Hur trovärdiga är ateister som likt riddare i skinande rustningar kämpar mot religiöst kvinnoförtryck men aldrig själva har gått i en marsch den åttonde mars? Isak Gerson pekar på det utbredda hyckleriet hos en grupp ateister och skeptiker. Jag gillar religionskritik.

Hycklande ateister i skinande rustningar

Isak Gerson

Hur trovärdiga är ateister som likt riddare i skinande rustningar kämpar mot religiöst kvinnoförtryck men aldrig själva har gått i en marsch den åttonde mars? Isak Gerson pekar på det utbredda hyckleriet hos en grupp ateister och skeptiker.

Jag gillar religionskritik. Kritik får verkligen min tro att utvecklas, när kritiken är välutförd. Men ibland är den inte det. Mycket av religionskritiken är väldigt simpel och blir snabbt uttjatad. Till den sortens kritik räknar jag till exempel en stor del av alla dessa försök att “motbevisa” Guds existens som jag konfronteras med med jämna mellanrum, av folk som inte ens har brytt sig om att fråga om ens gudsbegrepp och hur det ser ut.

Men det är inte det jag tänkte diskutera i den här krönikan, utan jag tänkte diskutera en speciell grupp ateister. Jag brukar kalla dem knight-in-shining-armor-ateister. Ateister som driver sin kamp för att rädda någon av världens många förtryckta grupper. Ibland är det ett allmänt klagande på att religion bara förtrycker folk hit och dit, men ibland är det speciella grupper det handlar om.

Det är ateister som klagar på hur mycket religion har förtryckt kvinnor, men som själva aldrig gått i ett enda åttonde mars-tåg, eller som aldrig skulle låta sina kvinnliga troende vänner få definiera sin religion själva. Innan de ens har hunnit det har ateisten redan lagt ut sin teori om hur religioner tystar kvinnor.

Det är ateister som klagar på hur mycket religiösa människor indoktrinerar sina barn till att tro på vad som helst, men som aldrig gjort någon insats att inte indoktrinera sina egna barn in i heteronormen. Ateister som ser med samma tvivel på transpersoner som ateisten tror att religiösa gör med big bang-teorin.

Jag har hört ateisterna ständigt lyfta det klassiska Marx-citatet: “Religiöst lidande är samtidigt ett uttryck för ett verkligt lidande och en protest mot ett verkligt lidande. Religionen är suckarna från förtryckta varelser, själen i en hjärtlös värld, och anden i en andelös värld. Den är folkets opium.” Men hur många av de som lyfter citatet har överhuvudtaget läst och förstått resten av texten? Och hur många av dessa är på riktigt engagerade i den kamp Marx talar om?

I motsats till religionskritik vill jag nu istället syssla med en ateistkritik, och min kritik är denna som återfinns i Lukasevangeliets sjätte kapitel, vers 39-42: Det är lätt att se förtrycket i sin motståndares handlingar, men svårare är det att se samma förtryck i sina egna. Jag förbehåller inte någon som inte ser, förstår och kämpar mot könsmaktsordningen att kritisera kristna eller troende som grupper för att vara patriarkala, förrän de själva börjat kämpa mot patriarkatets bojor i samhället i stort. Varför skulle jag? Om du inte kämpar mot ett förtryck själv har du ingen rätt att använda en subversiv rörelsens namn för att hata religiösa.

Tills dess är ni verkligen välkomna att kontakta mig för att diskutera hur vi förstår och bekämpar patriarkatet, cis-heteronormen, kapitalismen och vithetsnormen. Vi har för mycket att lära av varandra och för mycket att uppnå i vår kamp för att låta småaktigheter som religionsförakt stå i vägen för samarbete. Det är inte mina vänner i kyrkornas ungdomsgrupper ni vill åt för att krossa förtrycket. Det är snubbarna i toppen av samhället. Låt inte skeptikerbloggar på internet lura er att tro något annat.

18 kommentarer på “Hycklande ateister i skinande rustningar

 1. Joakim Emanuelson skriver:

  Jag kritiserar många religioner som jag anser institutionellt förtrycker homosexuella. Men jag har aldrig gått i ett Pride tåg, jag har inte ens en homosexuell kompis.
  Är jag nu en hycklare…? :(

  Jag som trodde jag brydde mig.

 2. Hama skriver:

  Jag håller verkligen INTE med dig om att kapitalismen ska bekämpas. Den är den enda faktor som kan förklara de enorma lyft ur fattigdom som sker varje dag i världen. Sedan undrar jag om det verkligen finns något patriarkat av tillräcklig omfattning att bekämpa i Sverige. Jag får mest intrycket av att du försöker beskriva ditt intryck av människor som tänker annorlunda och där du svartmålar deras goda intentioner med det inte uttrycks på samma sätt som för dig. Det går inte att frånkomma att kristendomen och islam är religioner med tydliga drag av exempelvis patriarkat som ska ifrågasättas. Att kritiken stundtals är klumpigt formulerad (ständigt återkommande tema på reddit exempelvis) är något vi nog förleda med.

