[caption id="attachment_2999" align="alignleft" width="259"] Kristina Hellqvist och Lena Strömberg Larsson, foton: Magnus Aronsson och Kristina Strand Larsson[/caption] Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor, och Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon i Lund stift, svarar författaren Kristian Lundberg som på Dagens Seglora har påtalat att Gränspolisen har bett Svenska kyrkan om hjälp vid deporteringar. Kristian Lundberg lyfter i sin krönika på Dagens Seglora den 20 februari viktiga frågor om ansvar och hur det onda kan förklädas som det goda.

Svenska kyrkan bistår inte vid utvisningar

Kristina Hellqvist och Lena Strömberg Larsson, foton:

Kristina Hellqvist och Lena Strömberg Larsson, foton: Magnus Aronsson och Kristina Strand Larsson

Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor, och Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon i Lund stift, svarar författaren Kristian Lundberg som i en gästkrönika på Dagens Seglora har påtalat att Gränspolisen har bett Svenska kyrkan om hjälp vid deporteringar.

Kristian Lundberg lyfter i sin krönika på Dagens Seglora den 20 februari viktiga frågor om ansvar och hur det onda kan förklädas som det goda. Det är viktiga frågor att reflektera över. Vem vill inte vara god?

Men när han i samma krönika hävdar att Svenska kyrkan bistår Migrationsverket och Gränspolisen vid utvisningar av papperslösa är han fel ute.

Svenska kyrkan bistår inte myndigheter vid utvisningar. Snarare är Svenska kyrkan en av de aktörer som runt om i landet bistår människor som lever bland oss utan papper. Vårt diakonala uppdrag är tydligt; att stå upp för människors rätt och lindra där nöden är störst. Detta gäller oavsett människors juridiska status.

Svenska kyrkan arbetar också aktivt för att påverka asylpolitiken i en mer rättssäker och human riktning. I rapporten ”Skilda världar – kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet” (Sveriges Kristna Råd 2009) framför kyrkorna i Sverige en samlad kritik av brister i svensk asylbedömning. Den kritiken kvarstår. I rapporten framförs bl.a. krav på bättre landinformation, större kulturkompetens och starkare humanitära hänsyn hos svenska migrationsmyndigheter. Genom debattartiklar, seminarier och politiskt påverkansarbete har vi fortsatt att framföra vår kritik och våra förslag på förbättringar.

I ramdokumentet ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna” (Sveriges Kristna Råd 2007) framförs principerna att grundläggande rättigheter måste gälla för alla människor och att barns behov ska sättas i första rummet. Svenska kyrkan har tillsammans med andra organisationer i Sverige drivit på arbetet för alla barns rätt till skolgång och allas rätt till vård. I remissvar från kyrkostyrelsen har det tydligt framgått att Svenska kyrkan t.ex. inte vill se polisen hämta papperslösa barn i skolor. Fredade zoner behövs i vårt samhälle. Vägar till uppehållstillstånd behövs också.

När stiftsdiakon Lena Strömberg Larsson uttalar sig i Stadsmissionens rapport angående samtal med gränspolisen i Malmö om att finnas med vid utvisningar så handlar det inte om att ”hjälpa till”. Snarare pågår det på olika håll i Europa samtal om möjligheten att personer från frivilligorganisationer finns med vid utvisningar som ett slags medborgarvittnen som kan följeslå människor i utsatta situationer – inte för att stoppa utvisningen utan för att se till att människor inte kränks. Detta grundar sig i den paragraf om ”effektiv övervakning” vid utvisningar som finns inskriven i EU:s återvändandedirektiv.

Huruvida man i en sådan roll kan bevara sin integritet eller riskerar att bli gisslan i en process som man inte kan påverka utgången av är en svår fråga. Eftersom vi inte har kunnat besvara den frågan tillfredsställande har vi heller inte begärt en sådan roll. Men samtal har förts.

På samma sätt förs också samtal t.ex. inom Svenska kyrkan om det lidande och den utsatthet vi ser bland papperslösa. Många vågar inte eller kan inte resa till sitt forna hemland. Beslut som fattas av svenska migrationsmyndigheter är inte alltid korrekta. Besluten tar inte heller hänsyn till om en utvisning är praktiskt verkställbar – kommer den här personen tas emot av sitt forna hemland? Finns det inget giltigt pass är det många länder som nekar inresa. Ibland har den asylsökande aldrig haft medborgarskap heller i hemlandet.

