Nacka församling får rätt i Svenska kyrkans etiska nämnd. Nacka församling har anmälts till Domkapitlet, Svenska kyrkans etiska nämnd, för grundandet av en insamlingsstiftelse.

Grönt ljus för Guds hus

Nacka församling får rätt i Svenska kyrkans etiska nämnd.

Nacka församling har anmälts till Domkapitlet, Svenska kyrkans etiska nämnd, för grundandet av en insamlingsstiftelse. Stiftelsen ska finansiera projektet Guds hus, som ska bygga samman en moské med kyrkan i Fisksätra. Men bildandet av insamlingsstiftelsen överklagades till Domkapitlet av en kyrkopolitiker, med motiveringen att församlingens medel inte ska gå till andras gudstjänstlokaler. Nu avslår Domkapitlet överklagan.

– Vi är väldigt glada över domkapitlets tydliga och snabba beslut i frågan. Det är ett klart besked om stiftets stöd för vårt arbete med Guds hus, säger församlingens kyrkoherde Carl Dahlbäck.

Församlingen skriver i ett yttrande till Domkapitlet att deras eget bidrag till insamlingsstiftelsen är till för att inspirera och möjliggöra religionsmöten, med målsättningen att kristna och muslimer ska kunna leva i samexistens och samförstånd.

I sitt beslut skriver Domkapitlet att det är ett uppdrag för Svenska kyrkan ”att lyhört och respektfullt ge rum för kontinuerliga möten med människor av annan tro”, och att bidraget till insamlingsstiftelsen för Guds hus därför ryms inom Svenska kyrkans missionsuppgift.

– Vi hoppas nu att vi mer i detalj kan börja planera för de insatser som behövs i kommunikationsarbetet kring insamlingen. Det är mycket pengar som ska samlas in och varje litet bidrag är oerhört betydelsefullt för oss, säger Dahlbäck.

Rättelse: Kyrkopolitikern som överklagat till domkapitlet har inte överklagat själva bildandet av insamlingsstiftelsen, som det står i texten. Överklagan gäller att församlingen har skjutit till ekonomiska medel till stiftelsen.

1 kommentar på “Grönt ljus för Guds hus

  1. Sven Andersson skriver:

    Varifrån har domkapitlet hittat detta uppdrag
    för Svenskakyrkan ”att lyhört och…”?
    Detta anges såsom citat – men varifrån?