  En liten sak om vithetsnormen: det begreppet är det sämsta som hänt antirasismen senaste åren. Den tvingar oss att tänka i färger och gör det omöjligt att vinna kampen. Men likt kontemporär radikalfeminism är den nog ett tecken på att vi kommit hela vägen fram i sitt område. När progressiva endast hittar utrymme till förbättringar genom att tänka som reaktionärer så har vi helt enkelt nått fram till den slutstation vi strävar efter.

 3. Elin Andersson skriver:

  ”Hörður Konungsskáld Bjarnason:
  you want to go there? how about every single feminist ever, who didn’t do anything to stop the harsh treatment of men in society, who skew statistics to make women out to be more victimised than men, who infringe upon men’s right to equal treatment with their ideology and policy-making, and ignore how their favourite social issues also affect men in similar ways…
  oh wait… are you gonna say something along the lines of ”you can only fight one enemy at a time” or something like that?”

  Kanske bra att du inte läser facebookkommentarerna..

 4. Isak Gerson skriver:

  Joakim Emanuelson: Jag fegar ur och skyller på en dramatisk rubriksättning (som jag själv ej valde). Nej, jag tycker inte att du hycklar, men jag upplever att vissa ateister som delar de dragen 1) är helt blinda för de progressiva kamper som finns i religiösa sammanhang och 2) är väldigt blinda inför sina egna förtryck. Det är ju inte alls säkert att det stämmer om dig personligen.

  Hama: Nej, andra faktorer som kan förklara lyftet från fattigdom är t.ex.: social kamp, produktivkrafternas utveckling. Hur menar du att vithetsnormen och radikalfeminismen är dålig?

  Kristendom och islam (och religioner i stort) är samma klumpiga massa kulturella fenomen alltid är. Precis som konst, vetenskap och politik är religionen något som ständigt omformas efter sitt samhälle. Att dagens religion är patriarkal är för att vi lever i ett så jävla genompatriarkalt samhälle. Det har vi gjort sedan många av de religiösa rörelserna började.

  Men jag menar ändå att religionen har subversiva element som både 1) kan användas för att förändra de religiösa rörelserna på ett sätt resten av samhället ej kan och 2) att de religiösa rörelserna, om de bara förändras på det sättet, kan leda en förändring i samhället. Vi har sett det tidigare, i t.ex. hur aktiv vissa kyrkor var i det amerikanska slaverimotståndet.

  Stort pluspoäng för att du använder ”kontemporär” istället för (det mycket vanligare) ”modern”. Det gör mig verkligen glad. Vi måste stoppa begreppsförskjutningen!

  Elin Andersson: Reaktionärer är alltid reaktionärer.

 5. Gustav skriver:

  det stora problemet med debattörens artikel är att han väljer att inte se religion som en institution utan som tro i det här fallet. Om en kristens personliga tro inte har ett kvinnoförtryck är inte samma sak som att inte de kristna samfunden har det.

  Ett annat problem debattören har är att han verkar tycka att man alltid ska soppa framför sin egen dörr. Vissa typer av förtryck går fler människor med på att det existerar vissa typer av förtryck är också lättare att skåda och råda bot på. Klart att man får kritisera grupper som man inte själv är en del av för att dom står för förtryck. Det här bottnar nog i att debattören antagligen vill kritisera de som gör det av ren xenofobi och den gruppen har debattören helt klart rätt att kritisera.

 6. Isak Gerson skriver:

  Gustav: Finns det inget däremellan? Jag är såklart medveten om problemen som finns i många samfund, och är själv med och arbetar mot dem genom t.ex. krönikorna här och min inblandning i projektet religion <3 HBT. Men religiösa sammanhang är brokiga och problemen är sällan för organisationen som helhet.

 7. Isak Gerson skriver:

  Gustav: inte heller tycker jag att en behöver sopa framför egen dörr hela tiden. Vi lever i ett förtryckande system, och det går ej att som individ bara sluta att förtrycka. Däremot är det problematiskt med ateister som utan att vara en del av en frigörande kamp tar sig rätten att använda kampen som ett slagträ mot religiösa hursomhelst.

 8. Ett kraftfullt slag i luften. Du är delaktig i en historiskt sett reaktionär, konservativ, maktfullkomlig, kvinnoförtryckande översittarrörelse som du nu vill kalla subversiv. Lycka till med trovärdigheten för det. Själv står jag hellre ensam i snålblåsten och skriker än går med i de historiska förtryckarnas organisation för att försöka åstadkomma förändring. Vi slåss inte mot er religiösa. Vi slåss mot religionen när den har negativa konsekvenser.