Många med avslagsbeslut lever öppet kvar i Migrationsverkets boenden eftersom både Migrationsverket och polisen vet att personerna inte går att skicka ”hem”. Men samtidigt görs ingenting åt situationen och människor blir kvar i ett ingenmansland.

Det behövs vägar till uppehållstillstånd i Sverige för de människor som av olika anledningar inte kan eller inte vågar lämna Sverige! För andra som befinner sig i en ovärdig situation som papperslösa i Sverige är det viktigt att vi som vill bistå dem också ställer frågan om möjligheten att återvända. På vilket sätt kan vi hjälpa människor som vill fatta det beslutet? På vilket sätt kan vi använda våra internationella nätverk? Det är frågor som vi samtalar om i Svenska kyrkan.

På många håll i landet finns det mötesplatser mellan polis och frivilligorganisationer. I Malmö finns det sedan 4 år dialogmöten där Svenska kyrkan, Islamic Centre, Rädda Barnen, Röda korset, Individuell Människohjälp och Katolska kyrkan möter gränspolisen för att föra samtal om etik och gränsdragningar. Det är i första hand politikerna som behöver ställas till svars för de uppdrag som polisen får.

Vi kan försöka påverka polisen genom att exempelvis understryka att en etnisk profilering som drabbar alla människor med mörkt hår eller mörk hudfärg helt går emot grundläggande demokratiska principer. Och att det måste finnas fredade zoner i sökandet efter papperslösa. Skolor, hälso- och sjukvård, kyrkor och andra religiösa byggnader behöver definitivt vara sådana zoner. Här behöver polisens riktlinjer förtydligas.

Vi behöver också en politisk debatt om vilka arbetsuppgifter som polisen bör prioritera – det är orimligt att jakten på redan utsatta människor ska stå i fokus. Och inte minst behöver vi en politisk debatt som bereder väg för en mer rättssäker och human asylpolitik och om fler vägar till uppehållstillstånd för de som befinner sig i Sverige utan papper.

Kristian Lundberg skriver ”Jag tror inte på samverkan. Jag tror på det kristna trotset, revolten, kärleksbudet – som är utan villkor.” Vi tror att det finns plats för både samverkan och revolt, i alla fall så länge vi lever i en demokrati. Genom dialog med myndigheter och politiker kan vi ibland uppnå mer än genom trots och protest. Men det får aldrig ske på bekostnad av vår egen identitet. Det är Kristian Lundbergs inlägg en bra påminnelse om – till oss alla.

Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor, Svenska kyrkan

Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon, Lund stift, Svenska kyrkan

3 kommentarer på “Svenska kyrkan bistår inte vid utvisningar

  1. […] Det är kväll i Malmö nu. Det är kallt. Rått. Fuktigt. Och den kyrka som jag trodde var min är främmande. Inte min. Gud är här, Kristus är här – men inte ni. Ni sitter i ett samverkansmöte. I Malmö har REVA existerat under mer än ett år – och under detta år har Svenska Kyrkan deltagit i Samverkansmöten med Gränspolisen i Skåne. Och nu – uppenbarligen har detta skett i egenskap av medborgarvittne? Ursäkta mig, men hur har detta märkts? Just det. Det har inte märkts, skriver författaren Kristian Lundberg i ett svar till Svenska kyrkans representanter vars debattinlägg publicerades i går. […]

  2. Citadell4 skriver:

    Angreppet på vår poliskår är felaktigt. Antingen öppnar våra politiker våra gränser helt och hållet och låter saken bero. då kan polisen ägna sig åt andra uppgifter vad de nu blir i en sådan miljö.
    Eller så börjar Sveriges folk respektera polisen och det arbete den utför, beordrad av staten och med livet som insats för Sveriges medborgares säkerhet. Kritisera gärna lagar och förordningar men vår poliskår skriver inga lagar och skall respekteras därefter. Denna debatt är i grunden felaktig så länge den riktar sig mot poliskåren.

  3. […] Följ debatten om kyrkan och gränspolisen. "Kyrkan bistår inte vid utvisningar" – http://t.co/QGGrlFwBtJ "Ta strid!" – http://t.co/6fhS3XMHXm  […]

Relaterade artiklar