Sverigedemokratiska toppolitiker har nyligen varit i blåsväder när de påstått att våldtäkter kan dömas ut som straff enligt islam. Men fastän detta är rena lögner, växer SD för varje skandal.

Islamofoba skrönor är en framgångsrik taktik

Mohammad Fazlhashemi

Sverigedemokratiska toppolitiker har nyligen varit i blåsväder när de påstått att våldtäkter kan dömas ut som straff enligt islam. Men fastän detta är rena lögner, växer SD för varje skandal. Hur går det ihop, frågar sig Mohammad Fazlhashemi.

De Sverigedemokratiska politikernas uttalanden om våldtäkt i Koranen blev en dagslända. Nyheten dog ut lika snabbt som den hade tillkommit. Till stor del beror det på att det inte fanns någon substans i påståendet. Till en början påstod en Sverigedemokratisk lokalpolitiker att ”våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur”. I en intervju med Blekinge Läns Tidning instämde Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund i detta påstående och tillade att det står i Koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Vidare påstod han att detta är en muslimsk straffmetod.

När media började kontrollera dessa påståenden med experter och konfronterade deras tillbakavisande av dessa påståenden, började de Sverigedemokratiska politikerna vackla. Det handlade om felcitering påstod Bylund och menade att han inte hade hänvisat till Koranen eftersom han inte hade läst den.

Han påstod däremot att straffvåldtäkter utdömdes av muslimska stater och att shariadomstolar hade utdömt straffvåldtäkter och det kunde man få fram genom en enkel googlesökning. Det senare påståendet var ett klart avsteg från det ursprungliga uttalandet, men visade sig vara ännu en dimridå. Det visade sig att det inte handlar om några muslimska stater som utdömer sådana straffmetoder.

Det som kommer fram genom googlesökningen är att straffvåldtäkter hade förekommit, men att de inte hade utdömts av någon shariadomstol, utan snarare av byaråd på Bangladeshs eller Pakistans landsbygd. Det som också kommer fram genom en googlesökning är att muslimska företrädare i både Bangladesh och Pakistan hade fördömt byarådens bestialiska illdåd och klart och tydligt deklarerat att de stod i skarp motsättning mot islam.

För islamofober i allmänhet och Sverigedemokrater i synnerhet har det inte någon större betydelse huruvida det de säger eller skriver har någon grund. I avsaknad av allmän och grundläggande etik upprepar de i princip vilken lögn eller myt som helst i det systematiska arbetet med att avhumanisera och demonisera muslimer.

Deras hatbudskap går ut på att legitimera deras motstånd mot islam och muslimer. Den lokale politiker som skrev de falska påståendena använde de för att motivera varför han argumenterade för att muslimer inte ska få vara i Sverige.

Islamfientliga krafter lever på offerrollen och att de blir motarbetade av de etablerade medierna. De sprider lögner, blir motsagda av experter vid svenska lärosäten och jagas av de etablerade medierna och avkrävs på svar och tvingas retirera från än det ena och än det andra påståendet. De får stor medial exponering, men hela händelseutvecklingen framställs snarare som en bekräftelse på den offerroll som de vill ta på sig.

Med tanke på hur Sverigedemokraternas opinionssiffror har ökat för varje skandal som har uppdagats i de etablerade medierna tycks denna taktik vara framgångsrik.

Det spelar inte någon roll vad deras kommunpolitiker, nämndemän eller riksdagspolitiker gör eller säger. De fortsätter att skörda nya framgångar i opinionsundersökningar. Frågan man kan ställa är vad som är hönan och vad som är ägget. Är det Sverigedemokraterna och deras islam- och muslimfientliga politik som är problemet eller är det snarare så att det är det djupt rotade hatet och den bottenlösa misstron mot islam och muslimer på gräsrotsnivå som är den viktigaste källan för deras medvind i opinionsundersökningar.

1 kommentar på “Islamofoba skrönor är en framgångsrik taktik

  1. olov sandegård skriver:

    Kunskaperna om islam och om religion över huvud taget är i dagens samhälle mycket bristfälliga i breda befolkningslager. Att det samtidigt finns mängder av falska militanta ”muslimer”, som svärtar ner bilden av det äkta islam, gör det lätt för Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga grupperingar att rekrytera nya sympatisörer med hjälp av sin xenofobiska politik.