  (För övrigt gör jag allt jag kan för att inte indoktrinera mina barn i heteronormen – eller till ateister. Det är varje fritänkares skyldighet.)

 9. Mattias Irving skriver:

  Patrik, jag uppfattade åtminstone inte texten som riktad mot dig. Att det finns skenheliga inom alla rörelser tror jag att vi kan vara överens om. Och jag ser det som en viktig uppgift för oss att peka ut dem hos varandra. Jag kan också bekymras över hur människor som vanligen inte visar något intresse för eller någon förståelse för jämställdhetsfrågor plötsligt kan bli mycket högljudda när det är just religion inblandat. Då är det inte långt borta att betrakta det som en pinkwashing av religionskritiken. Det om något urholkar ju kritiken och gör den mindre trovärdig.

 10. John Nilsson skriver:

  Patrik Lindenfors,
  Känner du till René Girard och hans teorier om det mimetiska begäret, syndabockstänkande etc? Jag tycker hans tankar är värda att sätta sig in i, och de har i alla fall gett mig ett nytt perspektiv på det som Jesus gjorde, när det begav sig. Det är något som jag menar angår alla människor, och jag tror inte heller att man behöver tro på ”övernaturligheter”, för att kunna uppfatta och uppskatta det Girard säger. Göran Sahlberg introducerar:

  http://nodbloggen.se/?p=264

 11. Gustav skriver:

  isak: det är pretentiöst och utestängande att bara tycka att de som engagerar sig mot förtryck i något du kallar för ”en frigörande kamp” är dom enda som får ha åsikter.

  Du värderar i det uttalandet dina personliga politiska ställningstaganden så mycket högre än alla andras. Jag ber dig att komma ner från dina höga hästar, högmod är en dödssynd.

 12. Mattias Irving skriver:

  Hej Gustav,

  jag vill lägga mig i debatten lite här. Vad jag själv uppfattar att Isak diskuterar är de religionsmotståndare som förklär sitt religionsmotstånd i övriga frågor, vilka de egentligen hyser ett ljummet intresse för. Som feminist blir jag exempelvis lite trött på ateister som talar sig varma för förbud mot huvudduk, men som tydligt saknar den feministiska grundförståelsen att det inte är upp till samhället att avgöra vad kvinnor ska klä sig i och inte, utan att det handlar om att kvinnor ska ha makten att själva avgöra vad de vill ha på sig och inte. Där saboteras snarare kvinnokampen av välmenande kvinnosaksateister som mest vänder sig emot religion, och inte tillräckligt intresserar sig för feminismen.

 13. Gustav skriver:

  det här handlar ju om att det bara finns en sorts ”rätt” feminism i vissas ögon. En del kanske tycker att förbud mot huvudduk är en väg att gå för att stoppa ett strukturellt förtryck.

 14. Mattias Irving skriver:

  Alltså nu hoppar du på exemplet istället för det som exemplet skulle illustrera. Orkar inte ta en ny debatt om ”äkta” feminism, jag försökte bara mer pedagogiskt förklara vad jag uppfattar att Isaks text vänder sig emot. Det handlar inte om att ”stänga ute” människor, utan om att visa på dålig trovärdighet hos den som kidnappar frågor för att driva sina egna privata vendettor.

 15. Gustav skriver:

  det han skriver är att ateister bara får klaga på bristen på jämställdhet innom religioner om man är engagerad feminist vilket är så tramsigt elitistiskt och det är sådant som skapar antifeminister. Förklara för dom varför dom har fel i stället.

 16. Isak Gerson skriver:

  Gustav: Jag tycker att folk får ha vilka åsikter de vill, men jag tar mig också rätten att argumentera för att deras åsikter är felaktiga. Jag ogillar onödiga relativiseringar. Det finns oftast ett rätt svar på frågor om fakta, och så gäller även moraliska och politiska frågor. Sedan kan ju folk ha fel. Vi utgår alla från fel värderingar eller kunskap ibland. Men det gör det inte mindre sant att även frågor om feminism har ett rätt svar. Och oftast har den som har en stark och genomarbetad feministisk analys ett svar som ligger närmre sanningen än någon som saknar det.

  Jag tycker att Mattias Irving tolkat mig väldigt bra.

 17. Gustav,
  Om du nu ville skriva att vissa människor kidnappar ateismen för att driva reaktionära invandrarfientliga frågor, varför skrev du inte det istället? Det håller jag nämligen väldigt mycket med dig om. Nu blev det någon sorts vass attack mot oss som ”aldrig själva har gått i en marsch den åttonde mars” – som om det skulle vara något trovärdighetskriterium värt namnet. Det går att vara feminist på många olika sätt, vilket inte minst den nu aktuella debatten kring Sveland visar.

 18. Gustav skriver:

  det är väldigt roligt att du tycker att det finns ett rätt svar inom politik ^^