Idag är det 17 oktober, erkänd av FN som ”Den internationella dagen för utrotande av fattigdom”. Det första av FNs milleniemål är ”Halvera jordens fattigdom och hunger.

Fattigdomen måste utrotas!

Hanna Stenström

Idag är det 17 oktober, erkänd av FN som ”Den internationella dagen för utrotande av fattigdom”. Det första av FNs milleniemål är ”Halvera jordens fattigdom och hunger.” Milleniemålen ska uppnås till 2015. Första delen av detta milleniemål, att halvera fattigdomen, har faktiskt redan uppnåtts.

Färsk statistik (augusti 2013) visar att andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen har halverats jämfört med 1990-års nivå. 700 miljoner människor färre lever i extrem fattigdom – alltså på mindre än 1 USD/dag – än 1990.

Det går alltså att på ett mätbart sätt förändra många från början mycket utsatta människors villkor till det bättre. Samtidigt är 1,2 miljarder människor fortfarande extremt fattiga. Fattigdomen är alltså långt ifrån utrotad. Dessutom talar vi här om extrem fattigdom, inte om den för den enskilde nog så svåra relativa fattigdom som ofta definieras som att en person har en inkomst efter skatt som understiger 60 procent av landets medianinkomst. (På EU-språk kallas detta att leva med ”risk för fattigdom”.) Denna relativa fattigdom, även kallad ”risk för fattigdom”, är ju en realitet för alltför många också i vårt land.

Den andra delen av målet, halverandet av hungern, är långt ifrån uppfyllt berättar UNDP vidare. Runt 900 miljoner människor är idag kroniskt undernärda. Frågan är om målet kommer att uppnås, någonsin. Ett skäl som nämns är att som skäl till att hungern inte minskar att matpriserna ökar. Klimatförändringen ger mer extrema väder, mer torka och översvämningar, och därmed mindre mat och högre matpriser. Återigen är vi alltså där, i hur nödvändigt det är att inte bara vi enskilda drar vårt strå till den stack som ska rädda vår planet- ursäkta denna märkliga bild – genom att cykla, gå och åka tåg. Det krävs politiska åtgärder på global nivå mot klimatförändringarna så att också de övriga 900 miljonerna ska få äta sig mätta på näringsriktig mat.

Idag 17 oktober står utrotande av fattigdom i centrum. Det är mycket gott att den extrema fattigdomen halverats. Det går att förbättra människors liv. Men ännu är den ofattbara mängden 1,2 miljarder människor extremt fattiga. 1,2 miljarder sådana som jag själv. Och dessutom de som lever i relativ fattigdom. Fattigdomen måste inte bara halveras, den måste utrotas.

Jag hoppas att idag få läsa mycket om arbete mot fattigdom i nyhetsflödet, både om arbete som pågår och om nya kraftfulla initiativ. Jag fortsätter med det som var i centrum i går: att dricka fair trade kaffe, rättvisemärkt kaffe, så att människor kan bryta fattigdom genom inkomster från sitt arbete. Visst måste det bli en rättvisemärkt chokladkaka till. Inte nyttigt, men även jag ska väl riskera något för en bättre värld.

Kommentarsfältet är stängt.