Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Arne Carlsson

Arne Carlsson

Arne Carlsson är pastor i Uppsala Missionskyrka och driver sajten teologen.se

Krigsminister utan mandat

Ledare

Det är minst av allt självklart att Sverige ska gå in i ett krig i mellanöstern. Och det är nonchalant av en avgående utrikesminister att fatta ett sådant beslut. IS är bara en liten del av ett större pussel med många väldigt komplicerade konflikter och USAs möjligheter att föra krig mot dem är begränsade skriver Arne Carlsson.

Rättegång mot psalmsång blev till etikseminarium

Nyhet

I dag ställdes fem personer inför rätta i Jönköping anklagade för att med psalmsång ha utgjort ett hinder för en nazistisk demonstration att passera. Bland de åtalade fanns redaktionschefen på Dagens Seglora Mattias Irving och krönikören Isak Gerson.Rättegången inleddes med psalmsång på trappan till Tingsrätten.

Blockpolitiken fördummar

Ledare

Stefan Löfvéns ord om blockpolitiken i början av valrörelsen har bekräftats. Men det är inte bara blockpolitiken som fördummar utan också kampanjgeneralernas valstrategier. Nu är det dags för politikerna att lämna valrörelselogiken och ta sitt ansvar för de svåra frågor som blockerats av valstrateger och blockpolitik. skriver Arne Carlsson

Det som hände i Ungern kan hända här

Ledare

Det behövs en enad front mot fascism och rasism, och det krävs mod till samarbete över invanda åsiktskorridorer och blockgränser. Valresultatet i gårdagens val visar att det brådskar.

Etnisk rensning av Palestina

Ledare

Israel beslutade i veckan att konfiskera 400 hektar palestinsk mark på den ockuperade Västbanken. Ett beslut som den Israeliska fredsrörelsen kallar en dolkstöt i ryggen på den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och alla andra palestinier som vill förhandla med israel, skriver Arne Carlsson.

Nato planerar för krig

Ledare

Förra veckan beslutade regeringen att godkänna ett avtal som gör det möjligt för NATO att sätta in sin snabbinsatsstyrka i Sverige. Sedan Sverige inledde samarbetet med NATO 1994, inom alliansens ”Partnerskap för fred”, har ett allt tätare samarbete utvecklats. Genom förra veckans beslut att teckna ett värdlandsavtal med NATO har Sverige nu tagit ännu ett steg mot fullt medlemskap. Den alliansfrihet som Sverige säger sig vilja ha förlorar allt mer i trovärdighet

Reinfeldts kulisser engagerar inte

Ledare

Efter Fredrik Reinfeldts tal om kostnaderna för flyktinginvandringen diskuterar alla varför han tog upp detta ämne just nu. Diskussionen utmynnar i ett gemensamt antagande att det var ett sätt att påverka vilka frågor som ska stå i centrum för valrörelsen. Helt enkelt ett sätt att byta kulisserna i dramats sista akt, som om kulisser kan engagera väljare i en valrörelse, skriver Arne Carlsson

Extremväder är en politisk fråga

Ledare

Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Varför ställer ingen skarpa frågor i valrörelsen om svensk klimatpolitik, frågar Arne Carlsson.

Gud är större

Ledare

Kyrkan är inte en kanal för färdigformulerade lösningar som ska basuneras ut. Snarare än att leverera stöd för ena eller andra maktpolitiska blocket refererar kyrkan till en Gud vars makt och rättvisa aldrig låter sig inskränkas till rådande mänskliga ordningar, skriver Arne Carlsson

Religion är mer än en privatsak

Ledare

Religion är mer än en privatsak. Det säkraste sättet för en religion att inte bli utnyttjad är att vara en aktiv part i den politiska offentligheten, skriver Arne Carlsson.

Nu är samförståndets och jämlikhetens tid

Ledare

Vi behöver göra upp med religiöst helgad kapitalism, där landgrabbing och amerikansk framgångsevangelism gynnar den globala nykolonialism som rycker åt sig råvaror och återstående tillväxtutrymme. Klimatförändringar och klimatflyktingar utmanar oss till förändring av vårt globala samhälle skriver Arne Carlsson.

Oskarp gräns mellan sekulärt och religiöst

Ledare

Kanske kyrkans viktigaste gåva till ett rotlöst, mångkulturellt och postsekulärt samhälle är det öppna samtalet som vågar lämna myternas förutbestämda verklighet och pröva religionens kraft i relation till vår expansiva historiska kontext skriver Arne Carlsson.

Kallade till motstånd

Ledare

Det är inte teologin som bestämmer kyrkans uppdrag, det är världen. De kyrkor som under 30-talet inte protesterade mot den eskalerande antisemitismen, eller samarbetade med fascistiska och nazistiska regimer, svek sitt uppdrag som kyrka, skriver Arne Carlsson.

Politikerna har underminerat demokratin

Ledare

Ingen debatt förs om den mest genomgripande ekonomiska samhällsomvandlingen sedan demokratins framväxt. Därför är det inte en slump när människor söker sig till partier som kan peka ut flyktingar som orsaken till att samhället inte längre ger dem den trygghet som demokratin utlovat. Krisen i ekonomin har blivit till en kris i demokratin. Genom att dölja orsakerna lämnas ett utrymme för fascistiska demagoger att peka ut flyktingar som orsak till krisen skriver Arne Carlsson.

Biskopsbrev utmanar politikerna

Ledare

Det är inte en slump att biskopsbrevet om klimatet kommer i början av valrörelsen. Klimatet spelar en förvånansvärt liten roll i valrörelsens upptakt. Skola och budgetöverskott har fått uppmärksamheten trots att klimatförändringen sannolikt är den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför skriver Arne Carlsson

Ingen plats på SR för Stina Oskarsons inre kompass.

Nyhet

När Stina Oskarsson nu lämnar radioteatern efter tre års kamp för en samhällsnära radioteater så krymper utrymmet för politiskt laddad teater och en kreativ konstnärlig scen i Sveriges Radio.