Maj månad började i år med kyrkklockorna i Jönköping och avslutades med ett EU-val som skrämde och gav hopp. De främlingsfientliga rösterna blir fler i Europaparlamentet, några av dem med mandat från svenska väljare, men vi svenskar sänder också dit fler feminister, fler som ska arbeta för lösningar på klimatfrågor och andra mijöfrågor samt fler antirasister.

Från himmelsfärd till markarbete

Hanna Stenström

Maj månad började i år med kyrkklockorna i Jönköping och avslutades med ett EU-val som skrämde och gav hopp. De främlingsfientliga rösterna blir fler i Europaparlamentet, några av dem med mandat från svenska väljare, men vi svenskar sänder också dit fler feminister, fler som ska arbeta för lösningar på klimatfrågor och andra mijöfrågor samt fler antirasister. Valdeltagandet ökade. Maj började och slutade i alltså manifestationer och ställningstaganden, i symbolhandlingar som vi inte vet om de får konsekvenser samt med politiska handlingar som kommer få konsekvenser vi ännu inte känner till.

Maj avslutas också med denna helg, med Kristi Himmelsfärds dag och söndagen före pingst. Den helgen har ju också fått mer folkliga innebörder än att fira Kristi Himmelsfärd. Sedan 1920-talet är himmelsfärdsdagen också folknykterhetens dag. Dessutom förknippas dagen med betessläppningen, när korna säpptes ut. Den lär också vara Stora metaredagen då abborrarna skulle nappa. I gudstjänsterna läses den symboliska berättelsen ur Apostlagärningarnas inledning om hur lärjungarna en sista gång ser Jesus innan han lyfts upp i höjden, förs bort av ett moln, försvinner: Går ut ur tid och rum och vår kända verklighet och förenas med Gud. Berättelsen påminner om äldre berättelser om hur profeter som Elia hämtas hem till Gud och om hur kejsare upphöjs, blir gudomliga. Vad kan den symboliken sägas oss?

En av de många olika innebörderna blir just nu tydlig för mig, i maj 2014. Berättelsen säger att Jesus nu överlämnar ansvaret till lärjungarna för att tolka vad hans ord och hans liv betyder. Nu blir lärjungarna vuxna, myndiga. De kan inte gå till Jesus för att få veta vad som är den rätta handlingen och den rätt tolkningen. Ansvaret är nu deras. När lärjungarna ser efter Jesus ser de män i vita kläder, änglar, som frågar dem varför de står och ser upp mot himlen. Sannolikt vill änglarna att de vänder sina blickar mot det uppdrag de fått, på jorden.

Nu är det vi som är här, med våra uppgifter och vårt ansvar. Det är vi som är myndiga människor och myndiga kristna. Det är vi som inte ska stå och se upp mot himlen. Vi ska gå till det arbete och de uppgifter vi kallats till. För många betyder att med politiken som redskap försöka forma ett bättre samhälle genom förhandlingar och kompromisser i en vardag där det inte är självklart vad som är den bästa vägen att förverkliga idealen. För många är det delaktighet i folkrörelsernas demokratiska arbete där människor gemensamt skapar en bättre framtid, något folknykterhetens dag är del av. Det är också att delta i det vardagliga arbetet för det gemensamma så som människor gjorde före oss när de släppte ut sina kor på bete denna dag eller fångade fisk. Det är att förkunna Jesu död och bekänna hans uppståndelse, att ta emot Guds närvaro i jordiskt bröd och vin och Guds nåd genom vatten. Detta har människor gjort före oss. Nu är det vi som är här.

Kommentarsfältet är stängt.