[caption id="attachment_8231" align="alignleft" width="153"] Mehrtab Motavvas, Fi, Foto: Privat[/caption] [caption id="attachment_8232" align="alignleft" width="153"] Victoria Kawesa, Fi, Foto: Elisabeth Ohlson Wallin[/caption] Fi är det parti som har den mest utvecklade analysen och politiken för att mota rasismen. Det borde inte vara någon nyhet för debattören Kawa Zolfagary, skriver Fi:s riksdagskandidater Mehrtab Motavvas och Victoria Kawesa.

Osynliggör inte rasifierade kvinnors kamp, Kawa

Mehrtab Motavvas, Fi, Foto: Privat

Mehrtab Motavvas, Fi, Foto: Privat

Victoria Kawesa Elisabeth Ohlson Wallin 153x210

Victoria Kawesa, Fi, Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Fi är det parti som har den mest utvecklade analysen och politiken för att mota rasismen. Det borde inte vara någon nyhet för debattören Kawa Zolfagary, skriver Fi:s riksdagskandidater Mehrtab Motavvas och Victoria Kawesa.

Den 14 augusti skriver Kawa Zolfagary i Nöjesguiden att han och den ”vita feminismen” måste gå skilda vägar. Även om Zolfagary inte menar Feministiskt initiativ specifikt nämner han ändå Fi vid två tillfällen och det är rimligt att göra tolkningen att partiet enligt honom faller under kategorin ”vit feminism”.

Kritiken mot ”vit feminism” som en avsaknad av en intersektionell analys är en gammal debatt. Under 80-talet myntade den svarta feministen och juristen Kimberlé Crenshaw begreppet intersektionalitet just för att visa på samverkande maktordningar där kön inte var den överordnade kategorin. Den kunskapen har vi tagit till oss i den feministiska rörelsen och rasifierade feministiska aktivister inom Fi har lyft fram intersektionen mellan ras, klass och kön som en integrerad del av vår politik. Detta perspektiv är idag utgångspunkten för F!:s politik, vilket speglas i vår valplattform och representation. När andra partier är fasta i sina patriarkala vithetsnormer, agerar F! konkret genom att sätta 9 rasifierade feminister på Fi:s topp-20 lista med riksdagskandidater. F! har den bästa representationen vad gäller unga, rasifierade, kvinnor och låginkomsttagare.

Därför är det märkligt att Zolfagary påstår att Fi aldrig ”någonsin har tänkt på” att feminister kan vara rasister, eftersom vår paroll lyder ”ut med rasisterna, in med feministerna”. Med parollen menar vi att Fi är SD:s motpol och utmanar SD:s rasism och antifeminism. Kvinnohat, homofobi, rasism, fascism och nationalism går hand i hand. Vi är trötta på att titta på när feministerna taktikröstas ut från riksdag och rasisterna röstas in.

Det räcker dock inte att bekämpa SD, F! vill se politiska åtgärder mot den strukturella rasismen och diskrimineringen. F! föreslår t.ex. jämlikhetsdata och positiv särbehandling på arbetsmarknaden för att komma åt detta och är det enda partiet som ställer sig bakom alla 15 krav som Afrosvenskarnas Riksförbund ställt inför valet i syfte att motverka afrofobi. Fi stödjer den globala kampanjen Fight Racism Now och nätverket Svenska muslimer i samarbetes alternativa rapport till CERD 2013.

Kawa Zolfagary beskriver Nordiskt forum som en ”tydlig symbol för hur vithetsnormen präglar feminismen idag”. Fi instämmer i kritiken och skrev debattartiklar samt medverkade därför i ett upprop bestående av antirasistiska feminister till en politisk aktion mot evenemangets vithetsnormer, brist på klassperspektiv och transexkludering.1

Zolfagary beklagar sig över att han ”som man, till skillnad från kvinnor” får höra att han inte behöver vara rädd när han går hem ensam. Rasifierade män är utan tvekan utsatta för våld, hatbrott och rasprofilering i det offentliga rummet, det patriarkala våldet drabbar oss alla. Skillnaden är att kvinnor även drabbas av mäns våld i hemmet. Rasifierade kvinnor är mest utsatta för mäns våld, både av rasifierade och vita män – oavsett klasstillhörighet. Zolfagary, som gjorde en imponerande insamling för kvinnojouren Terrafem för någon månad sedan, borde känna till detta.

Precis som rasifierade kvinnor är mest utsatta för det patriarkala våldet, så är rasifierade män mest beskyllda för att utöva det patriarkala våldet. Fi har i ett trettiotal debattartiklar konsekvent förkastat den koloniala föreställningen om att västerlänningar ska rädda den rasifierade kvinnan från den rasifierade mannen. F! är också väldigt tydlig med att det patriarkala våldet är en säkerhetspolitisk fråga och ingen integrationsfråga eller kulturfråga, som religionofobiska sekularister och islamofobiska högerpopulister hävdar.

Kawa Zolfagary, i din iver att kritisera ”vit feminism” har du lyckats centrera dig själv och vita feminister i dramaturgin om intersektionell antirasistisk feminism. Att påstå att inget görs i praktiken åt vithetsnormer inom feminismen är att osynliggöra rasifierade feministers agens. Vi efterlyser att du ställer samma krav på dig själv som du efterlyser hos vita feminister. Det förutsätter ett synliggörande av rasifierade feministers intersektionella arbete inom feminismen. Genom solidaritet mellan diskriminerade grupper bekämpar vi normer och maktstrukturer, inte genom ett avvisande och osynliggörande av varandra. Det gynnar inte den antirasistiska feministiska kampen.

Viktoria Kawesa
Riksdagskandidat Feministiskt initiativ

Mehrtab Motavvas
Riksdagskandidat Feministiskt initiativ

 

Kommentarsfältet är stängt.