trettio år sedan var siffran under 60 kilo. Stackars tjejerna på åttiotalet; inte lätt att växa, idrotta och bli snygg på den tiden. Visserligen står importerat kött för större delen av ökningen, men också svenska kor fiser. Också svenska grisar lider. Vi måste börja tänka och äta på ett nytt sätt. Det behövs en omställning, ett nytt paradigm.

Sverige och en stor del av världen behöver bli lite mer som Etiopien. Byta hamburgaren mot teffburgare.

2 kommentarer på “Bryt det heliga köttparadigmet

  1. Sven Johansson skriver:

    Jag gläds när den idag rätt så köttbaserade matkulturen ifrågasätts och gläds åt den kristna vegetariska rörelsen. Jag tror på en personlig Gud som för vår frälsning gått in i världens lidande, på korset på Golgata och som älskar även sådant liv som människor inte vill låta leva, så som djur som hamnar på tallriken och ibland ofödda människor. Jag tror Gud älskar barmhärtighet mot både djur och människor, både födda och ofödda. Jag är kristen och vegetarian.

  2. Anna Jagell skriver:

    Snart är det fastetid. Tid att öva sitt vardagsliv i fokus på Kristus, i kärlek och medkänsla. Att utmana sina invanda smaklökar med nya kloka njutningar är ett sätt att öva sig i konkret kärlek till Guds skapelse.